Visar alla blogginlägg med kategorin:
Biologi

Äntligen, KUL1415 i skolan

aserie1

Hur upplever eleverna sitt Stockholm?

Låt eleverna berätta om sitt Stockholm! Använd film, bilder, berättelser eller skapa en föreställning. Allt på elevernas eget språk. Och dela berättelserna med världen på KUL1415.se!

Uppdraget att berätta om Mitt Stockholm kan ske på många sätt beroende på årskurs, ämne och pågående skolprojekt. Texter kan skrivas som: krönikor, brev, prosa (deckare, fantasy…), faktatexter, insändare, labbrapporter, debattartiklar, reportage, dikt, filmmanus, serier, guideböcker, sångtexter… Utgå från Stockholm eller låt klassen dela med sig av den egna staden inuti staden. Blir infallsvinkeln det historiska, nutida eller framtida Stockholm?

Mitt Stockholm kan också ta fasta på något av följande underteman:

  • Envishet och mod, kan handla om: människor från Stockholms historia, litteratur eller människor i ens omgivning.
  • Långt borta och nära, kan handla om: kärlek, närhet, ömhet, längtan, vänskap, avståndstagande, saknad, fiendskap och försoning.
  • Gränser, kan handla om: kulturella, psykologiska, historiska, rumsliga och sociala barriärer, men också om brobyggande och gränsöverskridanden.

Vi hoppas få in texter på alla de språk som talas i Stockholms skolor, närmare 100 stycken. Men eftersom vi är måna om att få ta del av alla skildringar som tillsammans ger en bild av Stockholm vädjar vi till alla att även skriva texten på svenska eller engelska.

 Texten på webben och publicerad i en bok

På KUL1415.se/skola skapar vi en plattform för att arbeta med kultur i skolan. Här finns inspiration, tips och lärarguider, och möjlighet för eleverna att dela med sig av det material de arbetar fram. Tanken är att portalen KUL1415.se/skola ska ha ett konstant flöde av målningar, bilder, texter, filmer och annat som eleverna arbetar med.

De som vill kan helt utan kostnad trycka en bok från det material de skapat. Så här går det till.

Lyskraft

Behöver ditt kulturprojekt extra lyskraft?  Behöver klassen mer inspiration eller ny kunskap? Berätta om ditt projekt och vad din klass vill ha hjälp med. Du kan inte söka pengar men vi kan  hjälpa till praktiskt  med exempelvis  ljud och ljus, kostym. Eller erbjuda inspirerande besök av en författare, skådespelare eller liknande.

Facebookgruppen KUL1415 i skolan

KUL1415 i skolan, en plats för att diskutera, inspireras och tipsa varandra om kultur i skolan. Lägg upp dina ideer för hur du och eleverna tar er an temat så att andra kan inspireras, ställ frågor, vi är många som kan svara. När vi funderar på vilka grupper/klasser som behöver extra lyskraft tittar vi på det ni publicerat på facebookgruppen KUL1415 i skolan.

Gestaltning av temat

Alla vill väl göra en bok? Men på webben har ni också möjlighet att uttrycka temat med film, bild och ljud.  Kanske teater, skulpturer, spel, stadsplaner, film, spoken world, debatter, guidade turer, eller konstutställning. Mycket av det som läggs upp på webben vill vi även visa i finalen  i mitten av maj. Där bygger vi upp scener för att låta elevernas texter nå ut över rampen, och gallerier allt beroende på vad eleverna berättar och gestaltar om.

Vilka får vara med i KUL1415?

Alla klasser i Stockholms kommun, både kommunala och fristående skolor från F-9 och gymnasiet är välkomna.  Alla klasser som vill får vara med. Det innebär att en klass kan vara med och göra en bok i flera olika ämnen.

 

Tidsramar

Det går att lämna in texter för boktryck fram till vecka 11. Att vi valt det datumet hänger ihop med att vi vill vara säkra på att hinna leverera alla böcker till skolan till mitten av maj. Vi vill också kunna använda texterna när vi planerar finalen i Kungsträdgården.

Här anmäler du dig till KUL1415

Anmäl din klass till KUL1415 i skolan och låta eleverna berätta om sitt Stockholm. Du kommer att få ett bekräftelsemail med instruktioner. Kontakta Elisabeth Söder vid eventuella frågor.

När ni är färdiga och vill beställa tryckning av boken

När ni har valt ut de texter och illustrationer ni vill ha med går ni till Skapa en bok på webbplatsen. Elever och lärare formger boken, omslag och inlaga med utgångspunkt från enkla mallar i PowerPoint på webbplatsen. På sidan finns tips och instruktionsfilmer för hur ni går tillväga.

Final för KUL1415 skola

Vi har bokat Kungsträdgården i mitten av maj. Håll veckan fri. Vi återkommer snarast med mer information ,  dagarna kommer att vara fyllda med elevernas bild av Sitt Stockholm gestaltat av elever eller av kulturaktörer. Till vår hjälp för att skapa en magisk stämmning i Kungsträdgården har vi produktionsbolaget Amusement.

 

kulan_avatar

 

 

 

Göm inte KULAN,  där bokar du  kulturaktörer och kulturupplevelser, på skolan och ute i staden. Läs om kulturkonsulenter, nätverk, kulturkort, mötesplatser och Kulanpremien. Gilla Kulan facebook för att få tips på tillfälliga kampanjer och omvärdsbevakning inom kultur och estetiskt lärande.

 

koffert med saker

Vi ses på Kulan och KUL1415/skola

Elisabeth

Vetenskapsmän, konstnärer, barn och lärare lär av varandra

Flytande form – ett projekt som lär oss att olika kreativa näringar genom samarbete kan inspirera och befrukta varandra. Efter 1 års förstudier, utforskande möten, laborationer, rytmikworkshops och musikskrivande om vatten är Ensemble Yria snart i mål med sitt projekt Flytande Form. Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för kreativa och konstnärliga möten över gränserna som väcker självkänslan och det musiska sinnet till liv! Idén var att föra samman fyra olika kreativa grupper: vetenskapsmannen, konstnären, pedagogen och barnet (9-12 år) i en ömsesidig och aktivt utforskande process runt tema vatten, som sedan skulle springa ut i en interaktiv och scenisk musikproduktion – Flytande Form för åk 4-6.

Mycket har vi konstnärer, pedagoger, forskare och inte minst barnen som deltagit i detta projekt erfarit. Vi har lärt oss att olika kreativa näringar genom samarbete kan inspirera och befrukta varandra. Vad gäller kreativitet har vi alla vuxna något att lära av barnens naturligt utforskande sinnelag. Vi vuxna måste dock se upp, i vårt möte med barnen, så att vi inte kväver detta sinnelag utan istället lär oss av det och främjar det så att barnen får fortsätta frodas ända upp i vuxen ålder.

I dagens samhälle är ett innovativt tänkande en otroligt värdefull tillgång, vilket även gör att forskare kan inhämta ny inspiration från barn i sitt arbete. Detta projekt har även haft syftet att stärka ungas aktiva deltagande i kulturlivet med fokus på en forskande och konstnärligt utformad process.

Kort om projektets genomförande. Det kan sammanfattas i fyra delar:

1. FÖRSTUDIEN har byggt på ett samarbete med 3 vetenskapsmän och forskare inom kemi/biologi, som vi träffat vid olika tillfällen och former. Det har rört sig om idésprutande samtal, seminarier och laborationer på tema vatten och såpbubblor, där vi inhämtat massor av kunskap, ömsesidig inspiration och uppslag till experiment, som vi sedan har kunnat väva in i våra musikworkshops med barnen.

2. WORKSHOPSERIEN hölls med barn i åk 6 på friskolan Metapontum. Vi i Ensemble Yria samlade med barnens hjälp på oss frågeställningar om vatten och undersökte sedan hur kunskap och olika vattenexperiment kan översättas till konstnärliga uttryck och upplevas fysiskt genom rytmikövningar. Barnen fick även skriva texter, poesi och sagor om vatten, som ligger till grund för komposition av det ljudande materialet till konserten. Som avslutning på workshopserien lät vi komposition av texter och rörelse arrangeras till en scenisk konstnärlig gestaltning som framfördes för skolkamrater och lärare. Denna del tjänade även som en avslutande reflektion av vår gemensamma process.

3. I KOMPOSITION av det ljudande materialet till konserten var vårt arbete med barnen vår stora inspirationskälla i val av låtarnas ämne och texternas innehåll.

4. I det SCENISKA FRAMTAGANDET av konserten, som blir en ljudande djupdykning i det blå och in i vattnets minsta beståndsdelar, har vi fått så mycket inspiration och material direkt från den tilltänkta målgruppen. I denna spännande fas, som vi går in i nu till hösten, kommer vi arbeta mot att skapa en interaktiv, konstnärlig, visuell och audiotiv tolkning av de experiment, laborationer och rytmikövningar på tema vatten som vi gjort med barnen och forskare. Flytande Form blir en svängig och visuell musikupplevelse med avsikt att väcka fantasi, engagemang och eftertanke. Flyt med! (Premiär V.39 Spelas 25/9 Skärholmen Ungdomens hus och 26-27/9 , Hägerstensåsen. Lämpar sig väl inom ramen för skapande skola. För mer info/bokning.

Ensemble Yria fångade med sin sprudlande energi och sitt engagemang mina smått skoltrötta 6:or. Genom att variera arbetssättet inspirerade de eleverna genom bl.a sång, dans, rörelse, experiment och diktskapande. Innehållet var rikt , det var allt ifrån att gestalta vattenmolekylens uppbyggnad, dess tre faser med hjälp av kroppen till att använda sin taktkänsla och koordination i en fartfylls stöveldans. Variationen var på topp och stämningen likaså, Vi hoppas få tillbaka dem i Skapande skola projekt i framtiden.” Tina Andersson klasslärare åk 6 Metapontum

 Elisabeth Söder, Medioteket