Visar alla blogginlägg från: juni 2015

Kommunicera utanför klassrummets väggar

740096

Sten Canevall , lärare på Lillholmsskolan skriver om torrsim i klassrummet och vikten att nå utanför klassrummets väggar för att elever skall erfara att text och skapande når och berör en publik. Inlägget är ett upprop för en fortsättning av kulturfestivalen för barn och unga, KUL1415. I projektet fick klasser i Stockholm en möjlighet att utan kostnad få en bok upptryckt. KUL1415 för skolan avlutades med en final i Kungsträdgården där elever läste, visade, sjöng, dansade och gestaltade sina texter.

9635073_orig

Bokprojektet

Från min horisont är detta den centrala delen av projektet. Att bli publicerad, att de ord och bilder man skapat når en publik, är en alldeles genomgripande och upplyftande erfarenhet, för varje elev. En mycket stor del av skolans arbete handlar ju just om kommunikation i ord och
bild. En dominerande del av detta arbete är i sin tur med nödvändighet övning, torrsim. Men övning kan inte vara allt: att någon gång få ge sig ut på djupt vatten, att kommunicera med en verklig publik utanför klassrummets väggar, är en djupt genomgripande, inspirerande och motiverande erfarenhet. Förstår de vad jag vill säga, fungerar mitt språk, lyckas jag beröra dem, nå deras hjärtan, på riktigt? I detta projekt har en mycket stor grupp elever själva fått uppleva denna magiska och djupt meningsskapande erfarenhet, med sina egna ord, sina egna bilder har de kommunicerat, på riktigt, och fått vara stolta. Bättre kan vi pedagoger inte erbjuda.

2051792

Jag har två konkreta exempel från min egen skola, Lillholmsskolan, på olika plan. Det första är Vincent i årskurs 2, som tillsammans med sin speciallärare Inkan, Ingrid Dahlberg och med lite sidohjälp från mig producerat äventyrsberättelsen Spindelmannen räddar staden.

Det var för Vincent en ytterst stor dag när han fick dela ut ett exemplar av boken till alla sina klasskamrater. Hans lärare Ingrid Dahlberg har berättat att sedan arbetet påbörjades har Vincent på eget initiativ skrivit och illustrerat ett flertal andra böcker, något han inte har gjort tidigare.

8609520

Det andra exemplet är mer kollektivt. Mina bildelever, och min kollega Sofia Dahlgrens svenskelever i årskurs 6, arbetade med utgångspunkt i 14 bronsskulpturer i vårt närområde. De formade figurer i modellera inspirerade av skulpturerna, fotograferade dem tillsammans och skrev berättelser om mötet mellan sina och de vuxna konstnärernas verk. När böckerna kom skickades en uppsättning till Svenska Bostäder som äger bostadsområdet och som en gång bekostat skulpturerna. Företagets kommunikationschef Anne Kuylenstierna Arnström blev så förtjust över resultatet att Svenska Bostäder under hösten kommer att bekosta tryckningen av en ny och betydligt större upplaga, för utdelning till alla hyresgäster i området. Bläddra i Lillholmsskolans böcker, Elevernas texter och illustrationer var utställda och blev upplästa inför publik i Kungsträdgården.

2222720

Två gånger får eleverna känna berättigad stolthet

Inte så få av våra elever bor i området, två gånger får de känna berättigad stolthet, när de i maj fick bläddra i sin bok och visa sina kamrater och föräldrar, och i höst när deras grannar får boken  i brevlådan. Multiplicera dessa erfarenheter med flera tusen, en bättre pedagogisk investering är svår att tänka sig. Måtte detta bokproducerande bli en tradition i Stockholms skolor!

3768697

Finalen i Kungsträdgården

Precis som bokproduktionen absolut borde bli en traditionen borde Stockholms skolor fira en årlig kulturdag, i stil med Kul1415´s final i Kungsträdgården. Det var alldeles fantastiskt att se denna centrala plats fylld av ungdomlig skaparlust. Intrycket sammanfattades för mig av mina
elever i årskurs sju som var på plats för att berätta om sina Pastell-Photoshop-Ordspråksböcker:

Tillfrågade om hur det gick svarade de: ALLA HÄR ÄLSKAR OSS! Måtte även denna skolans och kulturens festdag i någon form bli en tradition!

4597789

Sammanfattning: kontroll, inspiration och framtidstro

Vi lever i en tid av resultathets och kontrolliver i skolan. En allmänt  accepterad och underförstådd doktrin är att ju oftare och exaktare man mäter desto bättre resultat får man. Vi ser en sorts deprimerande och räddhågad, nedåtskruvande, rörelse utan andra visioner än att kanske klättra ett par positioner på den pedagogiska ligalistan. Mitt i denna tid kommer ett självlysande initiativ som KUL14/15, som uppmuntrar och inspirerar snarare än kontrollerar och förmanar. Ska vi kunna
utvecklas, känna lust och tro på framtiden behövs just detta! Vi kan inte leva i en värld bestående bara av ängslig kontroll, vi behöver framtidstro, uppmuntran och kreativitet! Denna framtidstro, glädje och tillit kommer även, som en angenäm bieffekt, att generera de mätbara resultat vi längtar efter!

Vår utan konkurrens största kulturinstitution är skolan. Som pedagog kan jag bara be en stilla bön att Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i framtiden tar ett gemensamt ansvar för att permanenta och vidareutveckla idéerna kring KUL
1415!

Sten Canewall, lärare i bild på Lillholmsskolan i Stockholm

Tack Sten för ditt starka inlägg

Sten höll också en inspirationsföreläsning tillsammans med kollegan Tuva-Stina Linden  om bokprodukion för lärare som var med i KUL1415. I det inlägget får du tips på många bra o fria publiceringsverktyg.

/Elisabeth Söder

1418359_orig

425016_orig

7059880_orig

Textrörlighet med dans och musik

Andersson_Dance_Scottish_Ensemble_ designer_Jonas Ahlgren_high (200x133)

Textrörlighet är vi numera bekanta med , men hur uppmuntrar vi till rörelse för att gestalta text?

”Med kroppen uppfattar vi ett stort utbud av olika företeelser. Det sker genom våra sinnen, Sinnena förser oss med information, som sällan tas tillvara i ett klassrum”(Kress, 2000)

”När eleverna försöker formulera sin förståelse i tal är deras uttalanden inte helt tydliga. Det förekommer bristande förståelse av begrepp men även bristande förståelse av processer. Men i den utvidgade interaktionen som sker mellan eleverna och estetiska uttryckssätt, i detta fall dans och musik, växer gradvis elevernas förståelse. Genom att få uttrycka sig med kroppen i dansen och med rösten i musiken uppstår en mer komplett förståelse av språket. Dansen och musiken medför även att eleverna får större tilltro till sin egen förmåga och samarbetet mellan eleverna utgår från hänsyn, acceptans och tolerans. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan även ske genom ”avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium” (Lpo94).  Att förstå är att ta till sig vad ens sinnen upplever för att skapa mening, menar John Dewey.” Från Skolverket, Textrörlighet med musik och dans 

Bedömning av text

Vi vet att eleverna lär bättre om de får befästa sina kunskaper med rörelse men vad kommer elever, kollegor och framförallt föräldrar att tycka om jag ber eleverna att gestalta en erfarenhet eller kanske gestalta DNA-spiralen med rörelse eller dans?  Hur bedöma en text som framförs med rörelse eller dans?  En dans som med koreografi och repetition har tagit eleven mycket längre tid tid att göra än att skriva text. Dans finns som centralt innehåll och i kunskapskraven för idrott och hälsa men hur skall jag tänka i övriga ämnen?

Ju fler sinnen desto fler minnen  

För er som vill få in mer rörelse på era lektioner, antingen bara för att eleverna behöver röra på sig för att kunna koncentrera sig eller för dig som vill arbeta metodiskt med dans och rörelse anordnar Kulan under hösten tre utbudsdagar med danstema för lärare i Stockholms stad. Kvällarna är utan kostnad. Mer information om detta kommer och finns redan att läsa i Mediotekets kurskatalog.

Utbudsdag för lärare F- åk3


Hur kan du som lärare få med dansen in din undervisning? Hur kan dansprojekt bidra till att elevernas samarbetsförmåga stärks? Du får träffa danskonsulenter och dansare med vana att arbeta med din åldersgrupp. Du får också ser Zebras föreställningen Faunan och jag.
En fin föreställning med dans, musik och texter. Vi hoppas inspirera till fortsatta aktiviteter i skolan med faunan i centrum.

Datum: 16 september 16.00-19.30. Förtäring serveras från 15.30
Plats: ZebraDans, Renstiernasgata 48, Stockholm
Pris: utan kostnad , bekostas av Kulan
Anmälan

Utbudsdag för årskurs 4-6

resize

Vad har naturvetenskap och dans gemensamt? Träffa danskonsulenter och dansgrupper med vana från din åldersgrupp. Amanda Norlander och Helene Berg berättar om sitt dansfilmsprojekt där eleverna hittar ett kreativt rörelsespråk och deras förmåga att samarbeta stärks. Christina Tingskog visar dansföreställningen Astro 1.0.  Dansarna gestaltar och funderar kring människan och himlakroppar – hur vi i alla tider försökt förstå och tolka det himlavalv och universum som omger oss alla, stora som små, lika som olika. Humoristiskt och logiskt provar dansarna tyngdkraft och matematik med sina kroppar, vad leder det till … Föreställningen kommunicerar med dans, röst/sång, text och projektioner med möjliga gästinslag.

Datum: 8 september kl 16.30-20.00. Förtäring serveras från 16.00
Plats: Danscentrum, Jungfrugatan 7 B
Pris: utan kostnad för skolan, bekostas av Kulan
Anmälan

Utbudsdag för årskurs 7-9 och gymnasiet

goldberg_variations_1p2c3904_colour_landscape_credit_hugh_carswell (125x94)Dans kan till exempel vara streetdans, indiskt eller samtida.  Dans kan anknyta till värdegrundsarbete eller till skolämnen. Dans kan vara omvälvande scenkonstupplevelser. Möt koreografen Måns Erlandson som arbetat mycket med projekt och föreställningar. Samtala med danskonsulenter om hur du kan prata dans  med dina elever. Träffa koreografer och  bland andra Avart, Arkeolog8, Viktor Fröjd,, grupper som har fokus på ungdomspubliken.

Örjan Andersson kommer och berättar om sin nya föreställning Goldberg Variations. Vi avslutar kvällen med att se föreställningen: GOLDBERG VARIATIONS- TERNARY PATTERNS FOR INSOMNIA av Örjan Andersson

Örjan Andersson, som leder Andersson Dance i Stockholm och Jonathan Morton, som leder Scottish Ensemble sin tolkning av verket. 12 musiker och 5 dansare uppför Goldbergvariationerna som likvärdiga partner – en helgjuten upplevelse där musikers och dansares uttryck sammansmälter till en enhet. Här kommer det subtila i tolkningen fram: var Goldbergvariationerna tänkta som en renodlat auditiv upplevelse, eller går det att röra sig till stycket? Vilken är upplevelsen – och vad kan den vara – för oss som lever i det tjugoförsta århundradet?​

Tid  18 september kl 16.30-20.00 .   Alla deltagare erbjuds att ta med en vän till föreställningen
Goldberg.
Plats: Dansens hus, Barnhusgatan 14
Pris: kostnadsfritt, bekostas av Kulan
Anmälan 

Missa inte: KUL1415 och Kulan  på sociala medier

Kulan på facebook och twitter  tips om estetiskt lärande, kultur och kulturerbjudanden.

Elisabeth Söder