Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Läsning

Det geniala är ofta skenbart enkelt


Kommer inte dina elever tycka att du förminskar dem om du läser en pekbok för dem? Kvinnan i sätet framför tilltalar mig med stark skepsis i tonen när jag, uppfylld av den argentinska barnbokskonstnären Isols bok, visar den för några bibliotekarier jag träffat på tåget hem från Göteborg. Jag förstår först inte frågan. Sen tänker jag överseende ”hon är inte lärare”, ler mitt vänligaste och säger att gymnasister är tillräckligt stora för att kunna befria sig från tanken att ett litet format inte kan erbjuda stora insikter. Fast det tror den skeptiska kvinnan inte alls. Hon är nämligen också gymnasielärare, och hennes elever skulle aldrig kunna intressera sig för en pekbok.

Jag är helt såld på böcker. Som svensklärare blir man lätt det – eller i alla fall förväntas man vara det. Bäst tycker jag om berättartekniskt avancerad litteratur där författaren medvetet arbetar med fiktionens kraft att skapa synvändor och ge nya perspektiv. I år fick jag alltså åka till bokmässan och fröjda runt bland seminarierna, lyssna på lärda utläggningar om realismens fokus på detaljer och höra bekymrade paneldebatter om läsning på fallrepet. Jag njöt helhjärtat. Och så letade jag böcker. Vad kan mina gymnasister månne gripas av?

Det mesta gick jag förbi, blädderprovade här och var men fann inget riktigt omtumlande – förrän jag såg den: Isols magiska ”En anka är bra att ha”. Eller om den nu heter ”En pojke är bra att ha”. Det beror lite på hur man ser på det hela. Eller på boken. Och det är just det som är så magiskt med den, att den på ett enkelt och genialt – det geniala är ofta skenbart enkelt – sätt visar vad ett perspektivbyte för med sig. Från och med nu är den boken mitt bästa arbetsredskap i klassrumsdiskussioner kring begreppen berättarperspektiv och intrig. En pekbok.

Min medpassagerare trodde inte på den boken för sina elever. Det gör jag. Jag tror att hennes elever, och alla andras också, absolut kan intressera sig för ett koncept som visuellt förtydligar något så abstrakt som berättarperspektiv i pekbokens form. Jag tror att de skulle kunna uppskatta Isols humor och egensinniga tecknarstil. Jag tror att de skulle kunna förstå något om berättandets villkor och de fällor en försåtlig författare gillrar; att valet av perspektiv är högst medvetet och att en nyfiken och engagerad läsare kan komma långt med att ifrågasätta och vända på det som skrivs för att utvinna ny förståelse av ett skeende. Och jag tror att de, i bästa fall, ännu är så pass oförstörda av en litterär kanons bestämmande tyngd att de inte värderar en litterär upplevelse utifrån vare sig antalet ord eller tjockleken på pärmarna. I bästa fall.

Jag tycker att vi ska sätta riktigt svåra böcker i händerna på våra gymnasister. Vi ska läsa och tala om läsningen med dem. Vi ska utmana med Shaun Tans bilderböcker, eller Isols, eller Pija Lindenbaums. Sen kan vi blanda upp med lite Dostojevskij, Munro och andra favoriter – bara vi utmanar och öppnar för nya perspektiv. Och aldrig, aldrig ska vi förminska dem så att vi tror att de inte kan se det stora i det lilla.

/Katarina Lycken Rüter, förstelärare i svenska på Östra Real

Elever med läshandikapp diskrimineras i grundskolan

Såg du rubriken i Dagens Nyheter den 8 januari i år?

Helena Bross och Ulla Föhrer skriver på debattsidan en artikel om att elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp de behöver och är berättigade till. Idag finns teknik som kan ge dessa elever en chans att lyckas i skolan trots svårigheter att läsa.

Författarna pekar på hjälpmedel som dator, bokstavsinlärning på dator, talböcker, Daisyspelare, talsyntes, ljudböcker, etc. och menar att många skolor underlåter att tillhandahålla dessa redskap. De pekar också på att pedagogerna fortfarande saknar kunskap för att kunna hjälpa eleverna med modern teknik.

 Verktyg för lärare

Här i Stockholms stad kan skolan vända sig till Uppdragsavdelningen för att få hjälp med utbildning och handhavande av denna teknik. Vi har kurser flera gånger per termin kring digitala hjälpmedel för läsning. Vi erbjuder också kurser i ”Att skriva sig till läsning”. Cirkulationsbiblioteket lånar ut alla sina titlar som talbok. Skoldatateket har ett nätverk för specialpedagoger där man bl.a informerar om ny teknik. Alla lärare i den kommunala grundskolan har möjlighet att i Skoldatateket få kunskap om kompensatoriska verktyg för elever i behov av särkilt stöd. Vi anordnar visningar och kurser flera gånger per termin.

Kurser och seminarier våren 2011

Alla dessa kurser, seminarier, workshops annonseras och beskrivs i Uppdragsavdelningens vårutbud 2011 och på Mediotekets hemsida. www.stockholm.se/medioteket Observera att det mesta av utbudet är kostnadsfritt för stadens kommunala grundskolor. Vi på Uppdragsavdelningen hoppas nu att debatten får fler pedagoger att ta del av den kunskap vi förmedlar!

Du kan också hitta informationen i Kalendariet på Pedagog Stockholm www.pedagogstockholm.se

Använd de programvaror som finns i datorerna på skolorna

I skolornas datorer finns datorprogram tillgängliga för att underlätta elevernas lärande, t.ex.  talsyntes, ordlistor, ordböcker på flera språk och rättstavningsprogram. Där finns också ett antal databaser som kan användas av alla elever på olika nivåer.

Kontakta oss

Om du blir intresserad av att veta mer gå in på http://www.stockholm.se/uppdragsavdelningen och kontakta oss på  uppdragsavdelningen på telefon 08 508 33 745.

Anna Engström