Visar alla blogginlägg från: juni 2013

Vetenskapsmän, konstnärer, barn och lärare lär av varandra

Flytande form – ett projekt som lär oss att olika kreativa näringar genom samarbete kan inspirera och befrukta varandra. Efter 1 års förstudier, utforskande möten, laborationer, rytmikworkshops och musikskrivande om vatten är Ensemble Yria snart i mål med sitt projekt Flytande Form. Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för kreativa och konstnärliga möten över gränserna som väcker självkänslan och det musiska sinnet till liv! Idén var att föra samman fyra olika kreativa grupper: vetenskapsmannen, konstnären, pedagogen och barnet (9-12 år) i en ömsesidig och aktivt utforskande process runt tema vatten, som sedan skulle springa ut i en interaktiv och scenisk musikproduktion – Flytande Form för åk 4-6.

Mycket har vi konstnärer, pedagoger, forskare och inte minst barnen som deltagit i detta projekt erfarit. Vi har lärt oss att olika kreativa näringar genom samarbete kan inspirera och befrukta varandra. Vad gäller kreativitet har vi alla vuxna något att lära av barnens naturligt utforskande sinnelag. Vi vuxna måste dock se upp, i vårt möte med barnen, så att vi inte kväver detta sinnelag utan istället lär oss av det och främjar det så att barnen får fortsätta frodas ända upp i vuxen ålder.

I dagens samhälle är ett innovativt tänkande en otroligt värdefull tillgång, vilket även gör att forskare kan inhämta ny inspiration från barn i sitt arbete. Detta projekt har även haft syftet att stärka ungas aktiva deltagande i kulturlivet med fokus på en forskande och konstnärligt utformad process.

Kort om projektets genomförande. Det kan sammanfattas i fyra delar:

1. FÖRSTUDIEN har byggt på ett samarbete med 3 vetenskapsmän och forskare inom kemi/biologi, som vi träffat vid olika tillfällen och former. Det har rört sig om idésprutande samtal, seminarier och laborationer på tema vatten och såpbubblor, där vi inhämtat massor av kunskap, ömsesidig inspiration och uppslag till experiment, som vi sedan har kunnat väva in i våra musikworkshops med barnen.

2. WORKSHOPSERIEN hölls med barn i åk 6 på friskolan Metapontum. Vi i Ensemble Yria samlade med barnens hjälp på oss frågeställningar om vatten och undersökte sedan hur kunskap och olika vattenexperiment kan översättas till konstnärliga uttryck och upplevas fysiskt genom rytmikövningar. Barnen fick även skriva texter, poesi och sagor om vatten, som ligger till grund för komposition av det ljudande materialet till konserten. Som avslutning på workshopserien lät vi komposition av texter och rörelse arrangeras till en scenisk konstnärlig gestaltning som framfördes för skolkamrater och lärare. Denna del tjänade även som en avslutande reflektion av vår gemensamma process.

3. I KOMPOSITION av det ljudande materialet till konserten var vårt arbete med barnen vår stora inspirationskälla i val av låtarnas ämne och texternas innehåll.

4. I det SCENISKA FRAMTAGANDET av konserten, som blir en ljudande djupdykning i det blå och in i vattnets minsta beståndsdelar, har vi fått så mycket inspiration och material direkt från den tilltänkta målgruppen. I denna spännande fas, som vi går in i nu till hösten, kommer vi arbeta mot att skapa en interaktiv, konstnärlig, visuell och audiotiv tolkning av de experiment, laborationer och rytmikövningar på tema vatten som vi gjort med barnen och forskare. Flytande Form blir en svängig och visuell musikupplevelse med avsikt att väcka fantasi, engagemang och eftertanke. Flyt med! (Premiär V.39 Spelas 25/9 Skärholmen Ungdomens hus och 26-27/9 , Hägerstensåsen. Lämpar sig väl inom ramen för skapande skola. För mer info/bokning.

Ensemble Yria fångade med sin sprudlande energi och sitt engagemang mina smått skoltrötta 6:or. Genom att variera arbetssättet inspirerade de eleverna genom bl.a sång, dans, rörelse, experiment och diktskapande. Innehållet var rikt , det var allt ifrån att gestalta vattenmolekylens uppbyggnad, dess tre faser med hjälp av kroppen till att använda sin taktkänsla och koordination i en fartfylls stöveldans. Variationen var på topp och stämningen likaså, Vi hoppas få tillbaka dem i Skapande skola projekt i framtiden.” Tina Andersson klasslärare åk 6 Metapontum

 Elisabeth Söder, Medioteket

Kulturprojekt och Skapande skola

Grattis alla skolor som sökt och fått Skapande skolabidrag.

När jag arbetar med kulturprojekt tillsammans med konstnärer tycker jag att en  av många  fördelar med estetiskt lärande är att jag och eleverna får möta och samarbeta med en annan  profession. Bägge parter lär av varandra och det är en win win situation.

Att få besök av en konstnär som inleder mötet med att be om ursäkt för att hen inte är lärare är energidränerande.  Hade jag velat samarbeta med en pedagog hade jag bjudit in en kollega.

Men det är bra att konstnären har förståelse för hur skolan fungerar och  känner till våra styrdokument. Konstfack har  mött det behovet hos konstnärer och  anordnat en högskolekurs för kulturarbetare som vill arbeta med skolprojekt. Några av kulturarbetarna som gått kursen presenterade sina Skol/Skapande skola projekt på Lava i maj. Längre ned i bloggen  får du  en kort presentation av konstnärer från Stockholm och deras Skapande skola projektet .

Men det finns betydligt fler Skapande skola projekt att välja bland. Gå in på Kulan och  skriv Skapande skola i sökrutan . Du träff på kulturutövare som erbjuder allt från små till stora kulturprojekt. Många erbjuder färdiga paket som du kan beställa som de är eller allra helst i samråd så att det passar dig och din klass. Vill du först prata med en kulturrådgivare inom, dans, film etc. finns den möjligheten på Kulan. Har ni avtal med Mediotekets AV-media har ni möjlighet att låna kameror, redigeringsutrustning och eleverna får handledning av en mediepedagog. Kolla också med din skolbibliotekarie om du vill arbeta med litteratur, hen är en bra omvärldsbevakare. I skolbiblioteken finns också många kulturprojekt redan nu som du kan samarbeta med eller ta avstamp ifrån, ett exempel är Poetry slam. 

Några av konstnärena från Stockholm som gått Konstfacks utbildning i estetiskt lärande och var med på vernissage på Lava är:

.

Sofia Malmberg med projektet Serieteckning i skolan. Eleverna får via seriemediet pröva nya sätt att uttrycka sig och kommunicera kunskap, känslor och tankar.

 

 

 

 

 

Moa-Lina Croall med projektet Unga radioteatern, workshop i enklare ljudteknik och kreativt skrivande. Skapande texter där ord, bild och ljud samspelare . Moa-Lina har också gett ut böckerna Sen tar vi Berlin, Jag blundar och önskar mig något  och Det är jag som är Lisa.)

 

 

Sara Borgegård Älgå med projektet Viskande skrikande tecken. En workshop om kommunikation och identitet genom smycken.

Workshopen utgår från ett föremål för att undersöka och uttrycka en identitet.

 

 

Mia Maria Guttler med projektet Illustration som läroprocess.  Eleverna lär sig om skrivande, dramaturgi och berättande. Göra bilderböcker ämnesintegrerat inom exempelvis historia.

 

 

 

Mycket nöje med era Skapande skolaprojekt. Från utvärderingar vet vi att det påverkar elevernas närvaro, det psykosociala klimat i klassen och för enskilda elever kan det vara skillnaden mellan att lyckas eller att misslyckas med skolarbetet.

Skapande skola bidrag går även utmärkt att använda för renodlade kulturaktiviteter, nog så viktigt i vår skola.

Elisabeth Söder