Visar alla blogginlägg från: mars 2014

Kommunikation och möte med publiken

 

Kulan har bett  läraren Jennie Ledder berätta om hur hon arbetar med  estetisk kommunikation: En stor del av kommunikationen handlar om  konstnärens möte med publiken. Därför får varje elev starta en blogg där de berättar om sina verk och, framförallt, sin estetiska skapandeprocess. Bloggandet återkommer i fler kurser, då vi har många gränsöverskridande samarbeten. Tanken är att bloggen sedan ska följa eleven genom de estetiska kurserna under de tre  åren på det estetiska programmet.

 

Många elever är ovana vid bloggande och det tar ett tag för
dem att komma in i det, men när de väl vant sig vid arbetsformen blir
resultatet väldigt lyckat. Eleverna följer varandras bloggar under kursens gång
för inspiration och idéer och hänvisar ibland i sina egna inlägg till andras
bloggar, inlägg och processer. Detta möjliggör för eleverna att lära av
varandra, något som har en positiv effekt på deras arbeten – och deras
upplevelse av kurserna.

 

Att blogga om sin skapandeprocess fungerar bra som ett
naturligt sätt att skriva och reflektera kring de olika uppgifter de jobbar med.
Det kan även vara ett sätt att få in andra ämnen som svenska och engelska i
gränsöverskridande projekt mellan kurser.

Utställning på skolan

Ett annat sätt för eleverna att möta sina betraktare är genom
att delta i utställningar och events då man visar upp sitt skapande. Innan jul
hade vi en utställning där eleverna själva gjorde allt arbete med att rodda
ihop och förbereda. De fick söka till olika grupper som sedan hade hand om
olika delar av utställningen. En grupp hade hand om utställningens utseende
vilket i höstas blev på temat lyx med en (liten) röd matta, sammetsgardiner,
levande ljus, snittar och bubblande äppeldryck i champagneglas.

 

Verken som ställdes ut var gjorda som en del av en uppgift
med namnet Inspiration konstnär. Eleverna
fick inspireras av en existerande konstnärs verk och göra en egen tolkning av detta.
Dessa konstnärer kunde vara allt ifrån regissörer och musiker till fotografer
och andra bildkonstnärer. Elevernas verk visade samma bredd då de fick välja
materiel och uttrycksform själva. De gjorde spelfilm, designade kläder, stopmotion
med legofigurer, målningar och skulpturer.

Marknadsföring

Utställningen ägde rum samtidigt som skolan hade öppet hus vilket
genererade många gratisbesökare i form av elever från årskurs nio som var där
tillsammans med sina föräldrar. En elevgrupp i klassen hade även hand om
marknadsföringen av utställningen, de skapade en facebookgrupp, bjöd in folk
och skickade ut pressreleaser till olika tidningar. De lyckades faktiskt få en
notis i Mitt i Vasastan om utställningen.

Hela eventet var mycket uppskattat av både besökare och
eleverna själva.  Det var ett krävande  grupparbete för en hel klass att genomföra, men eleverna tog det dock på  största allvar och kämpade med allt från att skära ost i små kuber till att bära tunga möbler och entusiastiskt guida runt besökarna i utställningen.

 Att visa vad man kan

Jag har märkt att elevernas lust till lärande ökar då de får
möjlighet att visa upp vad de jobbar med för andra. Det kan vara via sin blogg,
vid redovisning eller någon form av utställning. Vi har även tv-skärmar i
skolan där elevarbeten rullar som en del i att eleverna får visa upp vad de
gjort och inspirera andra.

Att koppla en uppgift till någon typ av estetiskt skapande
som utmynnar i att man får visa upp det hela inför andra ökar elevernas
motivation och ambitioner betydligt har jag märkt. Ett tips är att även blanda
in andra teoretiska kurser i projekten tillsammans med exempelvis Estetisk
kommunikation eller Medieproduktion för att koppla ihop och färga in andra
ämnen med deras gymnasieinriktning och intressen.

 Det här är jag 

Jag, Jennie Ledder jobbar som lärare på NTI-Gymnasiet Stockholm med elever
som går Estetisk kommunikation med medieinriktning. Jag har blivit ombedd att
skriva ett inlägg om hur jag jobbar med kursen Estetisk verksamhet med mina
elever och hoppas kunna ge inspiration till hur man kan jobba med estetiska
uttryck även i teoretiska ämnen.

Från början är jag bild och medielärare utbildad på
Konstfack, så konst och bildskapande i olika former har alltid varit viktigt
för mig. I min yrkesbana har jag gått mer och mer mot film- och
animationshållet. Idag undervisar jag förutom i estetisk kommunikation i 3D-animation
och film- och tv-produktion. Detta kan till viss del påverka hur jag jobbar i
kursen Estetisk kommunikation. Mina elever läser kursen årskurs 1, och den är en
av de första skapande kurser eleverna möter på gymnasiet

Jag hoppas att jag har inspirerat er till kommande projekt
och utställningar!

 

/Elisabeth

 

Kulan subventionerar föreställningar med värdegrundstema

http://www.flickr.com/photos/newsoresund/13200705825/sizes/l/in/photolist-m7v4Wi-m7uSbz-cLUAQy-9ufVF7-9ufTw9-9ufVsj-9ucTsk-9tTT3Q/

 

Kulturförvaltningen avsätter totalt 150 000 kr i en riktad Kulankampanj under mars t.o.m. maj månad mot bakgrund av den senaste tidens händelser med nazistiska förtecken. Kulan erbjuder ett särskilt rabatterat utbud på teater, dans och musik som skolorna kan utgå ifrån för att ta diskussionen om värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter. Föreställningarna subventioneras med 100 kronor per biljett och 50 kronor  om ni även bokar workshop i anslutning till föreställningen.

Här kan du läsa mer om rabatten och om vilka 28 föreställningar som erbjuds.
Skynda och boka, erbjudandet räcker bara maj månad ut.

Har ni frågor kontakta gärna Elisabeth Söder
utbildningsförvaltningen eller Ulrika Lindblad på kulturförvaltningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tror ni att Hitler skrattade åt?

Vad tror ni att Hitler skrattade åt frågade jag mina elever i år 9. Ingen av eleverna hade tänkt på att Hitler kunde ha haft humor  och kanske skrattade ibland. De flesta av eleverna associerade snarare Hitler med ondska, av naturliga skäl, än med tankar på humor.

Tänk dig att du får uppdraget att roa Hitler, fortsatte jag. Vad händer om du misslyckas? Att tvingas vara rolig under hot måste vara  den största skräcken. Jag ställde frågorna till mina elever för att starta deras tankeverksamhet inför att vi skulle se teaterföreställningen Heil Clown på Boulevardteatern.

 

Förberedelser inför teaterbesöket

Vi hade under flera veckor arbetat med ett ämnesintegrerat 1900-talstema och fokuserat på världskrigen, förintelsen och de hemskheter och brott mot mänskligheten som Hitler och nazismen gjorde sig skyldiga till. I svenskämnet läste vi olika krigsskildringar; brev från fronten, skönlitteratur, reportage, faktatexter och enligt det utvidgade textbegreppet tog vi också del av film, radioteater och dokumentärer.

Clownskräck

Inför föreställningen Heil Clown var det några elever som oroade sig eftersom de sade sig lida av ”clownskräck”. Men jag försäkrade dem om att de clowner som vi skulle se i föreställning varken var skräckclowner el McDonaldsclowner utan skådespelare som arbetar med clownteknik  i en clowntradition som snarare bygger på genuin underhållning som lockar till skratt än som vill skrämmas eller vara obehagliga. Jag var dock själv lite orolig över hur några av våra teaterovana elever skulle uppfatta föreställningen och om de skulle kunna tillgodogöra sig den och få ut något av den.

 Får man skratta ?

Det visade sig vara onödiga bryderier. Heil Clown är en föreställning som är så pedagogiskt uppbyggd att de flesta, även utan förkunskaper, kan tillgodogöra sig och uppskatta den. Mina elever fick många av sina kunskaper bekräftade men de fick också, kanske genom skrattets förmåga till att slå hål på fördomar,  nya perspektiv och en djupare förståelse.

Clownernas samspel och interaktion med publiken fick även den mest skeptiske åskådaren att kapitulera. Det var ett unikt möte här och nu
mellan skådespelare, skolungdomar och lärare men också en känsla av att ingå i något angeläget och större som angår oss alla.

Föreställningen ingår i ett ämnesintegrerat tema

Efter teaterbesöket arbetade vi vidare med vårt 1900-talstema i några veckor till. Heil Clown gav oss ytterligare en gemensam  referens som vi kunde förhålla oss till i det vidare arbetet. Att höra eleverna berätta om sina minnen från föreställningen i en minnesrunda visade hur olika man kan uppfatta samma föreställning och hjälpte eleverna att sätta ord på sin teaterupplevelse.

Att skratta åt makten, våga syna nazismen och antidemokratiska rörelser kräver mod och civil kurage. Föreställningen är tyvärr inte bara fiktiv teater utan sätter fingret på det som är högaktuellt i vår tid med registrering av romer, nazisters attacker och mordförsök på demonstranter, nazistiskt klotter på skolfasader och oron kring en statsannektering av ett av våra grannländer.

Många kunskapsmål på ett bräde

Att se sammanhang och historiska samband, att reflektera, tolka och analysera, att uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt, lyssna på andras åsikter och stå för sina egna samt att möta scenkonst är bara några av effekterna från vårt teaterbesök.

Och teatergruppen fortsätter spela föreställningen trots sabotage och stöld av scenkostym och rekvisita. Var det bara en slump eller någons försök att stoppa och tysta ner åsiktsfriheten?

 

Malin Appeltofft
Språk,-dramalärare Blommensbergsskolan

Boulevardteatern berättar varför de valde att sätta upp pjäsen

Pjäsens huvudperson är en gammal Sverigebekant; Charlie Rivel, en av clownhistoriens största. Föreställningen  handskas med fiktion och verklighet. Huvudpersonen föddes alldeles på riktigt  1896 i Cubelles utanför Barcelona – och rakt in i cirkuslivet. Under 20 – och  30-talen gjorde han succé i Paris, London, Köpenhamn… och så kom kriget till Berlin.

Varför ville du sätta upp Heil Clown, Juan Rodriguez (regissör till föreställningen)? – Jag  har levt i Spanien mina första 24 år och under Francos diktatur som troget
följde nazismens alla principer. Att som barn växa upp i ett samhälle där
rädslan har infekterat allt var oerhört sorgligt. Bara clowner på cirkus kunde
genom skrattet befria oss från den vardagliga smärtan. Heil Clown beskriver den
speciellt världen. Clownernas värld. Pjäsen tar upp en viktig fråga om hur
konsten/konstnären skall förhålla sig till den politiska makten.

Om föreställningen

Fyra clowner förbereder en galakväll till Hitlers ära. Fyra clowner med varsitt förhållningsätt till Nazityskland. Stor komik mot nattsvart botten då vi får följa clownerna i deras försök att få  ordning på den förestående galan där ondskan själv sitter i högsätet.

Vad styr våra val i en tid som präglas av brutal maktutövning där de grundläggande  moralbegreppen är omkullkastade och våra liv är i beroendeställning till de som har makten?

En fysisk och musikalisk föreställning om det märkliga och tragiska  förhållandet mellan clownen och nazismen i Tyskland under andra  världskriget. Föreställningen är en fiktion baserad på den spanska clownen Charlie Rivels  vistelse i Berlin i 1943. Det sägs att Charlie Rivel skrev en hälsning till Hitlers födelsedag, en  hälsning som har lett till spekulationer kring Charlies förhållande till Hitler  och nazismen. Under brinnande världskrig försökte Charlie lämna Tyskland men på  vägen till Sverige, som var hans mål, blev han stoppad i Danmark och återförd  till Tyskland då nazisterna ansåg att han hade ett kontrakt att fullfölja. Senare under kriget lyckades Charlie Rivel dock ta sig till Sverige som blev  hans fristad och som han kom att kalla sitt andra hemland. Under de närmaste  åren som följde led han av depression och ville inte längre uppträda,  eventuellt som en följd av chocken då vidden av nazisternas grymheter kom att  avslöjas efter hand.

 

Kulan har listat ett antal föreställningar för både skolan och förskolan som kan passa för ett fördjupat värdegrundsarbete. De omfattas alla av Kulanpremien och bokas på vanligt sätt, antingen genom Kulan eller via kulturproducenten. Ta gärna hjälp av de lärarhandledningar och workshops som kulturproducenterna erbjuder.

Mediotekets Cirkulationsbibliotek  har också gjort ett blogginlägg på tema värdegrund. De tipsar omböcker på temat som går att låna i gruppuppsättningar.
Skolor som har avtal med Medioteket/film har tillgång till en mängd filmer. 40 filmer enbart med temat nazism.

 

/Elisabeth

 

 

 

 

Skriva manus för att utveckla språket

 

Tänka i scener är ett bra sätt att lära sig strukturera en berättelse så att det blir spännande dramatik. Att tänka dramaturgiskt är också grunden för att kunna göra sig hörd i mediebruset, där allt fler budskap framförs i rörlig bild. Sedan när man har ett färdigt manus kan man sätta upp pjäsen eller spela in en podcast eller film.

 

Vad är dramatik egentligen?

Många förknippar dramatik med Hamlet och andra klassiker, men filmmanus är också dramatik. Det utvecklas också nya digitala plattformar – exempel som unga hela tiden kommer i kontakt med är nyhetsmedier, tv-serier och datorspel. Dramatik är både en viktig del av skönlitteraturen och sina beståndsdelar: dramaturgi, retorik, dialog, gestaltat berättande, talspråk och skriftspråk. Och själva grunden för att berätta något – budskapet förstås! Här finns en manusordlista med några av de vanligaste termerna

 

Stockholm Film Academy

Vi har utvecklat en arbetsmetod, Stockholm Film Academy, där unga får arbeta med hela filmprocessen men där tyngpunkten ligger på
planering och att skriva manus. Då får eleverna arbeta med språket och lär känna filmmediets möjligheter. Kanske är den allra största landvinningen i projektet det enorma engagemang som eleverna visat – hur filmgrupperna arbetat tillsammans, löst konflikter och att mött deadlines. Hittills har ungdomar vid Thorildsplans gymnasium har snart gjort 20 filmer i olika genrer, och inte vilka filmer som helst!


Se de färdiga filmerna

Missa inte chansen att få se några av de färdiga filmerna och bli inspirerad att sätta igång själv. Kom till Filmhuset på onsdag 26 mars kl 19 och se hur det kan gå när man ger unga redskap för att skildra verkligheten ur sina perspektiv. En liten varning för att man kan känna smått avslöjad som vuxen när man ser filmerna.

Teaser till filmen Monster, en av de filmer som visas på Filmistitutet
Inbjudan finns här .

Varmt välkommen!

Isabella af Klintberg,  Verksamhetsledare, Centrum för dramatik

 

Vi har tidigare skrivit om filmprojektet på Pedagog Stockholm . Filmprojektet initierades av skolbiblioteket och Centrum för dramatik

Dramawebben finns svensk dramatik fritt tillgängligt. En stor spännvidd av dramatiker, från relativt okända till de stora elefanterna. Texterna finns i vissa fall som faksimil för läsning på webben, ibland som pdf.

 

/Elisabeth

 

Kulan-kampanj i värdegrundsarbete

Utifrån den senaste tidens händelser med nazistiska förtecken som drabbat bl.a. flera av Stockholms skolor avsätter Kulturförvaltningen totalt 150 000 kr i en riktad kampanj under mars t.o.m. maj för att subventionera föreställningar om värdegrund. Vi vet att kulturupplevelser och skapande ger kraftfulla verktyg för att resonera kring svåra frågor och påverka attityder.

 

Kulanpremien

Med Kulanpremien kan ni  boka 28 utvalda föreställningar med 100
kronor i rabatt per elev. Erbjudandet gäller alla skolor i Stockholms kommun,
från förskola till och med gymnasium.  Rabatten gäller  även om ni bokar föreställningen till er skola.  Föreställningarna bokas på vanligt sätt, antingen genom Kulan eller via kulturproducenten. Ni hittar information om vilka föreställningar som ingår i kampanjen längst ned i blogginlägget.

Ta gärna hjälp av de lärarhandledningar som kulturaktörerna erbjuder på  respektive webbplats.  Workshops som erbjuds i anslutning till föreställningen subventioneras med 50 kr per barn och tillfälle. Här delar läraren Malin Appeltoft med sig av hur hon arbetade med nazismen och i samband var på en teaterföreställning med eleverna.

Missa inga erbjudanden på Kulan

Gilla oss på facebook så har du koll på vad somhänder i Stockholms kulturvärld och får tips på hur du kan arbeta med estetiskt lärande i skolan.

 

Föreställningar med Kulanpremie

  Föreställning Tema
Åk 7-Gy Min mamma Medea,
Teater Fredag
Flykt, identitet
  Heil clown,
Boulevardteatern
Nazityskland
  Chilla eller Tjalla, Ung utan pung Civilkurage
  Kameleonten, Tage Granit Främlingsfientlighet
  Förorten brinner,Hatets röst
Teater Fryshuset
Utanförskap
  My life (på eng),
Globträdet
Solidaritet
  Vårt förakt för
svaghet
, Stadsteatern Skärholmen
Nazism
  Ur svenska hjärtans
djup
, Boulevardteatern
Främlingsfientlighet
  Having a blond moment , Bastardproduktion Ras
Åk 7-9 Gy Åsiktsmaskinen,
Teater Barbara
Påverkan
Åk 4-Gy Respekt, en mänsklig rättighet Tage Granit Värderingar
  Hans och Greta i
Högdalen
, Fria Teatern
Flykt
Åk 3-Gy Perfect or Join my
picnic
, Christina Tingskog
Identitet
 
Åk 4-9 En pojke med resväska
Teater De Vill
Flykt
  Om det var krig i
Norden
, Mittiprickteatern
Flykt
  Lägret, Cirkus
Tigerbrand
Barns rättigheter
Åk 3-6 Kompiskompassen,
Teater Pero
Civilkurage
Åk 1-4 Jag vara jag, KolKo
Ink
Identitet
 
F- åk 6 Den okända resan, Teater De Vill Flykt
  Childs life (på eng),
Globträdet F-5
Solidaritet
F- åk 3 Marhaba Hej! Länsmusiken Mångfald
  Pasca och Perna ser
på Europa
, Turteatern
Främlingsfientlighet
  Hitta hem, Teater
Fredag
Flykt
3 år- åk 2 Diktatorn,
Boulevardteatern
Tolerans
  Du och jag i världen, Länsmusiken Mångfald
2-5 år Vit, Teater Pero Mångfald

 

Böcker på temat

Mediotekets Cirkulationsbibliotek  har också gjort ett blogginlägg på tema värdegrund. De presenterar några böcker som kan ge en naturlig ingång till samtal. Böckerna finns att låna i klass/gruppuppsättning. Många av böckerna finns säkert också i ditt skolbibliotek. En av böckerna de berättar om: Om det var krig i norden är dramatiserad av Mittiprickteatern och spelas under våren, se längre ned i blogginläggets tabell.

Film på temat

Film på temat främlingsfientlighet och  nazism kan alla skolor med avtal med Medioteket/SLI låna.

Missa inga erbjudanden på Kulan

Gilla oss på facebook så har du koll på vad somhänder i Stockholms kulturvärld och får tips på hur du kan arbeta med estetiskt lärande i skolan.

Skapande skola fördjupar kunskaper

Elever som producerar kunskap lär sig sammanhang och djupkunskaper på ett helt annat sätt än elever som konsumerar kunskap.  Detta berättade  läraren Ylva Pettersson på vår  träff  för kulturombud.
I Tubenfilmen som Kulan spelade in kan du hoppa fram 33 minuter in i filmen så får du veta vad uttalandet grundar sig på. Ylva delar gärna med sig av sin presentation

 

Skapande skola främjar estetiskt lärande,  har  din skola sökt Skapande skolabidrag för nästa läsår har du ett gyllene tillfälle på Mötesplats Kultur Skola den 10 mars.
På mötesplatsen  hittar du kulturaktörer att samarbeta med i små och stora kulturprojekt . Du träffar företrädare från Stockholms kulturliv  inom film, dans, musik, teater och berättande.  Alla deltagande kulturaktörer finns presenterade här.

Programmet börjar kl. 17.00 men redan från klockan 16.00 finns förtäring och dryck
framdukad. I foajén finns information om flera kulturverksamheter. Har du gott
om tid har du  också möjlighet att besöka Armémuseum utan kostnad

Vill du anmäla dig till Mötesplats Kultur Skola den 1o mars kl.17.00 ?
Programmet är kostnadsfritt och du anmäler dig här 

 

Varmt välkomna!

Ulrika Lindblad och Elisabeth Söder