Visar alla blogginlägg från: augusti 2013

Dagens x 8

Fråga: Är det någon annan än jag som tänker räkna antalet mattetimmar som ”går bort” under terminen? Eleverna har ju ett antal timmar garanterad undervisningstid i alla ämnen. Hur säkerställs den? Ja inte genom att ha skolfoto, skolresa, gå på skolbio och springa Skoljoggen när man egentligen skulle ha haft matematik.

Bästa: Att min son, som just börjat i förskoleklass, får börja skoldagen med yoga.

Arbetsplats: Hemma, eftersom jag har en ledig förmiddag i veckan avsatt för magisterstudier. Som inte börjat än.

Pinsammaste: Att tidskriften Origo (Lärarförbundets tidsskift för lärare i matematik och naturvetenskap) i sitt senaste nummer blandar ihop siffror och tal:

”Fy f-n vad vi är bra”: Ekensbergsskolan, med ca 170 elever och drygt 20 personal, har hela tre pedagoger som i dagarna påbörjar magister/masterstudier på Stockholms Universitet. Heja oss!

Möte: Med PRIO-projektet som just nu befinner sig på en av de skolor där jag är handledare i Matematiklyftet.

”Men hallå”?: Förra veckan beslutade Utbildningsnämnden i Stockholm (Efter att ha blivit anmälda till Arbetsmiljöverket i våras och blivit ålagda att vidta åtgärder vad gäller lärares arbetsbelastning) att hur lärares arbetssuppgifter ska prioriteras ska göras upp i dialog mellan lärare och rektor på varje enskild skola. Har inte rektorerna alltid haft detta ansvar undrar jag, att i dialog med lärarna se över arbetsbelastningen? Och kan det verkligen vara så, att vissa arbetsuppgifter är viktigare på en skola och några andra arbetsuppgifter viktigare på en annan?

Erkännande: Att jag snott idén med ”Dagens x –listan ” från en annan blogg. Men jag tänker inte avslöja vilken.

Lärare utvecklar…. vad då?

Eftersom det tar ett par veckor att få igång en blogg här på Pedagog Stockholm, så har jag haft gott om tid att fundera över vad mitt första blogginlägg ska handla om.  Jag har haft många idéer under de här veckorna, men för enkelhetens skull väljer jag den första.

Den 14 augusti samlades för andra gången ca 700 lärare från två av stadens stadsdelar, Hägersten-Liljeholmen och Farsta, på Rival för att dela med sig av och ta del av varandras utvecklingsarbeten.
Temat för dagen var Lärare utvecklar lärare, vilket också är namnet på det nätverk där inspiratörer från de olika skolorna deltar för att stötta varandra i utvecklingsarbetet.

Under eftermiddagen presenterades flera utvecklingsprojekt där Lesson/learning study använts som modell för att systematiskt utveckla undervisningen (Hökarängsskolan, Blommensbergssskolan och Ekensbergsskolan) ett projekt där ASL använts för att förbättra elevernas läs-och skrivutveckling (Fagersjöskolan), hur skolans egna kompetens kan användas för kompetensutveckling via interna workshops (Sköndals skolor) hur mobilen kan användas i klassrummet (Blommensbergssskolan) och hur det systematiska och kollegiala utvecklingsarbetet ser ut i en skola fyra terminer efter att PRIO gjorde sitt intåg (Aspuddens skola).

Jag tycker att det var en fantasktiskt inspirerande eftermiddag! Vi behöver inte bjuda in externa föreläsare som berättar för oss ”hur vi ska göra” för att utveckla vår verksamhet. Det finns så mycket och så stor kompetens och förändringsvilja ute på våra skolor!

Men sedan är ju frågan…  Det här namnet Lärare utvecklar lärare? Det är väl undervisningen vi först och främst ska utveckla, inte oss själva?