Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Kultur

Lillholmsskolan kliver in i konsten


Selevea Al-Ton i Frukostdags av Hanna Pauli.

Ord och bild är två språkformer som trivs alldeles ypperligt i varandras sällskap. I Kliv in i konsten har eleverna i årskurs 7 i Lillholmsskolan i Skärholmen låtit dem mötas. Resultatet finns att se på Nationalmuseums bottenvåning i Minigalleriet mellan den 4 juni och 28 oktober.

Tusentals bilder virvlar förbi våra medvetanden varje dag. I Kliv in i konsten har vi velat att varje elev skulle stanna upp i stillhet, reflektion och kreativt arbete inför en enda konstbild. Vid ett besök på Nationalmuseum valde var och en av de 62 eleverna  ut en målning som på något sätt talade till dem. 12 målningar tilltalade eleverna  och vi fick via Nationalmuseum tillgång till dem i en utmärkt digital kvalitet. Museet kunde därmed flytta till förorten och målningarna kom att finnas med oss under flera månader. Tyst talande med oss har de nästan blivit som våra vänner.

Eleverna har bearbetat sina konstverk i ord och bild. De har först i en text skrivit de spontana intryck och tankar de fick vid sitt första möte med målningen. De har sedan fått ett fiktivt, men mycket konkret, uppdrag: att med hjälp av en kamera göra en digital tidsresa in i sitt konstverk. Efter att ha funderat över vilken roll de ville spela i sin målning har de fotograferats. Med digital bildbehandling har de sedan placerat in den fotografiska bilden av sig själva i konstverket, som en observatör eller deltagare i bildens handling. I detta hantverk har de under en längre tid funnits intensivt närvarande i sina bilder, och därmed förvärvat en förtrogenhet med dem, som de har kunnat utnyttja när de under svensklektionerna parallellt skrivit sina texter, sina rapporter från tidsresans äventyr.

Den andra bilduppgiften har varit att bjuda in en av figurerna från sin målning till en omvänd tidsresa, ett besök i vår egen tids Skärholmen eller Vårberg. På Nationalmuseum kan man nu se se Valdemar Atterdag ta igen sig på torget i Skärholmen, eller Chardins Tvätterska från 1700-talet skrubba manschetter i Familjebostäders tvättstuga i Vårberg!

Läs och se mer, allt material finns tillgängligt på Lillholmsskolans bildämnes hemsida. Bläddra till exempel i elevernas illustrerade berättelser här eller se den karolinske officeren från Karl den XII´s likfärd på tunnelbaneperrongen i Vårberg här

Ett urval av elevernas arbeten finns också på Nationalmuseums sida
Här finns nio elevers tidsresebilder, fria att publicera, att ladda ned.

Allt detta finns alltså att se på Nationalmuseum mellan den 4 juni och 28 oktober. Dessutom sker ett mycket ovanligt evenemang på måndag den 4 juni: eleverna från årskurs 7 disponerar hela Nationalmuseum för en dag, och redovisar sitt arbete inför alla sina 600 skolkamrater från Lillholmsskolan och deras lärare. Efter en inledning i hörsalen vandrar eleverna, från förskoleklassen till årskurs 9, runt i museet. Vid originalverken väntar elever från årskurs 7, berättar fakta om målningarna och läser upp sina tidsreseberättelser.

Sten Canevall och Elin Christensen,
Bild- respektive svensklärare, Lillholmsskolan
Sten tel 076-1224793, sten.canevall@stockholm.se
Elin tel 076-1224679 elin.christensen@stockholm.se

Bongi Jarne McDermott
Nationalmuseet
Intendent pedagogik
telefon 08-5195 4300, e-post Bongi.MacDermott@nationalmuseum.se


 Kim Melo Parra i En hjältes död av Nils Forsberg

Hur man får elever i 9:an att dansa

Att jobba med dans i skolan är inte alltid det lättaste har jag märkt under de år jag jobbat. Problem jag ofta stött på är hur får man med alla? Men nu tror jag att jag hittat ett optimalt sätt att få in dans och rörelseglädje till musik. Det är ju som tur är, ett innehåll i läroplanen och i det centrala innehållet.

 
Hur jag valt att jobba på min skola

Eleverna får en lektion av introduktion, där jag visar på exempel från tidigare elevers dansframträdanden, dels via en powerpoint presentation och dels via den dokumentation jag gjort genom kameran. Visar dessa exempel på en stor skärm. Här berättar jag för eleverna hur man kan gå tillväga för att komma fram till ett resultat. Vi diskuterar rörelseriktningar, formationer, takt och låtens sammanhang etc.

I samband med denna introduktionslektion ”egen dans” får de ett study-paper innehållande lite tips på hur arbetets gång kan se ut samt kriterier för bedömning (enligt läroplanens kriterier) under rörelser till musik och dans. Det är jätteviktigt att ge eleverna tydlig information om VAD och HUR jag bedömer – därför visar jag även min personliga ”bedömningsmall” för eleverna före arbetsområdets start. Där är det 4 områden jag speciellt tittar på:

1. Deltagandet (som ju är en förutsättning för bedömningen)

2. Taktkänsla

3. Komplexitet i rörelser

4. Anpassning till låtvalet (sammanhanget)

Egna val styr arbetet

De får sedan välja om de vill jobba ensamma eller i grupp om max 5 personer. Eleverna får 200 minuter (4 lektionspass) till att hitta en låt, att komma på rörelser och på annat sätt finna inspiration. Upplever man att den inte kommer att bli klar i tid, blir det som i övriga teoretiska ämnen – läxa. De jobbar mycket i början kring själva låtfinnandet och att söka inspiration till rörelser, tex via You Tube, Google och MTV (eller liknande). Min roll i det hela blir stödjande, kollar av deras tidsram, hjälper och coachar. Under denna period är jag väldigt mobil och går runt till de olika grupperna för att ”kolla läget”. Under denna period upplever jag att hela skolan pratar dans – det verkar smitta av sig och det kan till och med dansas i korridorerna. Jag tror att man som elev är ganska stolt över vad man är på väg att göra… att skapa!! Att få känna kreativitet!

Uppvisning och utlärande som redovisning

När det så är dags för redovisning så sker den inför resten av klassen, efter den kommer vi till utlärandet av dansen för de övriga. Här väljer gruppen, eller den enskilde eleven, en snutt ur sin dans som man vill lära ut. Redovisningen avslutas med att alla dansar tillsammans. Här är det gåshudsvarning på läraren J

Lektionen avslutas sedan med att jag och eleven/eleverna går iväg för att titta på deras framträdande, på det jag filmat. Efter visningen tar vi tillsammans ett samtal kring hur de upplevt arbetet, var de hämtat inspiration, hur de fann och fastnade för just den låten etc. Sist men inte minst blir de då bedömda enligt ovanstående kriterier, vi tar i hand och jag avslutar feedbacksamtalet med ett förhoppningsvis ”Ni har levererat”, ”Du har helt klart visat en ny sida av dig själv”, eller ”imponerande”.

Jag är jättestolt över skolans elever som gör så bra ifrån sig under EGEN DANS ÅR 9! Mer dans i skolan! :-)

 

Fredrik Furtenbach

Lärare idrott och hälsa, Kungsholmens Grundskola 6-9