Visar alla blogginlägg från: juni 2012

Framtidens skola på Almedalsveckan

Jag fick ett telefonsamtal med frågan om jag ville delta i ett frukostseminarium om framtidens skola under Almedalsveckan. Inte ska väl jag? Jo, det ska jag. Som stolt lärare och lärarcoach ska jag visst.

Så, onsdagen den 4 juli kl. 8-9 ska jag och kloka skolpersoner samtala kring framtidens skola.

Hur bygger vi framgångsrika skolor där alla elever får en god och likvärdig utbildning och som är attraktiva arbetsplatser för skickliga lärare? Möt lärare, rektorer, elever med flera i ett samtal om moderna skollyft. Hur ser framtidens skola ut? Vad krävs för att lyckas?

Självklart snurrar det som sjutton i mitt huvud just nu. Om man har 6 minuter på sig att formulera något kring framtidens skola – vad säger man då? Vad får man inte glömma?

Mitt i snurret kring lärandet i fokus läste jag min vän och kollegas blogginlägg kring Teachers Across Borders Swedens pågående arbete i Siem Reap, Kambodja och hur detta har fått henne att hitta tillbaka till glädjen i yrket igen. Det får mig att minnas hur jag själv kände när jag åkte till Kambodja första gången. Andra gången. Och tredje gången. Det är något magiskt som sker.

Och vad är det då som sker? Vilken är den magiska nyckeln?

Det pedagogiska samtalet och fokus på det lustfyllda lärandet – tillsammans.

Där pågår diskussioner mellan kollegor hela dagarna och kvällarna, mellan svenska och kambodjanska lärare i olika workshops, mellan svenska, amerikanska och brittiska kollegor i planering och förändringar i tidigare tänkta uppgifter. Oavsett ämne, oavsett bakgrund och språk lyckas vi ändå nå varandra i vår önskan att utveckla undervisning och skolan. Att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt att nå långt i sina liv.

Det behöver vi få tillbaka i Sverige. Det är nog vad jag vill lyfta under mina minuter.

Att vi behöver bygga en skola där lärandet står i centrum, på alla nivåer. För skolpolitiker, för rektorer, för lärare, för annan skolpersonal, för elever. Vi måste få arbeta i en lärande organisation.

 
Lärarcoachningen är EN modell som främjar det pedagogiska samtalet för lärare. Det finns fler. Det viktiga är att den tvingar upp pedagogiken och lärandet på bordet. När sker lärande? Vilka frågor är mest effektiva i klassrummet? Om bara hälften av eleverna klarade provet, vad behöver jag som lärare ändra på, göra om? Och hur? Den typen av reflektioner går ej att göra på egen hand som lärare, den skapas i en organisation som främjar samtal och diskussioner kring pedagogik.
Det kan t.ex. ske genom att lärare stöttar lärare – utbyte och gemensam reflektion skapar utveckling och lärande. Oavsett om det är utbyte på den egna skolan, med en annan del av kommunen eller mellan Sverige och Kambodja.

Och det bygger på att vi har ett skolsystem som prioriterar pedagogik och lärande. Och låter oss lärare vara experter på det vi kan: att skapa förutsättningar  för lärande tillsammans.

Vad tänker du om framtidens skola? Vad skulle du säga under dina 6 minuter?

/Janna

Nyfiken närvaro – vad gör en lärarcoach egentligen?

I höstas startade ett treårigt projekt med lärarcoacher i Utbildningsförvaltningens regi. Om ni är nyfikna på vad vi lärarcoacher gör och hur en dag kan se ut så följ min duktiga kollega Karin Andrén i senaste numret av LÄRA.

Om du som lärare eller rektor känner att du blir sugen på att arbeta tillsammans med lärarcoacher i höst kan du läsa på pedagogstockholm hur du ansöker!

/Janna