Sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena

Det har kommit ett nytt stödmaterial från Skolverket som lyfter frågan om det ämnesövergripande ämnet Sex- och Samlevnad. Här beskrivs ämnet som en triangel med tre sidor: Enskilda lektioner, dagar eller insatser, Att fånga frågan i flykten samt Ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten. Samtliga dessa är lika viktiga!

En viktig poäng i detta material är att Sex- och samlevnad här tydligt länkas samman med jämställdhet/likabehandling och också med gymnasieskolans samtliga ämnen. Det ämne som på många skolor traditionellt sett har hanterat Sex- och samlevnad (mig veterligen) är de naturvetenskapliga ämnena, då främst biologi, men i detta material beskrivs också hur andra ämnen bör integreras i detta arbete. Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott och Hälsa är lika viktiga som ämnet Naturkunskap för både jämställdhet och Sex- och samlevnad.

I materialet finns ett kapitel för varje ämne som kan vara intressant för dig som ämneslärare. Jag fick tips om detta material för att söka vidare om hur vi bör tolka skrivningar om det centrala innehållet i Idrott och Hälsa, vilket jag tidigare bloggat om.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogblogg.stockholm.se/jamstalld-undervisning/comment-subscriptions/?srp=1506&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>