Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
IT i skolan

Thomas Perssons krönika; Utgångspunkten är: Det måste bara funka!

Vi har under januari-augusti i år genomfört stora förändringar kring IT-teknik, IT-drift och ansvarsfördelningen kring IT-frågor.

Lite slarvigt brukar vi säga att vi genomfört GS-IT, vilket är namnet på genomförandeprojektet när det gäller teknik, arbetsplats och programhantering. Men alla förändringar ligger inte inom GS-IT-projektet. Lite mer konkret har förändringarna gällt:
• Nya, standardiserade datorer, för att öka standard och prestanda totalt inom förvaltningen och för att minska kostnader för underhåll
• Nya rutiner för att installera program/applikationer för att kunna garantera att alla program ska kunna fungera med varandra och för att göra programmen nåbara från alla datorer, så vi inte köper samma program flera gånger (rutinerna är tillfälliga och ska senare ersättas)
• Nytt sk arbetsplatssystem med standardiserade funktioner som är gemensamma för alla användare
• Byte till trådlösa nätverk, för att underlätta medarbetarnas och elevernas arbete
• Förändrad arbets- och ansvarsfördelning, framför allt att skolor över tid inte ska behöva ägna sig åt IT-tekniska frågor och att kostnadsansvaret tydligt läggs där kostnaderna uppstår (samtidigt som vi minskar kostnaderna på  den centrala nivån)
• Nya, aktuella standardprogram för ordbehandling, kalkylering, e-post mm
• Vi kommer också över tid att erbjuda funktioner som ger nya möjligheter i det pedagogiska arbetet.
Varje förändring leder till omställningsprocesser, merarbete och behov av lärande. Vi har därför valt en strategi där vi – trots de risker som finns med ett sådant förfaringssätt – genomför flera stora förändringar samtidigt. Skälet för detta är att minska det sammanlagda förändringsarbetet och att begränsa förändringsperioden. Samtidigt pågår arbete med att hitta nya funktioner som underlättar för elever, medborgare och medarbetare.

Nu har vi kommit så långt att den sk migreringen från tidigare datorer-arbetsplatssystem till största delen har genomförts. Detta har på de flesta skolorna fungerat bra, men på andra har olika tekniska problem som inte förutsetts, eller förutsetts tillräckligt tidigt, uppstått. Förändringen leder också till att vissa funktioner som tidigare funnits inte finns kvar. Även om det inte är någon tröst för den som vill ha full funktion här och nu, så är det inte på något sätt oväntat att problem skulle uppstå. Alla stora förändringar innebär att oförutsedda konsekvenser uppstår. Det innebär inte att vi kan vara nöjda, när det inte fungerar. Däremot måste vi ha en fungerande hantering av de problem som uppstår.

Utgångspunkten är: Det måste bara funka! Därför är det viktigt nu att de problem som identifieras rapporteras vidare till ServiceDesk eller till andra mottagare om det gäller annat än rent tekniska frågor. Då tas problemen om hand, prioriteras och fördelas till olika tekniker, systemerare eller chefer, så att de som ska hantera problemen också gör det. Om felanmälan inte görs, så finns heller ingen som kan göra något! Strävan måste vara att åtgärda felen så snart som möjligt. Central förvaltning har regelbundna uppföljningsmöten med stadens IT-avdelning och leverantörerna.

Vi kan se att en del av de problem som rapporteras in inte har att göra med GS-IT, utan handlar om arbetsfördelningen på en skola eller handhavandet av datorerna. Ett exempel är frågor och synpunkter på vem/vilka på en skola som ska hantera elevkonton. I dessa fall återkopplar vi till berörd rektor/enhetschef.

En del problem visar sig vara av större art. Det innebär att det kan ta tid att åtgärda. Det är naturligtvis inte bra ur verksamhetsperspektivet, men icke desto mindre en realitet. Jag ber alla som hamnar i detta läge att försöka hitta alternativa metoder och förfaringssätt, till dess att problemen åtgärdats.

Exempel på problem där arbete pågår är:
1. Långa inloggningstider
2. Det tar för lång tid att installera nya drivrutiner (ex. USB-enheter)
3. Installation av program för enskilda elever med funktionsnedsättningar mm
4. Applikationsinstallation/-distribution (att program idag inte installeras i önskad omfattning på datorerna pga att användaren måste klicka på en knapp för att installationen ska ske – och det görs inte)
5. Funktionalitet för publika datorer, t ex i skolbiblioteken.

Det vi också ser är att en del problem som rapporteras in – eller frågor som ställs – bygger på att användarna inte har fått eller mottagit information om de förändringar som nu pågår. Därför är det viktigt att förvaltningen säkerställer att alla medarbetare tar del av den information som finns, t ex på intranätet (http://utbildning.intranat.stockholm.se/Pages/Area.aspx?id=293697).

Central förvaltning arbetar också med att – utifrån frågor och anmälda problem – ta fram ytterligare informations- och stödmaterial till rektorer och skolor samt ett forum för behöriga beställare.

Det pågår utvecklingsarbeten på många platser i förvaltningen kring hur vi använder den nya infrastrukturen för att förbättra undervisning, administration och kontakter med medborgarna. Förvaltningens ledning deltog i förra veckan i ett seminarium om sk e-tjänster, dvs hur vi kan utveckla IT-lösningar som underlättar för medarbetare och medborgare, och administrationen. Många skolor introducerar interaktiva skrivtavlor. PIM-utbildningarna genomförs. Undervisningen utvecklas. Bara för att nämna något.

Thomas Persson

Stefan Danielsson, direkt från Leeds; Vi ska presentera Leedsprojektet vecka 44 på Skolforum. Har ni möjlighet så kom förbi!

Onsdag 29 september 2010

Så var det dags för den sista dagen här i Leeds. Det började som vanligt med att telefonväckningen ringde en halvtimme efter att jag vaknat, men också fina hotell måste väl få ha någon liten skönhetsfläck.

Som avslutning på projektet samlades alla fem skolor med sina partnerskolor i Civic Hall, borgmästarens residens i Leeds, dit vi kom efter en promenad i traditionellt fördomsuppfyllt engelskt väder. Här hade vi en genomgång av projekten och en kort resumé av hur vi haft det. Alla i svenska delegationen är översvallande nöjda och tycker att det varit otroligt lärorikt och nyttigt både att se det engelska skolsystemet på nära håll och att träffa dem man ska samarbeta med personligen. Vad gäller just vårt projekt så är det ju så illa att ni inte har fått höra något om det egentligen, så sent om sider ska ni nu få veta lite mer ingående vad just vårt projekt handlar om.

Huvudmålet är att barnen ska utvecklas i IKT, vilket betyder ungefär datakunskap lite, att kunna maila, bifoga filer, använda digitalkamera och ladda upp bilder med mera. Slutprodukten ska bli en kortare film bestående av stillbilder och speakerröst där man berättar om elevens val, vad man gör, hur ofta och varför man valt det man valt. Båda skolorna gör samma sak, men i England har man något som kallas Smarts groups, vilket är en form av släkting till elevens val. Under resans gång kommer vi att kommunicera via email och förhoppningsvis bloggar, och går allt som det ska så kommer barnen att lära sig mer om hur saker och ting fungerar i England, samt naturligtvis att bli bättre på engelska på köpet. Att vi använder oss av en skola i ett annat land tror vi kommer att sporra barnen att göra ett bra jobb, återstår att se hur det utvecklar sig.

Näst anhalt i projektet blir för oss i Sverige skolmässan som är v.44, där vi ska presentera våra olika projekt. Har ni möjlighet så kom förbi! En kulturell skillnad som blev tydlig i samband med detta är det faktum att man från engelskt håll skickar ”höjdarna” i stället för de som verkligen arbetar med projektet. Vi skulle vilja att Tim och Vanessa, som vi jobbar med, skulle kunna komma över till Sverige för att få en egen bild av hur vi jobbar, men pengar går till exempel istället till att fyra högre uppsatta personer kommer till skolmässan, trots att de inte kan svara på något om de individuella projekten.

Efter att mötet avslutats och vi sagt farväl till våra kollegor i Methley så var det dags för some serious shopping. Affärer finns det ett överflöd av i Leeds om du någon gång har vägarna förbi. Därefter samling vid pumpen och resan hemåt tog sin början.

Efter lite dramatik på tågstationen lyckades vi tillslut få med alla på planet, där man i vanlig ordning kan spara en massa pengar genom att köpa diverse saker(!).

Dagens höjdare får väl bli den fundering som automatiskt dyker upp (borde gälla alla, men det kanske bara är jag?) när man ser alla dessa ”TO LET” skyltar som finns överallt. Finns det folk som faktiskt inte kan motstå frestelsen att skriva in ett I mellan dessa ord? Har inte sett några bevis än, men sanningen finns någonstans där ute.

Därmed avslutas denna blogg, en härlig resa med många härliga upplevelser och erfarenheter. Cirkeln slöts på ett fint sätt när Annika informerade den väntande taxichauffören på Arlanda att ”I’m the last one”. Hem för debriefing med andra ord!

Cheers!

Din röst från Leeds, Stefan Danielsson

 Måndag 27 september 2010

Så var det dags för den första dagen i Leeds. Jag drog bort gardinerna för att mötas av en grådaskig dag med regn i luften, och det första jag ser är en man som cyklar… i t-shirt!

Efter frukost blev det en taxitur till Methley High Primary School, som ligger en bit utanför själva centrum. Taxichauffören valde att denna gråkalla dag använda sig av korsdrag för att få en behaglig temperatur i bilen, och man kan väl konstatera att den värme-gen som engelsmän besitter, förmodligen inte skulle vara så svår att hitta med några få forskaranslag.

 Så fort vi kommit fram bar det av till skolans samlingssal/matsal/gympasal där hela skolan hade samlats för Assembly. Detta gör man en gång i veckan för att repetera lite av vad man jobbar med och ska tänka på. Det första man märkte var att alla barnen satt ner på golvet, och all personal var vid sidan om. När vi har liknande samlingar så brukar personalen sprida ut sig bland barnen för att bibehålla ett visst lugn, något som inte behövdes det minsta här. Alla barn, inklusive treåringarna, satt och lyssnade fokuserat när deras rektor pratade!

Sedan slussades vi ut i verksamheten och fick vara med på diverse lektioner från de allra minsta till de äldsta eleverna på skolan.

Vad man reagerar på först och främst är de olika systemen för bestraffning och belöning som man använder sig väldigt mycket av. Bestraffningar utdelas i form av varningar, från en till fyra, där ettan inte är mer än just en varning. Blir det fler får man allt ifrån sitta vid sidan om i fem minuter eller bli hämtad av sina föräldrar. Belöningar delas ut både gruppvis och individuellt för gott beteende, alltifrån stickers och stjärnor till kakor när gruppen har gjort bra ifrån sig.

Det andra man tänker på är användandet av Smartboard och datorer. Det finns en Smartboard i varje klassrum, även de minsta har en, och även ett gäng datorer till förfogande. Det verkar ofta vara samling och avslutning framför tavlan (man sitter i ring på golvet), och det går väldigt snabbt att få alla på plats. Vid en av våra pratstunder med rektor Tracy Dell berättade hon dock att de har funderat lite kring användandet, det är lätt att gå lite vilse och tro att man löser allt med en Smartboard, men det gäller att fokusera på vad man lär sig och hur man kan ha den som hjälpmedel.

Lunchen kan sammanfattas med pasta och potatis (vi förföljs alltså av detta märkliga matfenomen).

Under eftermiddagen blev det fler lektioner, väldigt trevliga och nyfikna barn, och duktig personal som tar hand om dessa barn. Avslutningsvis blev det en pratstund om morgondagen, då vi ska lära barnen lite svenska, och dessutom prata mer ingående om projektet vi har tillsammans. Nöjda men trötta åkte vi sedan tillbaka till hotellet för att invänta kvällen och vad den har att erbjuda.

Dagens höjdare var när jag förklarade för en femåring att jag heter Stefan och kommer från Sverige, som är ett annat land och ligger långt härifrån.

Hans svar var ”Transformers come from another planet…”

Så har ni vikariebehov för de lägre åldrarna kan det vara läge att önska Optimus Prime!

Bilden kommer från Flikr.com AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Virtual Learning Center

Läs det första inlägget och presentationen av Stefan och Leedsprojektet här!

Din Röst från Leeds, Stefan Danielsson

Söndag 26 september 2010

The eagle has landed! Så har vi fått brittisk mark under våra svenska fötter. Efter att mött befolkningen kan man konstatera att de är otroligt bra på engelska, gammal som ung! Ett gott betyg till språkundervisnngen i landet, det är nästan så att man har svårt att hänga med själv bitvis.

Efter en tågresa från Manchester till Leeds drogs vi genast till hotellets meny för att stilla vår reshunger. Efter diverse beställningskrångel med en något förvirrad tremänning till Basil Fawlty verkade allt lugnt och vi kunde sitta tryggt och vänta på kvällens sista resmål. Det vill säga tills beställningen uppenbarade sig. En ”toast with cheese”, låg nu serverad som två skivor rostat bröd på en tallrik, och vad som verkade vara en vanlig sallad visade sig vara en skål med broccoli. Språkförbistring eller kulturkrock, oavsett vilket hoppas vi på färre överraskningar av denna kaliber inför morgondagen. Därmed dags att släcka lyset på ett hotell som för övrigt är riktigt trevligt med fina rum.

Bilden kommer från Flikr.com AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by rofanator

Läs det fösta inlägget och presentationen av Leedsprojektet här!

Din röst i Leeds, Stefan Danielsson bloggar från en studieresa i Leeds

Stefan Danielsson bloggar en smula från ett besök i Leeds, i samband med ett Comenius Regio projekt (EU projekt) som involverar fem skolor i Stockholm och fem skolor i Leeds. Projektens grundsten är IKT, men med lite olika utformning beroende på de respektive skolornas olika mål med projektet. Här finns lite tankar från ett tredagars besök i England, där vi ska träffa vår (Tullgårdsskolans) partnerskola i Leeds.

Jag arbetar som fritidspedagog på Tullgårdsskolan, för närvarande med sexåringar, men har tidigare jobbat med nuvarande åk 4 som är involverade i ett projekt tillsammans med en skola i Leeds. Förutom mig själv jobbar även Sini Lento och Annika Hedlund (båda lärare) med detta projekt. 

Staden Leeds nedåtgående trend har vänts till framgång genom tydlighet kring förväntan och lärarkarriärer. Men även genom stöd i form av coachning från äldre lärare och instruktioner för lektionerna. Kristina Björkegren Linder (08-508 33 890) på grundskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen. Se även www.educationleeds.co.uk eller www.thepacificinstitute.co.uk

Tullgårdsskolans webbplats www.tullgardsskolan.stockholm.se 

Kettil Mannerheim: Sparka igång skrivandet med digitala bildnoveller!

Eleverna sitter med mikrofon, hörlurar och dator – men jobbar in i det sista med hederlig gammal textbearbetning – frågan är om de är medvetna om det.

Liksom många svensklärare, hyser jag en närmast osund kärlek till det skrivna ordet. Jag tjusas av träffande ordval, imponeras av sinnrika dispositioner och formligen dyrkar smidiga övergångar mellan stycken. När jag själv skriver blir jag manisk. Det är ett klippande och ett flyttande, en hungrig jakt på vassare ord, ett febrilt sökande efter bättre balans och finare flöde.

Vi som har den här läggningen har ofta litet svårt att förhålla oss till att många människor, däribland en hel del skolelever, inte intresserar sig för text alls och tycker att ”det är tråkigt att skriva”. Några tycker rent utav att det nästan är plågsamt och saknar fullständigt textnördens djuriska drift att fila på kommatering och interpunktion. Hur ska vi skriftfantaster möta ungdomar som inte låter sig hänföras av bokstävernas mystiska dragningskraft? Ja, kanske kan vi börja med att erkänna att de har en poäng.

För vad är väl en stackars ensam text idag? Ståendes mol allena kan den säkert kännas som något mycket sorgligt, trist och färglöst för en person som växer upp i det multimediala samhället. Kanske som något ofärdigt rent utav.

 Med utgångspunkt i dessa 2010-talets realiteter drog vi på Stockholmskällan och Medioteket igång Skapande Skola-projektet Historiska bildnoveller tillsammans med åttorna på Gärdesskolan. Förhoppningen var att Stockholmskällans rika material av gamla foton kombinerat med en multimedial presentationsform skulle vara en så pass rolig och inspirerande mix att eleverna liksom bara av farten intresserade sig för att piffa upp själva berättelsen – texten – i syfte att leverera en häftig slutprodukt.

 Projektet sjösattes på Gärdesskolan med en introduktion av temat Ung i Stockholm 1850-1960, en presentation av webbplatsen Stockholmskällan och några dramaturgiska tips. Sedan var arbetet med att leta historiska bilder och fundera på spännande berättelser igång. Efter några veckor av research och manusarbete i skolan kom ett glatt gäng elever till Medioteket för att färdigställa sina bildnoveller med hjälp av gratisprogrammet Photo Story och Mediotekets IKT-pedagog Andreas Meschke. Datasalarna fylldes till bredden med mikrofoner, hörlurar och fokuserade tonåringar.

 Och där började jag, textnörden, känna igen mig i ungdomarnas arbetssätt. Fotosekvenser ändrades, zoomningseffekter diskuterades och ljudeffekter finjusterades. Men framförallt, all you textlovers out there – runt omkring mig hörde jag det välbekanta och trevliga ljudet av gammal hederlig textbearbetning:

 – Nä, det där låter inget bra. Vi stryker det. Vi börjar direkt med ”Blodet droppade ner på Åke Jonssons skjorta”.

 Att jobba med det som så fint kallas för det vidgade textbegreppet verkar vara en effektiv metod att sätta fart på arbetet med helt vanlig gammal text. Av lärarnas feedback till oss att döma ser det i alla fall ut att vara så: Även de elever som tidigare haft mycket svårt för att skriva levererade bra berättelser. Och dessutom hade de roligt när de gjorde det.

 Kettil Mannerheim

Samordnare och pedagog på Stockholmskällan

Se Biljetten, Nicolas och Ludvigs historiska bildnovell.

Läs mer om Mediotekets och Stockholmskällans Skapande Skola-projekt.