Mariaskolan ringar in frågan…

…om lärares och elevers förförståelse av ämnena. Vem är matematisk? Vem vågar sätta sig vid trumsetet? Är franska ett tjejämne? Under vår andra träff i projektet Hållbar Jämställdhet har vi fortsatt diskussionen om betydelsen av att ta reda på flickors och pojkars förförståelse av arbetsmomentet. Vi behöver också problematisera vår egen förförståelse av ämnet för att kunna introducera det på ett sätt som väcker intresse hos både pojkar och flickor.

Vi slängde upp många frågeställningar på bordet:

Varför tycks det som om flickor kan läsa böcker om både pojkar och flickor, medan pojkar helst tycks läsa böcker som handlar om pojkar? Kan det vara så att pojkar ibland har en bristande förförståelse av flickors livsvillkor, snarare än tvärtom? Hur blir det för olika grupper av pojkar och olika grupper av flickor? Vilken betydelse har elevernas symboliska kapital i förförståelsen av ämnena och hur kan skolan arbeta kompensatoriskt med frågan?

Hur förhåller sig pojkar och flickor till den så kallade antipluggkulturen? Kan det vara så att för pojkar är det status att kunna mycket, men inte att plugga mycket? Betyder det då att det finns en bild av att killar ska vara genier? Vad innebär det för tjejerna? Får tjejer status som genier? Vem räknas som smart och vilka typer av kunskap har högst status bland eleverna? Vi diskuterade pojkars och flickors uppfattning om sin egen förmåga och delade iakttagelsen att många flickor undervärderar sin förmåga och sliter hårt för att prestera ännu bättre, medan många pojkar övervärderar sin förmåga och tar det lugnare. Åtminstone inför sina kompisar. Vilka konsekvenser får detta för flickor och pojkar i framtiden?

I förskolan är det numera okontroversiellt att arbeta med att bredda barns intressen och förmågor genom att låta dem prova på alla typer av lekar och material. Hur blir det i skolan? Finns en förväntan om eleverna ska få välja mer fritt och är valet egentligen fritt? För de barn som egentligen vill prova en bok eller ett material som bryter mot normer om vad pojkar och flickor förväntas gilla kan det ibland vara skönt att lärarens genusmedvetna val får styra.

Efter många och långa diskussioner har vi konkretiserat på vilket sätt vi ska arbeta med jämställdhetsperspektivet i undervisningen. Kom till Bolindersalen den 25 maj kl. 13-16 så berättar vi mer! Anmäla dig kan du göra här: http://utbildning.intranat.stockholm.se/Pages/News.aspx?id=456459

 //Pernilla Sundström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogblogg.stockholm.se/jamstalld-undervisning/comment-subscriptions/?srp=746&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>