Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
kulturombud

Mitt liv som kulturombud

Ingen kulturombudskväll är den andra lik

Träffen på Teater Tre för kulturombud på högstadiet avslutades med att vi fick lära oss att dansa crumbling. Vet du inte vad det är? Då är du i gott sällskap, ingen av oss hade hört talas om den innan men dansgolvet blev fyllt av kulturombud som ville lära sig. Alla som deltog känner igen stegen från den här videon. En aggressiv dans kan tyckas men vi  hade roligt, svettades och kände att vi mådde bra av att få in ett kroppsspråk med attityd. Själv gjorde jag den reflektionen att det är en bra dans att göra med ungdomar i högstadiet. Dansen kommer från Los Angeles, ” The African-American ouths who started krumping saw the dance as a way for them to escape gang life] and ”to release anger, aggression and frustration positively, in a non-violent way” Från Wikipedia.

teater tre 1

Att vi lärde oss dansen hängde ihop med föreställningen #Sant enligt mej . Pjäsen kretsar kring en skolklass, där vänskap och kärlek står på spel.  En kort scen från föreställningen

Vi följer två personers upplevelser i ett närgånget drama som ställer frågor om missförstånd, hämnd och försoning. Rörelse och dans förmedlar situationer och känslor.
Dansen är som ni förstår crumbling eller på svenska krumping. Teater tre har gjort ett gediget pedagogmaterial i anslutning till föreställningen, ett material som du har glädje av även om du inte ser föreställningen med dina elever.

Mitt liv som kulturombud

Lars kommer att berätta mer om hur han arbetar som kulturombud på denna blogg längre fram.

lars kulturombud

 KUL1415 och skolan

Undertecknad berättade om Kulturförvaltningens generösa inbjudan till Stockholms skolor, KUL1415.se/skola : alla klasser i Stockholms kommun  erbjuds att trycka en bok i 50 exemplar, alla skolor får tillgång till webbplats med med plats för  ljud och film. Klasser som anser att de arbetat hårt med temat och vill dela med sig till andra erbjuds att vara med och delta i finalen för skolans deltagande i KUL1415 på Kungsträdgården i mitten av maj. Utöver detta  finns det möjlighet att få guldkant på framträdandet genom besök av författare, regissör, konstnär etc. Ansvarig för skolornas deltagande i Kungsträdgården är produktionsbolaget Amusement. Min presentation om KUL1415.se/skola KUL1415-skola-1 10 informationskväll Skapande skola

workshops

 

Kvällen avslutades med dans och började med musik, gruppen Kolonien. Kolonien går så klart att boka till skolan via Kulan.

teater 5

teater tre 4

 

sant_140228_5030_foaje

 

Visst vill du också bli kulturombud?

Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

Kulturombudsträff, årskurs F-6

Kulan_WSbild

Program för kvällen

Kulturåret KUL1415 uppmuntrar skolans kreativa skapande och Vesna Stanisic, dramaturg på Pygméteatern visar hur vi kan arbeta med skuggspelsteater i klassen. Som inspiration till att utveckla ett eget kreativt arbete i skolan får vi också se hur skuggspelet kan kombineras med dockteater och ”vanlig teater”.

Photoshop jpg 300 dpi

Vi inleder träffen med att informera om viktiga kulturhändelser under läsåret 2014-2015 med betoning på skolornas deltagande i kulturfestivalen för barn och unga, KUL1415 samt andra höjdpunkter och erbjudanden. Vi är Elisabeth Söder från Kulan och Lars Håkan Larsson, kulturombud på Höglandsskolan. Lars berättar om  hur han arbetar med kulturombudsuppdraget .

jazzmagi

 

Programmet börjar kl. 16.00 men redan 15. 30 kan du hämta ditt kulturkort, äta mat, och lyssna på gruppen Jazzmagi. Jazzmagi  som gärna besöker skolan.

 

 

Målgrupp: Kulturombud och intresserad pedagoger, åk F-6
Tid: 25 september kl. 16.00-19.00
Lätt förtäring serveras från kl. 15.30
Kostnad: Kostnadsfritt, bekostas av Kulan. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 330 konor.
Plats: Pygméteatern, Vegagatan 17
Information: Elisabeth Söder Tel: 508 33 822
E-post: elisabeth.soder@stockholm.se

Anmälan

Kulturfestival för skolan, KUL1415

Erbjudanden till skolan

loggaKUL1415

Kulturfestivalen vill ge alla skolor i Stockholms kommun, F-9 och gymnasiet ännu bättre tillgång till kultur och stimulera arbete med kultur och estetiskt lärande . För arbetet i klassrummen vill vi uppmuntra skolor att arbeta med temat Mitt Stockholm .Vilket Stockholmsliv skulle unga stockholmare idag vilja skildra? Finns det i T-baneuppgången i Bandhagen, i skolans skrymslen eller utspelar det sig vid Sergels torg? Hur ser de ungas perspektiv på livet i Stockholm ut? – vardag och drömmar, måsten och förälskelser… Finns släktens historia i Stockholm, eller någon annanstans? Inom temat Mitt Stockholm kan man också ta fasta på något av följande underteman:

 • Envishet och mod, kan handla om; människor från Stockholms historia, litteratur eller människor i ens omgivning.
 • Långt borta och nära, kan handla om: kärlek, närhet, ömhet, längtan, vänskap, avståndtagande, saknad, fiendskap och försoning.
 • Gränser, kan handla om kulturella, psykologiska, historiska, rumsliga och sociala barriärer; men också brobyggande, gränsöverskridanden

karta

 Hur skall temat gestaltas?

Att låta elever skapa autentiska produkter som når utanför skolan gör lärandet mer inspirerande! Att använda olika uttryckssätt, som estetiskt lärande innebär, gör eleverna medskapande på riktigt. Under läsåret kommer vi att erbjuda elever och pedagoger många olika sätt att redovisa hur de har arbetat med kulturårets tema. Information  publiceras kontinuerligt på webbplatsen KUL1415 och Kulan facebook.

Vår dröm är att lärare arbetar med temat i alla ämnen. Finns det något ämne där det inte ryms?  Visst kan temat gestaltas  genom att att bygga modeller för existerande  eller framtida hus?  Anordna  nyskapande guidade turer i Stockholm på olika språk?   Göra dataspel,  dansa, filma. teckna eller skriva om sitt sitt Stockholm ?

Lava. konstfackskurs för Skapande skola 033

Hur skall arbetet i klassen nå utanför skolan?

Trycka upp en bok
Vi erbjuder oss att tillsammans med bokförlaget Edita Bobergs trycka upp böcker med de texter och illustrationer på temat som klassen arbetat fram. Varje klass erbjuds 50 exemplar. två exemplar av varje bok skall finnas i skolbiblioteket och tryckeriet ser till att varje titel också levereras till Kungliga biblioteket. Tekniken för att skicka in material för tryck är enkel. Texter skickas i wordformat och illustrationer fotas eller scannas. Ni får tillgång till en plattform där ni själva  bestämmer  omslag och layout på sidorna. Information kommer att publiceras på webbplatsen, hör av er till Elisabeth Söder om ni vill veta mer. Böckerna tar cirka tre veckor att trycka och levereras till skolan.

Elever och lärare kan själva bestämma sidornas layout, detsamma gäller formen, det får gärna vara en blandning av noveller, raptexter, poesi, seriestrips, guidade turförslag, debattartiklar, brev .. jag vad? Illustrationerna i boken kan vara oljemålningar, akvarell, tusch, collage, blyerts, fotografier, modeller och allt annat jag inte tänkt på själv.

028

Webbplatsen KUL1415.se/skola
Här samlar vi alla texter från bokprojektet, Mitt Stockholm. Eftersom det talas närmare 20 språk i Stockholm hoppas vi få in många texter på de modersmål som talas i Stockholms skolor. Alla texter kommer att vara sökbara på språk och skola. För att underlätta för alla att ta del av texterna vill vi att elever som skriver på annat modersmål än svenska också översätter texten till svenska eller engelska.

Filmer , bildspel, ljudprogram, dataspel, bloggar , webbplatser, ja allt som inte gör sig i en bok skall så klart också finnas här så att vi kan ta del av varandras berättelser.

 

Inspiration för pedagoger

Vi erbjuder lärare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger workshops och seminarier att fritt välja bland . Vi har författare som Martin Widmark som berättar om kreativt skrivande, film- och manusskrivande. Vi visar hur lätt elever och lärare kan arbeta med enkla bild- ljud och animeringsprogram. Vi har med konsthantverkare, bild- och danskonstnärer, museer , och arkiv. Stockholmskällan och flera av stadens institutioner är våra samarbetspartners och bidrar med stöd och inspiration.
Mer om detta i nästa Kulan blogg.

 

Finalen för Stockholms skolor

Håll den 26 maj 2015 fri i era kalendrar . Då kommer Stockholms skolor få visa vad de gjort på temat i ett stort hus. Huset är än så länge hemligt .

Att erbjuda elever kultur och kreativitet kan ge dem nya vägar för att skapa intresse och lust, ge förståelse och skapa mening. Ju fler sinnen desto mer minnen! Kulan  ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell scenkonst och genom att boka med Kulanpremien får skolorna 50 kronor i rabatt per föreställning och elev. Skapande skola –  statliga resurser möjliggör större kulturprojekt som inte kan finansieras av kulturpengen som är inbakad  skolpengen. Under hösterminen erbjuds erbjuds årskurs 8 och gymnasiet subventionerade författarbesök genom Läsning pågår.

 

/Elisabeth Söder

Kulan facebook

Kulan twitter

Missa inte att titta på kulturfestivalens webbplats KUL1415 där alla kulturaktiviteter utanför skolan finns

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Sant och falskt om Skapande skola

 

Miljonregn över Stockholm

Kulturrådet har nu publicerat listor på vilka kommuner och
skolor som fått bidrag från Skapande skola för läsåret 2014-15.

Grattis elever, ni har något att se framemot. För några av
er kommer det att innebära ett avbrott i skolvardagen men
för de flesta så mycket mer. Några av er kommer att uppleva att er
personliga och sociala kompetens utvecklas när ni får tillgång till
kulturupplevelser och själva vara medskapande. Många kommer
att uppnå bättre resultat i skolan i och  med att estetiskt lärande
uppmuntrar olika lärpreferenser.

I Stockholms kommun har vi för närvarande cirka 140
kommunala grundskolor och av dessa har 120 ansökt om bidrag
från Skapande skola för läsåret 14/15. Stockholms stad har fått
12 050 000 kr för att  fördela  till de skolor som ansökt om att
få del av bidraget.  Vi anordnar också Mötesplats Kultur Skola
för bidraget.

 

Vad kan man söka bidrag för?

Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader och arvoden
i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur.
Läs mer på  Kulturrådets webbplats. Bidraget kan också användas till
att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer.

 

Skillnad på kulturpeng och skapande skola

Skapandeskola medel är ett komplement till skolans kulturverksamhet för
att skolan ska kunna göra extra kultursatsningar. Det utgör inte skolans enda
”kulturpeng”. I skolpengen som baseras på antalet elever som skolan har,
ingår pengar för kultur. Men pengarna är inte öronmärkta och vad som avsätts
för kultur varierar mellan skolor. Detsamma gäller den kulturbudget som
kulturombuden ansvarar för.

Måste all kultur vara medskapande?

När vi på Kulan  anordnar Mötesplatser för kulturombud och kulturaktörer är
Skapande skola ofta på tapeten. Det kommer då fram många missuppfattningar
om bidraget, några tror att det bara går att få till interaktiva kulturupplevelser
och att det inte går att använda bidrag för att se exempelvis en dansföreställning
utan att det måste sättas in i ett större kunskapssammanhang. Detta är en missuppfattning.
Grundskolorna som tar del av pengar för Skapande skola ska i
sitt arbete med Skapande skola utgå från huvudmannens/utbildningsförvaltningens
Handlingsplan som anger riktlinjerna för skolornas arbete. För Stockholms
kommunala skolor ligger Handlingsplanen på intranätet.

 

Hur ansökan går till?

När skolorna söker bidrag och när de får besked varierar något beroende huvudman.
Bidraget söks av huvudmannen i början av året och kan användas under påföljande
läsår. Information om sista ansökningsdatum för Stockholms kommunala skolor ligger på intranätet och går ut till rektor via fredagsbrev och liknande.

Ett tips till alla pedagoger oavsett huvudmän är att berätta  för rektor under
hösten om Skapande skola projekt du och dina kollegor vill driva . Sedan är det
upp  till rektor att prioritera bland alla projekt och sammanställa till en ansökan.
Detsamma gäller  så klart också för kulturaktörer, hösten kan vara en bra tidpunkt
att ta kontakt med skolan för att väcka ett frö på hur ett samarbete skulle kunna gå
till.

 

När pengarna anländer till skolan

I slutet på vårterminen får rektor besked om hur mycket pengar skolan fått.
Rektor måste prioritera, kanske både med vilka klasser som skall få ta del av
bidraget  och om det är flera lärare/lärarlag som sökt, vilka skall få? Dela
summan på alla elever eller välja ut några årskurser, vad blir bäst för eleverna?

Därefter kan lärare börja på att planera för hur bidraget skall användas och då
är vi förmodligen i september. Först då är klart med hur många elever som går i
skolan och vilka lärare som klasserna har.

Många kulturakörer upplever det förvirrande med ovissheten
om när skolorna får Skapande bidrag, datumet varierar eftersom det ser olika ut
i olika kommuner och för olika huvudmän. Men eftersom processen är lång för
skolorna att sätta igång med Skapande skola projekt har exakt datum för när
bidraget delas ut ingen stor  betydelse. Det är heller inte så att skolan måste
hålla fast vid eventuella aktörer/kulturformer som har nämnts i ansökan.

 

Kommande inlägg om Skapande skola

Nästa inlägg om Skapande skola tar jag upp hur kultur och skola kan mötas
och goda exempel från kulturprojekt. Tredje inlägget kommer att ta upp råd inför skapande skolaprojekt, bland annat Skolverkets serie.

 

/Elisabeth Söder

Missa inte att följa Kulanfacebook och twitter

 

Fotograf är Linda Forsell/Folkoperan
Tagna under ett terminslångt arbete med Viksjöskolan i
Järfälla . Workshop i skolan bild nr 1, besök med provdirigering på
Folkoperan bild nr 2

 

 

 

Stjärnkalaset 2014

Stockholm. November. Dagarna blir kortare och kortare. Jag sitter med ett späckat program framför mig till Stjärnkalaset den 23 januari 2014. Stockholms största utbudsdag för barn och unga. För snart fem år sedan skulle jag spela i en föreställning som medverkade på Stjärnkalaset. Jag minns att som skådespelare tyckte jag det kändes som en viktig dag. Det kommer experter från skolans värld. Kultursamordnare från Stockholm och hela landet som har sett tonvis med föreställningar för barn och unga. Så lite nervöst var det allt… Men låt oss lämna en kulturutövares narcissistiska oro och istället flytta fokus till publiken. Vad rör sig i huvudet på en arrangör?

En novemberdag ringde jag upp tre arrangörer för att ställa några frågor om hur de uppfattar Stjärnkalaset och vad de önskar av kulturutbudet för barn och unga:
1. Hur många gånger har du besökt Stjärnkalaset?

2. Vad tycker du är det bästa med Stjärnkalaset?

3. Vad längtar du efter att få se mer av i utbudet av teater och dans för barn och unga?

4. Om du skulle beskriva med endast ett ord vad en teater- eller dansföreställning kan ge den unga publiken, vilket ord väljer du då?

 

Sherri Ullgren Short, kulturombud Enskedefältets skola
Jag arbetar med Skapande skola och har ansvar på skolan för att samordna aktiviteterna. Som kulturombud försöker jag ta fram program till de andra på skolan. Hitta aktiviteter anpassade för rätt målgrupp. Jag sprider information om vad som finns på marknaden, försöker hjälpa mina kollegor som försöker få tag på pengar till kulturaktiviteter.

 1. Tre gånger.
 2. Det är ett så brett utbud på en och samma dag. Man får utbyte av så många olika aktörer. Man kan samtala med organisatörer eller någon som är aktiv i gruppen innan eller efter att man har sett en föreställning. Det gör att man får reda på information om föreställningen och hur man arrangerar den. Det viktigaste med utbudsdagen är att man får en chans att komma i kontakt med en föreställning innan man beställer den. Att se en föreställning gör reklamen mer levande än att bara läsa på ett informationsblad.
 3. Jag längtar efter mer köttiga pjäser för mellanstadiet. Ibland tenderar föreställningar för den målgruppen att bli lite för tramsiga.  Eleverna är väldigt mogna och längtar efter mer kött på benen. Jag såg en pjäs på senaste Stjärnkalaset, ”Å andra sidan” som var kanonbra, skulle gärna sett den i en version för yngre publik.
 4. Inspiration.

 

Ulrika Eriksson Nilsfors, kultursekreterare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningKultursekreterare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med ansvar för barn och ungdomskultur. Förskolebarnens kultur och kultur på fritiden för barn och unga med ett speciellt fokus på skolloven.

 1. Tyvärr ingen gång eftersom Stjärnkalaset ligger på en torsdag och det är min hästdag. En kväll i veckan rider jag och det är på torsdagar. Däremot har jag i alla år gått på Dansmässan som brukar äga rum på fredag på Dieselverkstaden,  dagen efter Stjärnkalaset. Det här har jag inte sett som något större problem eftersom jag som kultursekreterare har goda möjligheter att ändå komma ifrån och se de fria teatergruppernas föreställningar. De som har egna scener. Ofta blir jag inbjuden redan vid premiären. Däremot kan det vara svårare att se dansföreställningar och då känns det viktigt att inte missa Dansmässan.
 2. Att förskollärarna i stadsdelens Barnkulturgrupp kommer iväg och ser många föreställningar så att vi kan diskutera och planera vad vi ska erbjuda förskolebarnen i stadsdelen.
 3. Nu i höst så hade vi en vecka med dansföreställningen Spåra med Livekonstkollektivet Melo här i Rinkeby-Kista. En interaktiv dansföreställning, så otroligt bra! Fler interaktiva föreställningar av hög kvalité. I Rinkeby-Kista så har vi många barn med annat modersmål än svenska. De största språkgrupperna förutom svenska är: arabiska, somali, tigrinja, turkiska, spanska och kurdiska. Fler föreställningar som upplevs som angelägna för alla barn. Fler berättelser där våra barn känner igen sig, fler skådespelare med olika bakgrund.
 4. Lek och fantasi!

 

 

Håkan Nordman, kultursekreterare i Sundsvall på Kulturmagasinet
Jag arrangerar offentliga barnteaterföreställningar inklusive dans och musik. Är också ansvarig för skolbioverksamheten i Sundsvall samt arrangerar lovverksamhet på Kulturmagasinet här.

 

 1. Fem.
 2. För mig som arrangör är det att jag får se hela föreställningar. Bra att jag kan göra mitt eget spår så att jag kan välja vilka föreställningar som jag är intresserad av. Vad jag också uppskattar jättemycket är att få besöka de fria teatergruppernas scener i Stockholm.  Man blir varmt mottagen och det är trevligt att träffa grupperna på hemmaplan.
 3.  Det jag tycker är viktigt är att föreställningarna förmedlar någon form av hopp. De kan handla om tunga ämnen men att det också finns ett hopp, en ljusning. Och ett förlösande skratt. Det finns tyvärr alltför många barn som inte får skratta.
 4. Kreativitet.

 

Boka biljetter
Från den 1 december kan du boka dina biljetter till Stjärnkalset december via hemsidan.  Både till föreställningar och minglet efteråt där du får chansen att träffa både andra arrangörer och kulturproducenter.

Hanna Sundén. Teatercentrum

 

Du kan läsa om alla föreställningar och aktörer från Stjärnkalaset på Kulan
Vi finns också på facebook och Twitter. Gilla oss på facebook så missar du
inte  tillfälliga erbjudanden.

 

 

/Elisabeth

Känner du kulturombudet?

Alla kommunala skolor och gymnasier har ett eller flera kulturombud. Detsamma gäller friskolor förutom en koncern som medvetet avstår från både kulturombud och skolbibliotek i skolan. Kulturombuden får via Kulan fortlöpande information om kulturaktiviteter som  är aktuella för elever och lärare, inbjudningar till kulturombudsträffar, nätverksträffar mellan kulturlivet och skolan och ett kulturkort som ger fritt inträde alternativt reducerat pris vid köp av entrébiljetter. 

Vi har nyligen haft en kulturombudsträff och då visade det sig att det råder osäkerhet om skillnaden mellan kulturpeng och bidrag från Skapande skola . Framförallt  tror många av våra  kulturaktörer att skolan får ett anslag per elev/ den omtalade  kulturpengen. Men ”kulturpengen” ingår i skolpengen och hur mycket kultur det blir per elev av skolpengen bestäms av rektor och är en prioriteringsfråga. Det är också en definitionsfråga vad som är kultur. Vissa skolor räknar in det i läromedelsanslaget och andra har en medveten satsning på att integrera kultur i alla skolans ämnen. Är vi på ”fel skola” gäller det att vara stark och ta del av den erfarenhet och idéer som finns bland kulturombud och på Kulan. Det är också viktigt att veta att bidrag från Skapande skola inte är istället för ”kulturpengen”. Det är ett komplement för att kunna göra särskilda satsningar. Bland kulturombuden på vår träff varierade kulturpengen per elev mellan 100 kr ned till 0 kr per elev. 

Kulans veckobrev kan alla som vill prenumerera på. I anmälan kan du ställa in så att du bara får de årskurser och de konstarter du är intresserad av.

 

Elisabeth Söder

Bild, Matilda Lövgren , elev på Globala gymnasiet och fotograf för Scenarmén