Öppna dörren, Mötesplats Kultur Skola

Under målade tak och tjusiga gobelänger genomfördes höstens stora mötesplats mellan kultur och skola som den första i en serie av tre med temat Det kreativa mötet.

Under  en intensiv eftermiddag och kväll  resonerade lärare och kulturaktörer från Kulan om lärande och betydelsen av att upptäcka och dra nytta av varandras kompetenser.

Kvällens värdpar var Ulla Wiklund,  utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, och Paul Collard, VD för brittiska Creativity, Culture and Education, CCE. Paul har lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla verktyg och strategier för mötet mellan skolan och kulturlivet.

 

Utan reflektion ingen kunskap
Ulla Wiklund gav en konkret bild av kulturens plats i skolan  i dag och hur det estetiska perspektivet har stort utrymme i läroplanen. I propositionen om den nya lärarutbildningen står att de estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men att de även är vägar till kunskap i olika ämnen. Det gör att kompetenser inom de estetiska områdena är viktiga för alla lärare.  Skolans kulturuppdrag är starkt och tydligt  och Ulla förklarade hur själva lärprocessen bygger på att få eleverna att reflektera genom alla sina olika sinnen.

Utan reflektion – inget lärande. Genom att använda konsten och kulturen i skolan får eleverna flera sätt att pröva att  tänka kring en företeelse vilket även ger dem en djupare förståelse.

 

Vad är ett bra lärande?

Paul Collard lade ett internationellt perspektiv på vad kreativitet och inlärning är och lyfte fram helt andra testresultat från
PISA-undersökningen än vad vi är vana vid. Det visade sig att elever med höga värden i skolämnen sällan har motsvarande höga värden vad gäller kreativitet,entreprenörskap och självförtroende. PISA-resultaten säger i själva verket mycket lite om utbildningsväsendets förmåga att fostra nyfikna och engagerade elever med egenskaper som företag efterfrågar. Paul pekade på att uppskattningsvis så många som 60 % av de jobb som dagens skolelever så
småningom kommer att ha som vuxna har inte blivit uppfunna ännu och att det därför behövs helt andra kreativa och kommunikativa förmågor än dem som dagens skola lägger tyngdpunkten på.

 

När fungerar lärande som bäst?
Ett viktigt syfte med mötet var att alla deltagare skulle få jobba i blandade grupper så att skolan och kulturlivet kunde få möta varandra
på lika villkor. I en övning fick grupperna utifrån egna erfarenheter tillsammans formulera sju principer för vad ett bra lärande kunde vara.

Efter  ett timslångt samtal ritade de upp sina visioner på stora pappersark för att
kunna dela med sig till de andra grupperna. Materialet diskuterades intensivt
under ledning av Ulla och Paul. Ömsom på svenska och ömsom på engelska
resonerade de tillsammans med alla ca 75 personer som satt eller stod runt om i
biblioteket. Att vara ärlig, ha mod och ge processerna tid lyftes fram som goda
förutsättningar för lärande.

Lära för att leva tillsammans
Bilden av betydelsen av att ge bra förutsättningar för  lärande djupnade ytterligare när Paul Collard utvecklade The High Functioning  Classroom. UNESCO har formulerat Four pillars of learning som består av learning to know, learning to do, learning to live together och learning to be.

Hur utbildar vi eleverna till att leva tillsammans på jorden utifrån dessa? Med
konkreta exempel som var lätta att själv relatera till och känna igen, visade
Paul  vad som skiljer ett väl fungerande klassrum från ett mindre väl fungerande.
I ett bra klassrum utvecklas elevernas självkänsla, motivationen ökar och
samarbetet ökar. Hela skolans stämning förändras med ökad närvarofrekvens och
arbetsro som följd.

Från idé till konkret plan
Med Pauls ord i minnet satte sig deltagarna i mindre grupper
för arbeta med de idéer de blivit ombedda att ta med sig till mötet. Lärare och
kulturaktörer knådade vidare på dessa embryon till projekt, skissade på vilka
resurser ett fullskaligt projekt skulle kräva och tog fram realistiska planer
för ett genomförande. Så småningom kunde både konkreta genomarbetade planer och
övergripande koncept presenteras vid återsamlingen. Deltagarnas engagemang var
imponerande vid denna slutredovisning, i synnerhet mot bakgrund av att klockan
närmade sig 21.00. Utvärderingen av kvällen har visat många av deltagarna pekat
på vikten av återigen få mötas över professionsgränserna och önskar att fler
tillfällen ges.

 

Förhoppningsvis fick deltagarna många tankar, mycket
inspiration och flera nya kontakter att ta med sig tillbaka till sin
professionella vardag. ”När eleverna inser att de vuxna inte har alla svar får de
verkligen en wow-upplevelse. För det mesta lär sig barn att vuxna
inväntar ”rätt svar” som de själva redan vet.” /Paul Collard

Kajsa Fogelberg, rapport från Van der Nootska Palatset 15 oktober 2013

Paul Collards och Ulla Wiklunds presentationer  och filmer från kvällen
hittar du på mötesplatsens hemsida

/ PS. Nästa Mötesplats Kultur Skola är på Armemuseet den 10 mars.  Vi fortsätter processen mellan kultur och skola som påbörjade på Van Det Notska.

Information om program får du via Kulans facebook men även på webbplatsen Kultur Skola .  Du kan redan nu skicka in förslag på kulturprojekt som du vill dela med dig av  och få synpunkter på.  Elisabeth

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.