Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Utbyte

Din röst i Leeds, Stefan Danielsson bloggar från en studieresa i Leeds

Stefan Danielsson bloggar en smula från ett besök i Leeds, i samband med ett Comenius Regio projekt (EU projekt) som involverar fem skolor i Stockholm och fem skolor i Leeds. Projektens grundsten är IKT, men med lite olika utformning beroende på de respektive skolornas olika mål med projektet. Här finns lite tankar från ett tredagars besök i England, där vi ska träffa vår (Tullgårdsskolans) partnerskola i Leeds.

Jag arbetar som fritidspedagog på Tullgårdsskolan, för närvarande med sexåringar, men har tidigare jobbat med nuvarande åk 4 som är involverade i ett projekt tillsammans med en skola i Leeds. Förutom mig själv jobbar även Sini Lento och Annika Hedlund (båda lärare) med detta projekt. 

Staden Leeds nedåtgående trend har vänts till framgång genom tydlighet kring förväntan och lärarkarriärer. Men även genom stöd i form av coachning från äldre lärare och instruktioner för lektionerna. Kristina Björkegren Linder (08-508 33 890) på grundskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen. Se även www.educationleeds.co.uk eller www.thepacificinstitute.co.uk

Tullgårdsskolans webbplats www.tullgardsskolan.stockholm.se