Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
blogg

Kommunikation och möte med publiken

 

Kulan har bett  läraren Jennie Ledder berätta om hur hon arbetar med  estetisk kommunikation: En stor del av kommunikationen handlar om  konstnärens möte med publiken. Därför får varje elev starta en blogg där de berättar om sina verk och, framförallt, sin estetiska skapandeprocess. Bloggandet återkommer i fler kurser, då vi har många gränsöverskridande samarbeten. Tanken är att bloggen sedan ska följa eleven genom de estetiska kurserna under de tre  åren på det estetiska programmet.

 

Många elever är ovana vid bloggande och det tar ett tag för
dem att komma in i det, men när de väl vant sig vid arbetsformen blir
resultatet väldigt lyckat. Eleverna följer varandras bloggar under kursens gång
för inspiration och idéer och hänvisar ibland i sina egna inlägg till andras
bloggar, inlägg och processer. Detta möjliggör för eleverna att lära av
varandra, något som har en positiv effekt på deras arbeten – och deras
upplevelse av kurserna.

 

Att blogga om sin skapandeprocess fungerar bra som ett
naturligt sätt att skriva och reflektera kring de olika uppgifter de jobbar med.
Det kan även vara ett sätt att få in andra ämnen som svenska och engelska i
gränsöverskridande projekt mellan kurser.

Utställning på skolan

Ett annat sätt för eleverna att möta sina betraktare är genom
att delta i utställningar och events då man visar upp sitt skapande. Innan jul
hade vi en utställning där eleverna själva gjorde allt arbete med att rodda
ihop och förbereda. De fick söka till olika grupper som sedan hade hand om
olika delar av utställningen. En grupp hade hand om utställningens utseende
vilket i höstas blev på temat lyx med en (liten) röd matta, sammetsgardiner,
levande ljus, snittar och bubblande äppeldryck i champagneglas.

 

Verken som ställdes ut var gjorda som en del av en uppgift
med namnet Inspiration konstnär. Eleverna
fick inspireras av en existerande konstnärs verk och göra en egen tolkning av detta.
Dessa konstnärer kunde vara allt ifrån regissörer och musiker till fotografer
och andra bildkonstnärer. Elevernas verk visade samma bredd då de fick välja
materiel och uttrycksform själva. De gjorde spelfilm, designade kläder, stopmotion
med legofigurer, målningar och skulpturer.

Marknadsföring

Utställningen ägde rum samtidigt som skolan hade öppet hus vilket
genererade många gratisbesökare i form av elever från årskurs nio som var där
tillsammans med sina föräldrar. En elevgrupp i klassen hade även hand om
marknadsföringen av utställningen, de skapade en facebookgrupp, bjöd in folk
och skickade ut pressreleaser till olika tidningar. De lyckades faktiskt få en
notis i Mitt i Vasastan om utställningen.

Hela eventet var mycket uppskattat av både besökare och
eleverna själva.  Det var ett krävande  grupparbete för en hel klass att genomföra, men eleverna tog det dock på  största allvar och kämpade med allt från att skära ost i små kuber till att bära tunga möbler och entusiastiskt guida runt besökarna i utställningen.

 Att visa vad man kan

Jag har märkt att elevernas lust till lärande ökar då de får
möjlighet att visa upp vad de jobbar med för andra. Det kan vara via sin blogg,
vid redovisning eller någon form av utställning. Vi har även tv-skärmar i
skolan där elevarbeten rullar som en del i att eleverna får visa upp vad de
gjort och inspirera andra.

Att koppla en uppgift till någon typ av estetiskt skapande
som utmynnar i att man får visa upp det hela inför andra ökar elevernas
motivation och ambitioner betydligt har jag märkt. Ett tips är att även blanda
in andra teoretiska kurser i projekten tillsammans med exempelvis Estetisk
kommunikation eller Medieproduktion för att koppla ihop och färga in andra
ämnen med deras gymnasieinriktning och intressen.

 Det här är jag 

Jag, Jennie Ledder jobbar som lärare på NTI-Gymnasiet Stockholm med elever
som går Estetisk kommunikation med medieinriktning. Jag har blivit ombedd att
skriva ett inlägg om hur jag jobbar med kursen Estetisk verksamhet med mina
elever och hoppas kunna ge inspiration till hur man kan jobba med estetiska
uttryck även i teoretiska ämnen.

Från början är jag bild och medielärare utbildad på
Konstfack, så konst och bildskapande i olika former har alltid varit viktigt
för mig. I min yrkesbana har jag gått mer och mer mot film- och
animationshållet. Idag undervisar jag förutom i estetisk kommunikation i 3D-animation
och film- och tv-produktion. Detta kan till viss del påverka hur jag jobbar i
kursen Estetisk kommunikation. Mina elever läser kursen årskurs 1, och den är en
av de första skapande kurser eleverna möter på gymnasiet

Jag hoppas att jag har inspirerat er till kommande projekt
och utställningar!

 

/Elisabeth