Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
#Sthlmisit

Att vara eller icke vara digital som lärare. Del 3: Genomför undervisnig digitalt

Envisheten har både hjälp mig, och stjälpt mig  i min lärar-vardag. Den hjälper mig  när jag vet att jag har rätt. När jag vet att min elever är fullt kapabla till att genomföra en uppgift, men en skön mix av rädsla för det okända och en uns av jag-orkar-inte ställer sig i vägen. Då är jag tacksam för att jag är såpass envis att jag inte ger mig.

Men på samman sätt som mina elever ibland tar emot nytänkande uppdrag men en rätt stor dos skepsis, så gör även jag det. Och jag är envis i min övertygelse att nytänkande är jobbigt och läskigt. Vilket nu i efterhand enbart gjorde att jag fick streta och kämpa mig mot ett nytt sätt att tänka. Men snacka om att jag är glas att jag inte gav upp.

Denna del i bloggserien ”Att vara eller icke vara digital som lärare” kommer att handla om hur du kan arbeta digitalt under lektionstid.

Min envishet har länge fått mig att säga ”nu börjar lektionen så ner med mobiler och datorer”. Fram med böckerna och lyssna på mig… Inte så farligt kan man tycka, men funderar man på vad det betyder, så blir jag lite mörkrädd för mig själv. Hur ska jag förvänta mig att eleverna ska lära sig ett källkritiskt förhållningssätt om den enda källan är jag? Eller få ett nyanserat perspektiv om jag endast presenterar ett? Tänker man på detta sättet så inser man att vi behöver så många perspektiv och källor vi kan få in på den korta lektionen för att kunna ge kidzen en chans att lära sig. För det rätt sjukt när man tänker på det. Vi har seriöst tillgång till världens samlade kunskap i vår ficka, det är dårskap av oss att inte använda oss av den.

Att driva en lektion digitalt betyder att ni tillsammans arbetar runt en eller flera skärmar. Det kan vara datorer, paddor eller smartphones. Du som lärare leder arbetet, och eleverna skiftar mellan att titta på din skärm och sina egna. Har man lyxen att kunna arbeta med en interaktiv tavla så kan alla elever koppla upp sig mot tavlan och du som lärare kan skicka ut en fråga som eleverna svara på på sin enhet, och sen får ni alla svar tillbaka till tavlan och du kan leda diskussionen med allas svar framför dig.

Ett annat område där ett digitalt arbetssätt är värt sin vikt i guld är områden där man ska samarbeta. Tänk dig in i klassrumssituationen där dina elever håller på med ett grupparbete och den datorn där allt ligger på inte är där. Eleven är sjuk eller glömt datorn hemma. Det blir svårt att fortsätta arbetet. Om eleverna istället arbetar i gemensamma dokument online (genom en molntjänst) så kommer alla åt all information. Du kan dela dokument med dina elever, kollegor eller dig själv. Istället för att ett dokument ligger lokalt på din dator, så lägger du upp det i molnet och har vipps tillgång till informationen vart du är, från vilken enhet du än är på. Du kommer aldrig mer behövas släpa din dator fram och tillbaka.

Att arbeta digitalt är att bjuda in världen. Det kräver mer av dig som pedagog, och mer av eleverna. Men det är värt det. Det gör din lärar-vardag enklare och betydligt mer lättåtkomlig.

I nästa del i denna serie kommer jag att prata om att arbeta digitalt med feedback och EXIT-ticket. Men kan du inte hålla dig så hittar du många smarriga mumsbitar i form av IKT i IKTEKET. 

En lektion ”On Demand”

Få koll på vad eleverna kan, och vad de vill att lektionen ska fokusera på.

OnDemand_31

Den eviga lärarfrågan… hur vet jag att mina elever förstår? De sitter där vid sin skärmar och nickar på frågan om de hänger med… men HUR vet jag att de faktiskt gör det?

Denna fråga har satt griller i mångas huvud och många har börjat presentera lösningar. Själv är jag med i projektet Inkubator som drivs av IKT-enheten inom Stockholm stad. Inkubator är en sammansatt grupp vars syfte är att arbeta fram metoder för att vidareutbilda lärare som i sin tur utvecklas och hjälper elever till en ökad måluppfyllelse. 

Det spår som jag deltar i har anammat tanken runt Flipped Classroom och utvecklat den. Tanken med Flipped Classroom är enkel. Eleven får problemet på förhand och sen hjälps vi åt att lösa det i klassrummet. Rätt logiskt när man tänker efter. Varför ska den värdefulla lektionstiden läggas på att läraren pratar och sen ska den stackars eleven på egen hand försöka lösa problemet… när experten är kvar i klassrummet. Då är det väl ändå smartare att eleven får problemet/föreläsningen innan och sen är frågor och diskussion fokus på lektionen. 

Inkubators metod On Demand har samma princip + lite till.

  1. Eleverna får problemet/frågeställningen/föreläsningen på förhand.
  2. Eleven tar del av materialet, begrundar detta och bestämmer sig för vad hen vill att följande lektions ska fokusera på.
  3. Eleven fyller i ett formulär online som läraren förberett. Detta formulär kan innehålla kontrollfrågor om materialet samt en förfrågan om vad eleven vill att följande lektion ska fokusera på.
  4. Lektionen hålls utifrån elevernas frågor och önskemål om fördjupning.
  5. Inför avslutandet av lektionen får eleverna göra en EXIT-övning där de får formulera vad de lärt sig samt om det fortfarande finns frågetecken.

Genom att följa dessa steg får du som lärare stenkoll på vad eleverna kan, vad de inte förstått och vad du måste lägga krut på under kommande lektionstilfällen. En EXIT-övning kan göras hur komplex eller simpel som du vill. Det kan vara allt från att du ber eleverna utvärdera dagens lektions med hjälp av uppräckta fingerar till en mer digital variant genom till exempel Socrative.com.

Min lektion On Demand handlade om studieteknik. Eleverna stod inför en mastig uppgift, och jag ville ge dem tips innan de påbörjade sitt arbete. Innan lektionstillfället fick eleverna se filmen jag samlat från YouTube. Jag använde Learnify för att samla filmerna. Sen fick de svara på frågor i ämnet inför lektionen. Jag använde mig av O365 frågeformulär som är kopplat till en Excelfil. Inför lektionen fick den lärare som var vikarie för mig (självklart var det ett viktigt möte som kom i vägen) ta del av de frågor/funderingar som kommit hos eleverna och hon kunde utforma lektionen helt efter elevernas önskemål. I den EXIT-övningen som gjordes på slutet var eleverna nöjda och ansåg att de fått öva på just de som var svårt enligt dem.

Se Blogginlägget om lektionen här

Se det material som jag använder:

Filmer om studieteknik – Genom Learnify

Enkätet som eleverna fyllde i inför lektioen – O356 frågeformulär
Ett annat mycket användarvänligt sätt att ha en EXIT-övning är genom onlinetjänsten Socrative.
Du kan läsa mer om Socrative i IKTEKET och projektet On Demand här