Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Astro 1.0. Avart

Textrörlighet med dans och musik

Andersson_Dance_Scottish_Ensemble_ designer_Jonas Ahlgren_high (200x133)

Textrörlighet är vi numera bekanta med , men hur uppmuntrar vi till rörelse för att gestalta text?

”Med kroppen uppfattar vi ett stort utbud av olika företeelser. Det sker genom våra sinnen, Sinnena förser oss med information, som sällan tas tillvara i ett klassrum”(Kress, 2000)

”När eleverna försöker formulera sin förståelse i tal är deras uttalanden inte helt tydliga. Det förekommer bristande förståelse av begrepp men även bristande förståelse av processer. Men i den utvidgade interaktionen som sker mellan eleverna och estetiska uttryckssätt, i detta fall dans och musik, växer gradvis elevernas förståelse. Genom att få uttrycka sig med kroppen i dansen och med rösten i musiken uppstår en mer komplett förståelse av språket. Dansen och musiken medför även att eleverna får större tilltro till sin egen förmåga och samarbetet mellan eleverna utgår från hänsyn, acceptans och tolerans. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan även ske genom ”avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium” (Lpo94).  Att förstå är att ta till sig vad ens sinnen upplever för att skapa mening, menar John Dewey.” Från Skolverket, Textrörlighet med musik och dans 

Bedömning av text

Vi vet att eleverna lär bättre om de får befästa sina kunskaper med rörelse men vad kommer elever, kollegor och framförallt föräldrar att tycka om jag ber eleverna att gestalta en erfarenhet eller kanske gestalta DNA-spiralen med rörelse eller dans?  Hur bedöma en text som framförs med rörelse eller dans?  En dans som med koreografi och repetition har tagit eleven mycket längre tid tid att göra än att skriva text. Dans finns som centralt innehåll och i kunskapskraven för idrott och hälsa men hur skall jag tänka i övriga ämnen?

Ju fler sinnen desto fler minnen  

För er som vill få in mer rörelse på era lektioner, antingen bara för att eleverna behöver röra på sig för att kunna koncentrera sig eller för dig som vill arbeta metodiskt med dans och rörelse anordnar Kulan under hösten tre utbudsdagar med danstema för lärare i Stockholms stad. Kvällarna är utan kostnad. Mer information om detta kommer och finns redan att läsa i Mediotekets kurskatalog.

Utbudsdag för lärare F- åk3


Hur kan du som lärare få med dansen in din undervisning? Hur kan dansprojekt bidra till att elevernas samarbetsförmåga stärks? Du får träffa danskonsulenter och dansare med vana att arbeta med din åldersgrupp. Du får också ser Zebras föreställningen Faunan och jag.
En fin föreställning med dans, musik och texter. Vi hoppas inspirera till fortsatta aktiviteter i skolan med faunan i centrum.

Datum: 16 september 16.00-19.30. Förtäring serveras från 15.30
Plats: ZebraDans, Renstiernasgata 48, Stockholm
Pris: utan kostnad , bekostas av Kulan
Anmälan

Utbudsdag för årskurs 4-6

resize

Vad har naturvetenskap och dans gemensamt? Träffa danskonsulenter och dansgrupper med vana från din åldersgrupp. Amanda Norlander och Helene Berg berättar om sitt dansfilmsprojekt där eleverna hittar ett kreativt rörelsespråk och deras förmåga att samarbeta stärks. Christina Tingskog visar dansföreställningen Astro 1.0.  Dansarna gestaltar och funderar kring människan och himlakroppar – hur vi i alla tider försökt förstå och tolka det himlavalv och universum som omger oss alla, stora som små, lika som olika. Humoristiskt och logiskt provar dansarna tyngdkraft och matematik med sina kroppar, vad leder det till … Föreställningen kommunicerar med dans, röst/sång, text och projektioner med möjliga gästinslag.

Datum: 8 september kl 16.30-20.00. Förtäring serveras från 16.00
Plats: Danscentrum, Jungfrugatan 7 B
Pris: utan kostnad för skolan, bekostas av Kulan
Anmälan

Utbudsdag för årskurs 7-9 och gymnasiet

goldberg_variations_1p2c3904_colour_landscape_credit_hugh_carswell (125x94)Dans kan till exempel vara streetdans, indiskt eller samtida.  Dans kan anknyta till värdegrundsarbete eller till skolämnen. Dans kan vara omvälvande scenkonstupplevelser. Möt koreografen Måns Erlandson som arbetat mycket med projekt och föreställningar. Samtala med danskonsulenter om hur du kan prata dans  med dina elever. Träffa koreografer och  bland andra Avart, Arkeolog8, Viktor Fröjd,, grupper som har fokus på ungdomspubliken.

Örjan Andersson kommer och berättar om sin nya föreställning Goldberg Variations. Vi avslutar kvällen med att se föreställningen: GOLDBERG VARIATIONS- TERNARY PATTERNS FOR INSOMNIA av Örjan Andersson

Örjan Andersson, som leder Andersson Dance i Stockholm och Jonathan Morton, som leder Scottish Ensemble sin tolkning av verket. 12 musiker och 5 dansare uppför Goldbergvariationerna som likvärdiga partner – en helgjuten upplevelse där musikers och dansares uttryck sammansmälter till en enhet. Här kommer det subtila i tolkningen fram: var Goldbergvariationerna tänkta som en renodlat auditiv upplevelse, eller går det att röra sig till stycket? Vilken är upplevelsen – och vad kan den vara – för oss som lever i det tjugoförsta århundradet?​

Tid  18 september kl 16.30-20.00 .   Alla deltagare erbjuds att ta med en vän till föreställningen
Goldberg.
Plats: Dansens hus, Barnhusgatan 14
Pris: kostnadsfritt, bekostas av Kulan
Anmälan 

Missa inte: KUL1415 och Kulan  på sociala medier

Kulan på facebook och twitter  tips om estetiskt lärande, kultur och kulturerbjudanden.

Elisabeth Söder