Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
lärstilar

Staten, glömde ni inte bort gymnasieskolorna?

Skapande Skola-satsningar: mycket bra initiativ, Staten! Men glömde ni inte bort gymnasieskolorna nu? Jag finner inga konkreta siffror på ungdomars kulturella engagemang. Däremot kan jag med säkerhet säga att en ordentlig majoritet av mina klasskamrater har intressen och fritidsaktiviteter som sträcker sig över flera konstnärliga dimensioner: Vi älskar att läsa, skriva, lyssna på musik, dansa, spela teater, se på eller producera film, rita, måla, teckna och så vidare i en oändlighet. Jag tror mig även se sambandet att de elever som är skoltröttast även är de elever som har stora, tidskrävande intressen utanför skolundervisningen. Kort sagt, ge oss elever möjligheten att möta skolämnena halvvägs till våra egna intressen så kommer vårt engagemang garanterat att stiga.

Vi vet att alla lär sig olika, och skolväsendet arbetar aktivt med att tillgodose alla sorters lärostilar. Men på vägen har de flesta glömt bort att alla även har olika lätt för att formulera sina kunskaper genom olika uttrycksmedel. Många elever trivs säkert bra med sina vetenskapligt strikta salskrivningar. Men för oss andra, som lider av provångest, koncentrationssvårigheter eller helt enkelt har svårt för att uttrycka oss i skriven text, skulle resultaten bli mycket bättre om vi fick möjligheten att rappa uppsatsen istället.

Varför arbeta med  klassiska kulturella verk i sammanhang där verkets ålder är irrelevant? Självklart är det viktigt att vi läser klassisk litteratur och lär oss om denna, men det är väl ändå bara viktigt när vi arbetar med just den biten av kursplanen? När syftet med läsningen är att utveckla sitt språkanvändande, kunskapen om olika genrer eller liknande, så skulle det väl egentligen fungera lika bra med samtida litteratur?

Alla elevers intressen är olika, varför ges vi inte större möjligheter att integrera våra egna intressen i skolundervisningen? Är syftet att studera poesins upplägg, versmått och uttryckssätt? Låt eleven läsa sin favoritartists låttexter istället för Fröding, många av oss skulle garanterat lägga ned mer läroglädje i en sådan uppgift!

På Kultur-Skola bloggen välkomnar vi kulturombud, lärare, skolbibliotekarier, elever och kulturaktörer. Först ut är Tora Enkvist, elev på Globala gymnasiet. Tora är också producent och regissör i teaterföreningen Scenarmén http://www.facebook.com/globala.scenarmen.

Nästa blogginlägg från Tora kommer att handla om bedömning. Matilda Lövgren har tagit bilden på Tora, Matilda är också elev på Globala gymnasiet och medlem i  Scenarmén.