Efterlysning – lärare som vill medverka i en fokusgrupp om kultur i skola och förskola!

flicka_haller_for_oronen

För ganska precis ett år sedan fick vi ett uppdrag; att genom en rapport illustrera hur arbetet med att lyssna till barns och ungas röster om upplevelser av kulturevenemang kan gå till och vidare vilken slags kunskap som kan komma fram genom ett sådant arbete. Det resulterade i rapporten,  Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar.  Arbetet med rapporten var otroligt givande och spännande – som alltid när en får tala med unga om deras tanker och upplevelser. Vi fick flera nya insikter under det arbetet och nu har vi, till vår stora lycka, fått ett uppföljande uppdrag!

 

Skolan är den viktigaste kulturförmedlaren

I rapporten framgår flera intressanta saker, exempelvis att de unga över lag är vana vid att möta estetiska arbetsformer i skolan samt att kommersiell och massproducerad kultur inte uppfattas ha någon större plats i skolarbetet. Det är också tydligt att skolan är den huvudsakliga kulturförmedlaren för många barn och unga i vår studie. Något som väckt frågor hos oss är att de unga upplever sig ha mycket begränsat inflytande över det professionella kulturutbud de möter i skolan samtidigt som de uttrycker oro inför större medbestämmande – hur hänger det ihop? Barnen och ungdomarna i studien efterfrågar större variation och valfrihet i relation till det utbud de möter och mer information om det de får ta del av. De uttrycker också tankar kring kulturens egenvärde i termer av lust, inspiration och utmaning för tanken och poängterar hur givande samtalet och analysen av en utställning eller föreställning kan vara. Samtidigt betonas hur dessa aspekter hotar att tillintetgöras genom den nyttopräglade användningen av kultur de tycker sig möta.

folkoperan061R

 Hur uppfattas förutsättningarna av lärare?

De ungas tankar är mångtydiga och komplexa och studien väckte fler frågor än den gav entydiga svar, för vilka är förutsättningarna och villkoren för kulturen i skolan? Det talas gärna om hur skolan som politiskt styrd institution kan, ska och bör involvera och använda kultur. Men hur uppfattas möjligheterna, förutsättningarna och villkoren av lärare? Det är vad vårt uppföljande uppdrag handlar om. Nu ger vi oss ut och samtalar med lärare om kulturen i förskolan och skolan, med avstamp i den tidigare rapporten, för att få ett ytterligare perspektiv på barns möten med kultur!

 

Är du lärare och intresserad av att vara med i en fokusgrupp med 5-7 av dina kollegor så hör av dig till oss på manilla.ernst@barnkultur.su.se
/Manilla Ernst, Ylva Lorentzon och Moa Wester

 

Missa inte

Missa inte Kulan på  facebook och twitter där finns tips om estetiskt lärande, kultur  och kulturerbjudanden.

På KUL1415 skola finns information om bok- webb och scenprojektet, Mitt Stockholm, där finns också lärarguider och filmer om estetiskt lärande.
KUL1415 i skolan är en öppen facebookgrupp där vi delar med oss av hur vi arbetar med Mitt Stockholm och temat, envishet och mod, långt borta och nära och gränser 

Elisabeth Söder

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.