Praktik och skapande i läran om livet

Ämnesintegrerat läroprojekt
För ca ett år sedan sökte vi pengar från Skapande Skola för att driva ett
ämnesintegrerat läroprojekt. Jag ville så gärna visa eleverna ett
praktisk-estetiskt förhållningssätt till lärandet som ett alternativ till det
teoribaserade arbetet som ofta får prägla klassrummet då man utgår ifrån
läromedel som går i arv från klass till klass, lärare till lärare.

Samarbete med dans- och fimpedagoger
Resultatet blev ett sammarbete med danspedagogen Amanda Norlander och filmpedagogen Helene Berg. Tillsammans planerade vi och genomförde ett kunskapsprojekt där lärandet levandegjordes av många praktiska moment och ämneskunskaper förankrades genom  estetiskt skapande

Reflektera över livsfrågor
Projektarbetet i Sticklinge skola var en del av undervisningen i ämnet religion. Syftet var att eleverna skulle utveckla sina kunskaper om och få möjlighet att reflektera över livsfrågor, levnadsvillkor och betydelsen av olika religioners roll för människan.

Man tog avstamp i de stora världsreligionerna men även naturreligioner, forntida religioner och folksagor och berättelser kom upp under arbetet.  Kulturbidraget från Skapande Skola söktes för att få samarbeta med en dans- och en filmpedagog som inom ramen för kunskapstemat kom ut till skolan och arbetade fram ett filmmaterial tillsammans med eleverna där elevernas texter och tankar omsattes i koreografier och filmades.

Så här blev det
Resultatet blev en film ”Meningen med livet”, om barns tankar kring livet på jorden, vårt uppdrag här och allt mellan ”början och slutet”. Filmen visades för föräldrar och elever vid en gemensam avslutning i Lidingö Stadshus den 30 januari 2013.  En mer utförlig pedagogisk planering finns att ta del av.

Skapande process viktig för lärandet
Att arbeta ämnesintegrerat är ett naturligt förhållningssätt för mig personligen då
min pedagogiska grund står rotad i en lärarutbildning med praktisk- esteiska
läroprocesser som inriktning. Inriktningen levde under några år i början av
2000-talet på Lärarhögskolan i Stockholm och var unik då den gav en bred
metodisk grund där barnet och lärprocessen var i centrum. Ett pedagogiskt
förhållningssätt som Lgr 11 lyfter fram med sina uppmaningar om att eleverna ska
ges möjligheter att arbeta entreprenöriellt och utveckla skapande förmågor
samtidigt som akademiseringen av lärarutbildningen cementerar den traditionella
kunskapssynen där återigen teorin går före praktiken. Min förhoppning är att
genom att genomföra och inspirera andra med vårt arbete nå förståelse för hur
viktig den skapande processen är för lärandet och hur man kan integrera
undervisningen med skapande inslag, både i stort och smått.

 

Kädi Reemets, Sticklinge skola Lidingö åk 4-6

Här kan ni följa arbetet i klassens blogg

I ett tidigare blogginlägg berättar Kädi  om vilka mål som uppnås och bedömningsgrunder. 

 

/Elisabeth

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.