Visar alla blogginlägg från: juni 2014

workshops i serieteckning, KUL1415.se/skola

1239 individualist

Serier är det ultimata sättet att uttrycka sig på! Det är något magiskt med kombinationen ord och bild, som gör det lättare att ta till sig en berättelse, oavsett ålder. Därför är serier i undervisningen alldeles ypperligt. I Malin Billers workshop får deltagarna på ett enkelt och roligt sätt lära sig grunderna i serieteckning, samt berättartekniska knep. Malin vill också sprida vidare glädjen i att berätta på detta vis.

Alla kan rita serier. Så länge man bara har något att säga, spelar det ingen roll om det blir snyggt.

 

Malin Biller, vår inspiratör är  serietecknare, illustratör och skribent. Malin är med i ett nystartat projekt som heter Serier i undervisningen.

Målgrupp: Alla årskurser
Tid : onsdag den 1 oktober mellan kl 17.00-20.00
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Pris: Utan kostnad för skolor i Stockholm. Bekostas av KUL1415
Anmälan: Medioteket

Dansa Mitt Stockholm, KUL1415.se/skola

bild 3 illustratör Maria Nordlöw

Dansverkstad med Maria Nordlöw

En dansverkstad där vi prövar kroppens olika vägar för att undersöka och gestalta det vi vill lära mer om. Med hjälp av koreografiska verktyg prövar och utforskar vi begreppen rum, tid, kraft, kropp och gruppens möjligheter till uttryck. Vi laborerar med form och fart, volym och styrka, från sprödaste lätthet till kraftig spänning Så vidgar vi vår vokabulär och kan lättare förstå både oss själva, varandra och hela vår omvärld. Vi kan gestalta allt, från enkla bokstäver, natur och byggnader till vardagshändelser och komplexa sammanhang och dilemman.

Maria Nordlöw är danspedagog och dramapedagog, lärarutbildare, högskoleadjunkt på SMI-Stockholms Musikpedagogiska Institut

Målgrupp: F-6
Tid: antingen den 21 eler 30/9 13-16
Plats: aulan i Stockholms Musikpedagogsika Institut på Eriksbergsgatan 8 B
Pris: utan kostnad för lärare i Stockholm, ingår i KUL1415
Anmälan: Medioteket, men anmälningsblankett är inte klar än

 

illustratör Maria Nordlöw

Dansverkstad med Ingrid Olterman

En inspirerande dansverkstad  med Ingrid Olterman för lärare kring temat ”Mitt Stockholm”. Utifrån det gemensamma temat arbetar vi med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Dansverkstaden avslutas med en sammanfattning och samtal kring dansens möjligheter i lärandet och exempel på hur arbetet kan fortgå med elever.

Ingrid Olterman har ett stort intresse till den unga publiken. Har sedan 1999 skapat ett flertal föreställningar för barn- ungdom där de ungas tankar och funderingar lyfts fram.

 

Målgrupp: pedagoger i årskurs 3-6
Datum: 16 oktober
Tid: kl 15-18
Plats: ZebraDans, Renstiernas gata 48
Kostnad: utan kostnad för skolan, ingår i KUL1415
Anmälan: Till Medioteket , men vi är inte klara med anmälningslänk än

 

illustratör Maria Nordlöw illustratör Maria Nordlöw

Dansverkstad med Camilla Reppen

Med den fantastiska mångfald som Stockholm visar måste var och en förstå både sig själv och andra och lämna plats för olikheter så att vi kan mötas och leva tillsammans i ett mångkulturellt Stockholm. Workshopen syftar till att minska avståndet människor emellan, bygga broar och bryta ner de fysiska barriärer och skydd som vi lätt bygger upp mellan oss. Testa olika övningar som tränar samarbete, lyhördhet och att ta plats med kropp och rörelse och få med dig detta till din fortsatta undervisning! Workshopen är en blandning av olika tekniker.

 
Dansaren och koreografen Camilla Reppen  dansar bland annat streetdance i Arkeolog8. I workshopen deltar också en ännu ej namngiven dansare.

.

Målgrupp: pedagoger från årskurs 7-9 och gymnasiet
Max. antal: 30
Tid: fredagen den 26 september kl. 12.30-16.00
Plats: Danscentrum eller Medioteket, Stora salen. Trekantsvägen 3, Liljeholmen ( information vid anmälan)

 

Följ Kulan på facebook så missar du inga erbjudanden och får information direkt

Elisabeth

 

Workshop i dramatiskt berättande, KUL1415.se/skola

dramatikst skrivande

 Dramaturgins byggstenar

Ungdomar har berättandet i blodet, mer än kanske någon generation tidigare och kan sin dramaturgi utan att veta vad ordet betyder. Det de behöver är att lära sig dramaturgins byggstenar och lära känna olika former av dramatiskt berättande. Att hitta verktygen till både idé och kreativitet och till skapandet av struktur/synopsis och till sist manus och dialog.

Dramatikern  Elisabeth Croneborg går igenom detta uppdelat på två tillfällen:

 • Aktindelning, vändpunkter, konflikt, karaktär.
 • De olika formerna för dramatiskt berättande.o Idé, synopsis, treatment, manus och dialog.
 • Hur man som lärare handleder elever i att skriva en pjäs eller kortfilm.
 • Några dialogövningar som lockar fram elevernas dramatiska berättande.
 • Kort om hur ungdomar kan lockas att titta närmare på sin Stockholmshistoria och sin relation till storstaden.

Workshopen innehåller både teori och praktik – med exempel från film, TV-dramatik, teater och litteratur. Tillsammans gör vi skrivövningar som speglar både dramaturgin och pedagogiken.

 

Målgrupp: lärare på högstadet och gymnasiet
Tid: 16 och 23 oktober kl 17-20.00
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3 Liljeholmen
Pris: utan kostnad för skolan ingår i KUL1415
Anmälan: Medioteket

 

Stillbildsfilm – från ax till limpa!

Dramaturgen Anders Nyman och bildläraren Kajsa Lindström guidar i uppbyggandet av en berättelse; att hitta verktygen till både idé och kreativitet, till skapandet av struktur/synopsis, och manus och dialog. Ni kommer att bli indelade i produktionsgrupper, idéer ska väljas och manus skrivas  utifrån en hemlig bild. Sedan väljer vi ytterligare bilder på nätet, fotograferar, gör röstinspelning med agerande. Var och en bidrar med det den känner sig bekväm med till bildspelet. Vi arbetar med programmet PhotoStory i en  datasal. PhotoStory är ett gratis pc-program där man kan göra bildspel med ljudeffekter, bakgrundsmusik mm. Anders har också genomfört många radioteater-workshops med elever i mellanstadiet, där eleverna tränar på att hitta på en historia, skriva manus som de sedan spelar in, lägger till  ljud och till sist har egen ”Oscarsgala” för varandra.

Kort presentation av Anders Nyman.  Solna stad berättar om stillbildsprojektet och arbetet med Anders Nyman

Målgrupp: årskurs: 3-9
Tid: 12 september, kl.9-16.00
Plats :Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Pris: Kostandsfritt för skolor, bekostas av KUL1415
Anmälan: Medioteket

 

Centrum för dramatik finns  samlade resurser i dramatik . I ett tidigare inlägg på Kulan skrev vi om resurser för dramatik 

Följ Kulan på facebook så missar du inga erbjudanden

Elisabeth

Multimodala texter, KUL1415.se/skola

  kulor i hjärtat

Maria Åfeldt berättar om litteraturprojektet Kulor i hjärtat

Maria Åfeldt berättar hur hon arbetar med estetiskt berättande i klassrummet. Den didaktiska tanken är att jobba med texter som kopplar samman ord, bild och ljud och deras dramaturgiska komponenter. Texten får ljud, ljus, rörelse, färg och form. I ett  ämnesövergipande tema om känslor arbetade klassen med boken Kulor i hjärtat och utifrån den skrev elever texter och gjorde film med hjälp av sina ipads. Bilderna är från SETT där Maria är och berättar om projektet Kulor i hjärtat.

Kulor i hjärtat 3

Filmerna från Kulor i hjärtat  finns upplagda på Årstaskolan, Kunskapshubben:

 

Målgrupp: årskurs 6-9 och gymnasiet
Tid: 29/9 mellan 17-20 i pausen serveras lätt förtäring
Pris: utan kostnad, ingår i KUL1415
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3 Liljeholmen
Anmälan : Medioteket

Lärarguider i multimodalt skrivande och läsning

I höst kommer lärarguider  i att arbeta med multiomodalt skrivande med många konkreta tips  att publiceras på KUL1415. se/skola  .
Vi har bett  Åsa Lundholm, litteraturpedagog på Valstaskolan i Märsta och redaktör på novellförlaget Myrios att dela med sig av tips.

Åsa har skrivit lärarguiderna i Myrios och medverkat i lärarguider till Alla tiders klassiker wikin. Åsa var också en av tre finalister till Guldäpplet 2011.

 

 

Följ Kulan på facebook så missar du inga erbjudanden

Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

Producera böcker med elever, KUL1415.se/skola

lillholm böcker

Sten Canewall, bildlärare och Tuva Stina Lindeen lärare i svenska och speciallärare på Lillholmsskolan delar med sig av upplägg, råd och erfarenheter av att göra böcker med elever.  Syftet med bokproduktionen är att elevers och lärares ideér, visioner och berättelser skall nå en publik. När böckerna är tryckta tar nästa arbete vid, att se till att böckerna  når utanför klassrummet. Mycket tid läggs på att samarbeta med externa aktörer. På bilden syns en av Lillholmsskolans böcker, Fem flickor minns. Omslag från alla titlar finns här. Bilder från  Lillholmsskolans .

Målgrupp: lärare från årkurs 2-9
Datum:  datum ej bestämt
Plats: Medioteket Trekantsvägen 3 Liljeholmen
Pris: kostnadsfritt för skolan, ingår i KUL1415
Anmälan: Medioteket 

 

Följ Kulan på facebok så är du uppdaterad

Elisabeth

 

Författarskola KUL1415.se/skola

widmark 2

Inspirationsseminarium med författaren Martin Widmark

Författaren Martin Widmark, en av  Sveriges mest utlånade författare och mannen bakom succén. En läsande klass berättar hur lärare kan använda lässtrategier för att utveckla elevernas skrivande. Martin berättar också om hur han planerar inför en ny bok och delar med sig av konkreta råd från sin tid som lärare hur man engagerar hela klassen i skrivprocessen och hur processen kan läggas upp över tid.

Målgrupp: pedagoger årskurs 2-7
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Datum: fredag den 12/9 kl. 13.00-15.30
Pris: utan kostnad, KUL1415 bekostar seminariet
Anmälan: Medioteket

magnus

Skrivarworkshop med  författaren Magnus Ljunggren

Magnus berättar om författarens arbetsprocess: att hitta på, gestalta, förädla och feedback.  Föreläsningen tar fasta på vikten att få ingång flödet i skrivprocessen utan att fastna i felen. Från workshopen kommer vi ha med oss till klassrummet :

 •  Hur kul man kan ha med bokstäver och ord om man får berätta nåt man gillar att berätta om.
 •  Hur lätt det är att hitta på och att idéer inte är en bristvara att vara rädd om utan något man kan strö omkring sig.
 • Att skrivandet verkligen består av två delar: skapande, och sedan förfinandet .
 • Att man fått en känsla av hur lätt man kan fixa till en text på ytan med hjälp av checklistor.
 • Att utgångspunkten för skrivandet är JAG.
 • Att bra skrivande startar i en lust att experimentera och att dåliga resultat av ett misslyckat experiment inte ska inverka negativt på betygssättning.
 • Att en medläsare  är det näst viktigaste – ingen kan skriva en bra text utan en utomstående läsare.

Magnus är en av författarna som deltar i Läsning pågår i höst. De subventionerade författarbesöken är i årskurs 8. I Skolverkets bok Med fokus på språk, lärande och identitet medverkar Magnus på sid 25-27.  27.

Målgrupp: årskurs: 7- till och med gymnasiet
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Tid: Workshop uppdelad på två tillfällen: tisdag den 16/9 mellan kl 17.00-20.00 och måndag den 6/10 mellan kl 17.00 – 20.00
Anmälan: Medioteket
Pris: utan kostnad för skolan , ingår i KUL1415

Fler erbjudanden kommer att läggas upp under författarskola. Följer du Kulan på facebook så är du uppdaterad

/Elisabeth

Informationstillfällen om KUL1415 och skola

Seminariehållare och workshopsledare utgår från temat och ger  inspiration och konkreta tips på hur vi kan gestalta vårt  Stockholm i klassrummet. Alla seminariehållare tar också fasta på hur vi kan nå ut med elevernas arbeten utanför klassrummet . Att låta elever skapa autentiska produkter som exempelvis en bok, föreställning eller film gör lärandet mer inspirerande. Alla seminarier och workshops är utan kostnad  för skolan men anmälan är obligatoriskt. Vi informerar på Kulans facebook när det är möjligt att anmäla sig till våra evenemang under hösten.

I kommande blogginlägg på Kulan berättare vi om vilka författare , litteraturpedagoger, dansare, illustratörer, serietecknare, filmare, dramatiker, pedagoger , konsthantverkare och arkeologer  som medverkar i KUL1415.se/skola under hösten.

Informationskväll  om KUL1415

loggaKUL1415

Under kvällen berättar vi om vilka möjligheter som kulturåret för barn och unga innebär för dig och dina elever. Vi kommer att presentera temat, workshops, möjligheten att låta klassen trycka en bok. Du får också veta det vi redan nu vet om finalen den för skolans deltagande i KUL1415 den 26 maj. Kvällen ger också dig som pedagog möjlighet att komma med önskemål om vad just du och dina elever drömmer om under KUL1415. Vi kommer göra vårt bästa för att förverkliga drömmar och ideér.

 

Målgrupp: Pedagoger från alla årskurser
Datum: 11/9 kl. 17.00-19.00
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Kostnad: Ingen, bekostas av KUL1415
Anmälan: Medioteket

 

Resurser från stockholms museer och arkiv

Hur kan webbplatsen Stockholmskällan användas i kulturprojekt med KUL1415 och temat Mitt Stockholm? Frida Lindfors och Samuel Branting
visar material från det historiska och nutida Stockholm och ger förslag på olika lektionsupplägg, bland annat om  hur eleverna kan tänka när de planerar en guidad tur i Mitt Stockholm.

Vi hoppas  få in många bokmanus och förslag på guidade turer på webbplatsen KUL1415.se/skola

Datum:  25 september 17-19.30
Plats: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum. Max 60 personer
Målgrupp: alla årskurser
Anmälan: Medioteket
Pris: utan kostnad för skolan, bekostas av KUL1415

 

Följ Kulan på facebook så missar du ingen information

/Elisabeth

Kulturfestival för skolan, KUL1415

Erbjudanden till skolan

loggaKUL1415

Kulturfestivalen vill ge alla skolor i Stockholms kommun, F-9 och gymnasiet ännu bättre tillgång till kultur och stimulera arbete med kultur och estetiskt lärande . För arbetet i klassrummen vill vi uppmuntra skolor att arbeta med temat Mitt Stockholm .Vilket Stockholmsliv skulle unga stockholmare idag vilja skildra? Finns det i T-baneuppgången i Bandhagen, i skolans skrymslen eller utspelar det sig vid Sergels torg? Hur ser de ungas perspektiv på livet i Stockholm ut? – vardag och drömmar, måsten och förälskelser… Finns släktens historia i Stockholm, eller någon annanstans? Inom temat Mitt Stockholm kan man också ta fasta på något av följande underteman:

 • Envishet och mod, kan handla om; människor från Stockholms historia, litteratur eller människor i ens omgivning.
 • Långt borta och nära, kan handla om: kärlek, närhet, ömhet, längtan, vänskap, avståndtagande, saknad, fiendskap och försoning.
 • Gränser, kan handla om kulturella, psykologiska, historiska, rumsliga och sociala barriärer; men också brobyggande, gränsöverskridanden

karta

 Hur skall temat gestaltas?

Att låta elever skapa autentiska produkter som når utanför skolan gör lärandet mer inspirerande! Att använda olika uttryckssätt, som estetiskt lärande innebär, gör eleverna medskapande på riktigt. Under läsåret kommer vi att erbjuda elever och pedagoger många olika sätt att redovisa hur de har arbetat med kulturårets tema. Information  publiceras kontinuerligt på webbplatsen KUL1415 och Kulan facebook.

Vår dröm är att lärare arbetar med temat i alla ämnen. Finns det något ämne där det inte ryms?  Visst kan temat gestaltas  genom att att bygga modeller för existerande  eller framtida hus?  Anordna  nyskapande guidade turer i Stockholm på olika språk?   Göra dataspel,  dansa, filma. teckna eller skriva om sitt sitt Stockholm ?

Lava. konstfackskurs för Skapande skola 033

Hur skall arbetet i klassen nå utanför skolan?

Trycka upp en bok
Vi erbjuder oss att tillsammans med bokförlaget Edita Bobergs trycka upp böcker med de texter och illustrationer på temat som klassen arbetat fram. Varje klass erbjuds 50 exemplar. två exemplar av varje bok skall finnas i skolbiblioteket och tryckeriet ser till att varje titel också levereras till Kungliga biblioteket. Tekniken för att skicka in material för tryck är enkel. Texter skickas i wordformat och illustrationer fotas eller scannas. Ni får tillgång till en plattform där ni själva  bestämmer  omslag och layout på sidorna. Information kommer att publiceras på webbplatsen, hör av er till Elisabeth Söder om ni vill veta mer. Böckerna tar cirka tre veckor att trycka och levereras till skolan.

Elever och lärare kan själva bestämma sidornas layout, detsamma gäller formen, det får gärna vara en blandning av noveller, raptexter, poesi, seriestrips, guidade turförslag, debattartiklar, brev .. jag vad? Illustrationerna i boken kan vara oljemålningar, akvarell, tusch, collage, blyerts, fotografier, modeller och allt annat jag inte tänkt på själv.

028

Webbplatsen KUL1415.se/skola
Här samlar vi alla texter från bokprojektet, Mitt Stockholm. Eftersom det talas närmare 20 språk i Stockholm hoppas vi få in många texter på de modersmål som talas i Stockholms skolor. Alla texter kommer att vara sökbara på språk och skola. För att underlätta för alla att ta del av texterna vill vi att elever som skriver på annat modersmål än svenska också översätter texten till svenska eller engelska.

Filmer , bildspel, ljudprogram, dataspel, bloggar , webbplatser, ja allt som inte gör sig i en bok skall så klart också finnas här så att vi kan ta del av varandras berättelser.

 

Inspiration för pedagoger

Vi erbjuder lärare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger workshops och seminarier att fritt välja bland . Vi har författare som Martin Widmark som berättar om kreativt skrivande, film- och manusskrivande. Vi visar hur lätt elever och lärare kan arbeta med enkla bild- ljud och animeringsprogram. Vi har med konsthantverkare, bild- och danskonstnärer, museer , och arkiv. Stockholmskällan och flera av stadens institutioner är våra samarbetspartners och bidrar med stöd och inspiration.
Mer om detta i nästa Kulan blogg.

 

Finalen för Stockholms skolor

Håll den 26 maj 2015 fri i era kalendrar . Då kommer Stockholms skolor få visa vad de gjort på temat i ett stort hus. Huset är än så länge hemligt .

Att erbjuda elever kultur och kreativitet kan ge dem nya vägar för att skapa intresse och lust, ge förståelse och skapa mening. Ju fler sinnen desto mer minnen! Kulan  ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell scenkonst och genom att boka med Kulanpremien får skolorna 50 kronor i rabatt per föreställning och elev. Skapande skola –  statliga resurser möjliggör större kulturprojekt som inte kan finansieras av kulturpengen som är inbakad  skolpengen. Under hösterminen erbjuds erbjuds årskurs 8 och gymnasiet subventionerade författarbesök genom Läsning pågår.

 

/Elisabeth Söder

Kulan facebook

Kulan twitter

Missa inte att titta på kulturfestivalens webbplats KUL1415 där alla kulturaktiviteter utanför skolan finns

 

 

 

 

 

 

 

 

.