Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
forskning

Rektorn, Lasse-Maja och Machofabriken

Missa inte Skolforums spännande seminarier på temat genus och jämställdhet! Vi vill naturligtvis särskilt uppmärksamma seminariet om rektors nyckelroll för en jämställd skola där Ann-Sofie Rosenqvist, rektor vid Farsta gymnasium, medverkar. Farsta gymnasium är en av våra fyra pilotskolor i arbetet med att ta fram jämställdhetsmål i skolornas arbetsplaner.

Här är programpunkterna:

Måndag 29 oktober

Varför väljer tjejer och killar olika till gymnasiet?

Varför läser Lasse mindre än Maja? Vägar till mer läsning och skrivning hos alla barn

Machofabriken
– så kan du jobba med jämställdhet i skolan

Tisdag 30 oktober

Hur blir man matematisk?

Rektorn – en nyckelperson för att skolan ska bli jämställd

Onsdag 31 oktober

Stopp för sexuella trakasserier och mobbning – så ser du och så gör du

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan?

//Pernilla Sundström