Visar alla blogginlägg från: februari 2013

Språka

I  kursplanen för svenskämnet står det, ”eleverna skall stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”.

Så här kan det se ut, ett axplock från elever och lärare som arbetat med Strindberg och novellen Ett halvt ark papper:

 

Musik: Elever från Södra Latins gymnasium tog hjälp av Stockholms saxofonkvartett när de  läste novellen. (tonsatt av Lise-Lotte Norelius) . Musik blev det också med elever från Östra reals gymnasium när de arbetade med datorprogrammet audacity för att tolka novellen på sitt sätt. Elever från Bagarmossens skola årskurs 9 har skrivit och tonsatt novellen Full inkorg. 

Bild och film: Två klasser från årskurs 9 i  Gärdesskola har bidragit med:, stillbildsfilm, radioteater,  skräcklista och  bildberättelser. Många av bidragen har använt bilder från Stockholmskällan som exempelvis: Ett halvt ark papper baklänges .  Vi får också ta del av en pinfärsk radiointervju med August Strindberg. Eftersom det var adventstid gjorde elever från Östra reals gymnasium en filmkalender,  för övrigt deras bidrag i tävlingen Webbstjärnan. Många skolor gestaltade novellen i olja och acryl bland andra elever i årskurs 7  Bagarmossens skola.

Text: Elever från Bagarmossens skola årskurs 9 har skrivit och tonsatt novellen Full inkorg. Tre klasser från Kungsholmens grundskola arbetade med att skriva noveller, en novell dramatiserades och framfördes på Kulturhuset. Här berättar lärarna om upplägget . Många klasser arbetade med poesi, six world stories och  parafraser, bland andra klass 9 i Matteusskolan.  Rågsvedsskolan inspirerades också att skriva parafraser. De gav också en djupare beskrivning av författaren bakom Ett halvt ark papper. Många klasser hade inspirerats av metoden att göra en återblick av sitt/ett liv, bland annat klass 9 från Södermalmsskolan  och Vinstagårdssskolan årskurs 8, Inkorg

Mer inspiration och lärargudier
På sida Dela på webbplatsen Ett halvt ark papper finns mycket att hämta även för dig som inte skall arbetat med novellen och Strindberg. Bland annat på sidan ”För lärare” där Katarina Lycken från Östra Reals gymnasium skrivit förslag för svenskämnets alla moment.

 

 

 

 

Känner du kulturombudet?

Alla kommunala skolor och gymnasier har ett eller flera kulturombud. Detsamma gäller friskolor förutom en koncern som medvetet avstår från både kulturombud och skolbibliotek i skolan. Kulturombuden får via Kulan fortlöpande information om kulturaktiviteter som  är aktuella för elever och lärare, inbjudningar till kulturombudsträffar, nätverksträffar mellan kulturlivet och skolan och ett kulturkort som ger fritt inträde alternativt reducerat pris vid köp av entrébiljetter. 

Vi har nyligen haft en kulturombudsträff och då visade det sig att det råder osäkerhet om skillnaden mellan kulturpeng och bidrag från Skapande skola . Framförallt  tror många av våra  kulturaktörer att skolan får ett anslag per elev/ den omtalade  kulturpengen. Men ”kulturpengen” ingår i skolpengen och hur mycket kultur det blir per elev av skolpengen bestäms av rektor och är en prioriteringsfråga. Det är också en definitionsfråga vad som är kultur. Vissa skolor räknar in det i läromedelsanslaget och andra har en medveten satsning på att integrera kultur i alla skolans ämnen. Är vi på ”fel skola” gäller det att vara stark och ta del av den erfarenhet och idéer som finns bland kulturombud och på Kulan. Det är också viktigt att veta att bidrag från Skapande skola inte är istället för ”kulturpengen”. Det är ett komplement för att kunna göra särskilda satsningar. Bland kulturombuden på vår träff varierade kulturpengen per elev mellan 100 kr ned till 0 kr per elev. 

Kulans veckobrev kan alla som vill prenumerera på. I anmälan kan du ställa in så att du bara får de årskurser och de konstarter du är intresserad av.

 

Elisabeth Söder

Bild, Matilda Lövgren , elev på Globala gymnasiet och fotograf för Scenarmén