Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Strindberg

Teckenspråkgestaltning på Mello och Ett halvt ark papper

JPG tecken 3

Tommy Krångh och hans kollegor som teckenspråkgestaltade Melodifestivalen har blivit mycket välförtjänt hyllade i media och i sociala medier.  Alla sånger och teckenspråkgestaltningar finns tillgängligt på SVT    för dig som missade att se Melodifestivalen från SVT24.

Jag har också haft förmånen att arbeta med Tommy Krångh. När vi gjorde webbsidan, Ett halvt ark papper  var vi måna om att få novellen översatt och inläst på så många språk som möjligt. Just nu finns novellen översatt till 36 språk.  Att det inte är alla 100 som talas i Stockholms skolor hänger ihop med att översättning och inläsning byggde på frivilliga bidrag.  Vi har framförallt Språkcentrum med dess modersmålslärare att tacka för att att vi har så många språk representerade. Det är ju självklart att novellen också måste teckentolkas när hörande elever har förmånen att lyssna på inläsningar. Därför kontaktade jag Tommy som gärna ställde upp  för att låta oss filma honom när han berättade Ett halvt ark papper med teckenspråk.

Filma en teckentolkning är väl inga problem?

Nu kommer det roliga och lite skämmiga i kråksången. Det började med att jag bokade Mediotektets filmteam, filmare och ljudtekniker – ja just det ljudtekniker! Hur tänkte jag där?Men Magnus, vår ljudtekniker fick mig så klart att avboka ljud.  Dagen innan vi skall filma hörde Tommy av sig för att försäkra sig om att vi hade en pronter.  Det är självklart  i de TV-sammanhang som Tommy är  van med men inget vi har på Medioteket.  Så hur hade jag tänkt att Tommy skulle kunna läsa texten han skulle tolka? Inte mycket.  Tommy som är en mycket generös och samarbetsvillig man erbjöd sig att lära sig novellen innantill till nästa dag.

När det är dags för filmning diskuterar vi hur vi skall göra om Tommy blir osäker på texten eftersom det är viktigt att varje ord i novellen tecknas ordagrannt. Jag försöker lansera en blädderblockslösning istället för promter men Tommy och filmaren enas om ett tecken som Tommy gör när han  blir osäker och vill stanna för att läsa igenom texten. Det blir alltså flera stopp som vår filmare Hasse Johansson måste ta hänsyn till i redigeringen. Och nu kommer de två bragder jag vill lyfta fram, Tommy självklart som lärde sig novellen innantill på en dag och så vår filmare Hasse som lyckade redigera en film utan att kunna teckenspråk. Här kan du se det färdiga resultatet. Ser du klippen?

jpg tecken 2

Fler filmer och personer värda att lyfta

Arbetar du med August Strindberg i klassen? Du har väl inte missat vår fina animerade film om författaren som finns på webbplatsen? Filmen gjordes med tanke på våra yngsta elever men jag skulle utan tveka även visa den för gymnsieelever. Manus skrev Katarina Lycken Rüter som då arbetade som lärare i svenska på Östra Reals gymnasium. På webbplatsen finns allt du behöver för att arbeta med August Strindberg, filmer, foton på primärkällor, lärarguider och mycket mer.

 

ett-halvt-ark-papper_large1

Boka dina kulturaktiviteter på Kulans webbplats Alla föreställningarna har Kulanpremien, 50 kr i rabatt per barn och tillfälle

Boka alla dina kulturaktiviteter på Kulans webbplats. Många föreställningar har Kulanpremie vilket innebär 50 kronor i rabatt per elev och tillfälle oavsett om ni bokar föreställningen till skolan eller ser den på en scen. Ha gärna kontakt med kulturproducenten som vanligt med frågor om föreställningen, tillgänglighet och liknande. För att boka behöver du en bokningskod. Saknar du kod? Mejla till support@​kulturdirekt.se  . Skriv vad du heter, ditt mobilnummer, e-post, skolans namn och  organisationsnummer. När du registrerat dig finns alla uppgifter i Kulan och du behöver inte göra det flera gånger. Koden används för alla dina bokningar.

När du fått din kod , gå  in på Sök & boka och boka din kulturaktivitet.

kulan_avatar

Missa inte:Kulan på sociala medier

Kulan på  facebook och twitter där finns tips om estetiskt lärande, kultur  och kulturerbjudanden. På KUL1415 skola finns information om bok- webb och scenprojektet, Mitt Stockholm, där finns också lärarguider och filmer om estetiskt lärande. KUL1415 i skolan är en öppen facebookgrupp där vi delar med oss av hur vi arbetar med Mitt Stockholm och temat, envishet och mod, långt borta och nära och gränser

Elisabeth Söder

Strindberg på svenska som andraspråk och arabiska

”Det har med ens identitet att göra. Tänk att kunna säga: ”Ja, visst, Strindberg, honom läste vi om på lektionerna i modersmål i nian” när man kommer till gymnasiet. Det vore jättebra, tycker jag. Citat från en längre intervju för IT i skolan med  modersmålsläraren Fatimeh Ali,  Hjulsta grundskola. Fatimeh  använde webbplatsen Ett halvt ark papper för att arbeta med Strindberg.

Lärarna Tuva -Stina Linden och Elin Christensen och elever från Lillholmsskolan lade ned mycket tid på att läsa och  förstå Strindbergs novell. Vad betyder ord och uttryck som salskakelugnens kappa, tuberkelfri mjölk? (Ordförklaringar och illustrationer till Ett halvt ark papper finns på Stockholmskällan).  De funderade också på vilka av dagens ord som lever kvar efter hundra år? 

Två flickor Samira och Raha med somaliska som första språk har skrivit texter om utmaningen med att ta sig an novellen på webbplatsen, de finns också med i filmen från Final Strindbergsåret på Kulturhuset. Samira är född i Sverige och Raha kom till Sverige för två år sedan. Här berättar Samira om Utmaningen Ett halvt ark papper

 

Istället för att göra  en egen telefonlista ( som i Ett halvt ark papper )  fick eleverna rita sin livskurva. Därefter välja ut  två år och skriva en novell. 67 elever i årskurs 8 har arbetat med detta. Här kan du ta del av Abdukars  novell, Mina värsta år.

Fler arbeten från Lillholmsskolan finns på webbplatsen . Medioteket har också en utställning med arbetet bakom elevernas noveller. Ur Sv:2 syftesdel tog  lärarna avstamp i: ”I undervisningen skall eleven få möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar i världen” och ”Genom undervisningen  i svenska som andraspråk skall elever ges möujlighet att utveckla sina kunskaper om det svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och hur det utvecklats samt om hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.”

 

 

 

Språka

I  kursplanen för svenskämnet står det, ”eleverna skall stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”.

Så här kan det se ut, ett axplock från elever och lärare som arbetat med Strindberg och novellen Ett halvt ark papper:

 

Musik: Elever från Södra Latins gymnasium tog hjälp av Stockholms saxofonkvartett när de  läste novellen. (tonsatt av Lise-Lotte Norelius) . Musik blev det också med elever från Östra reals gymnasium när de arbetade med datorprogrammet audacity för att tolka novellen på sitt sätt. Elever från Bagarmossens skola årskurs 9 har skrivit och tonsatt novellen Full inkorg. 

Bild och film: Två klasser från årskurs 9 i  Gärdesskola har bidragit med:, stillbildsfilm, radioteater,  skräcklista och  bildberättelser. Många av bidragen har använt bilder från Stockholmskällan som exempelvis: Ett halvt ark papper baklänges .  Vi får också ta del av en pinfärsk radiointervju med August Strindberg. Eftersom det var adventstid gjorde elever från Östra reals gymnasium en filmkalender,  för övrigt deras bidrag i tävlingen Webbstjärnan. Många skolor gestaltade novellen i olja och acryl bland andra elever i årskurs 7  Bagarmossens skola.

Text: Elever från Bagarmossens skola årskurs 9 har skrivit och tonsatt novellen Full inkorg. Tre klasser från Kungsholmens grundskola arbetade med att skriva noveller, en novell dramatiserades och framfördes på Kulturhuset. Här berättar lärarna om upplägget . Många klasser arbetade med poesi, six world stories och  parafraser, bland andra klass 9 i Matteusskolan.  Rågsvedsskolan inspirerades också att skriva parafraser. De gav också en djupare beskrivning av författaren bakom Ett halvt ark papper. Många klasser hade inspirerats av metoden att göra en återblick av sitt/ett liv, bland annat klass 9 från Södermalmsskolan  och Vinstagårdssskolan årskurs 8, Inkorg

Mer inspiration och lärargudier
På sida Dela på webbplatsen Ett halvt ark papper finns mycket att hämta även för dig som inte skall arbetat med novellen och Strindberg. Bland annat på sidan ”För lärare” där Katarina Lycken från Östra Reals gymnasium skrivit förslag för svenskämnets alla moment.

 

 

 

 

Final Strindbergsåret på Kulturhuset

Söndagen den 20 januari 2013 var det Final Strindbergsåret på Kulturhuset, Skärholmens – och Vällingby bibliotek. Det gav Stockholms skolor möjlighet att visa hur de arbetat med Ett halvt ark papper och webbplatsen under året. En novell på 37  rader med över 100 år på nacken. Skulle eleverna ta den till sig och förverkliga Strindbergsårets tema: Tänk själv ? Vi som var där var begeistrade, starka tolkningar och  bearbetningar – film, musik, bild, text, bloggar och teater gjorda av elever från årskurs fem till gymnasiet. Vi har satt samman en film på några  minuter från Final Strindberg på Kulturhuset. Deltagarnas presentationer i sin helhet finns på Ett halvt ark papper  

Solhem- Bagarmossen  och Vinstagårdskolan ställde ut tavlor. Bagarmossens skola läste, spelade och sjöng en modern variant av novellen, där telefonlistan var utbytt mot mobiltelefon, En full inkorg. Elever från  Södra Latins gymnasium läste Ett halvt ark papper tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett i en tonsättning av Lise-Lotte Norelius. Kungsholmens grundsskola spelade pjäsen När allt blir fel. Lillholmsskolan bytte ut Strindbergs telefonlista mot elevernas livslinjer som framfördes från scenen och i en utställning. Kungsholmen- och Rågsvedsskolan hade också en utställning om Strindberg och Ett halvt ark papper. Bloggar och webbplatser: Strindberg goes Vinstagård och Östra Reals gymnasium med August på 24 dagar . Gärdesskolan hade ljud- och filmfrossa med skräckfilmer, radioteater och bildberättelser.

 

.

Bilder, skärmdump från ABC nytt, övriga bilder av Robert Blombäck

Elisabeth Söder

Final Strindbergsåret!

Inför Strindbergsåret 2012 formulerade Hugo Hansén uppdraget så här:

”Strindbergsåret 2012 handlar om att bättre förstå vår samtid. Vi kommer att granska, uppleva och diskutera Strindbergs verk. Låta dem belysa den värld vi har kring oss, vilka vi är och vad våra liv kan innehålla. Oavsett vad vi tycker om Strindberg och hans konstnärliga gärning så har han påverkat den kultur vi lever i. Vårt språk. vad vi talar om. Hur vi ser på oss själva. Strindberg omformulerade ständigt vem han var; författare, dramatiker, målare, samhällsdebattör, vetenskapsman m.m. Han var alltid i opposition. Han utgick från sig själv och använde sitt eget liv som konstverk. Vi har försökt sammanfatta Strindbergs gärning med uppmaningen: Tänk själv! Och kanske är ”Tänk själv!” också den viktigaste länken mellan Strindberg och 2012.”

Nu närmar vi oss Final Strindbergsåret! och det är dags för rannsakning. Har vi granskat verken, upplevt dem, diskuterat dem? Har bilden av Strindberg förändrats? Förstår vi vår egen samtid bättre nu, genom honom – och har vi därmed förberett honom för ett fortsatt liv även i framtiden? Tänkte vi själva eller har vi bekräftat det vi redan trodde oss veta?

 

Söndagen den 20 januari firar vi Strindberg med en stor avslutning på Kulturhuset och på biblioteken i Skärholmen och Vällingby. En dag med något för alla och fri entré till allt!: Vi erbjuder mer än 50 programpunkter, teater, frågesport, musik, kemiska guldexperiment, debatter, måleri, film, lågmälda samtal, litteratur, Finalprogrammet finns här

 

Tänk själv med inspiration av interaktiv Strindberg på 40 språk

Har du koll på Ett halvt ark papper på webben? Det är utbildningsförvaltningens bidrag till stadens och nationens firande av August Strindberg. Målet med webbplatsen är att skapa en gemensam läsupplevelse för stadens alla elever där novellen Ett halvt ark papper och Strindbergsårets tema, Tänk själv, samspelar.

Här läser eller lyssnar du på Ett halvt ark papper på många av de språk som talas i Stockholms skolor. Flera av stadens modersmålslärare har översatt och läst in novellen. Dessutom läser skådespelaren Johan Rabaeus den på svenska, engelska och franska. Teckenspråksartisten Tommy Krångh gör den på teckenspråk.

Novellen kompletteras med pedagogiska planeringar för olika åldrar. De är till för att skapa reflekterande samtal, uppmuntra till eget skapande och visa möjligheter med digitalt lärande. Webbplatsen kommer också att leva kvar som lärresurs även efter Strindbergsårets slut.

Ett halvt ar papper är en del av en större satsning där Kulturrådet, Stockholms stad och Svenska institutet tillsammans ansvarar för webbplatsen Strindberg 2012.


Elever från Södra Latins gygymnasium  repeterar tonsättning av Ett halvt ark papper  tillsammans med Stockholms saxofonkvartett. Se film här.


Bagarmossens skola, klass 7:1, har gjort Illustrationer av Ett halvt ark papper. Se deras bilder här.


Modersmålslärararna Jonny Ivanovitch.G och Juliette Tabbakh skådespelaren Johan Rabaeus har läst in Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Modersmålslärarna har översatt och läst in novellen på sitt modersmål och Johan har läst in novellen på franska, engelska och tyska. Lyssna på Ett halvt ark papper på 40 språk här.

Strindbergsåret final

Vi  firar vi August Strindberg med en stor avslutning på Kulturhuset och på biblioteken i Skärholmen och Vällingby söndagen den 20 januari.

Det blir en dag då allt får plats under samma tak: teater, frågesport, musik, kemiska guldexperiment, debatter, måleri, film, lågmälda samtal, litteratur, matlagning, workshops, barhäng och sagohörna. En dag för alla åldrar och alla konstarter. En dag då vi får svar på hur fria vi är idag. Hur innovativa, modiga och öppna. En dag då vi får veta:Lever Strindberg eller tog vi död på honom?

Stockholms skolor finns framförallt i Studio 3 där vi visar  på olika sätt att arbeta med novellen Ett halvt ark papper, klasser som gjort: kortfilmer, dramatiseringar, utställningar,  tonsättningar, textläsning, webbplatser. Ni som vill synas i detta sammanhang, kontakta elisabeth.soder@stockholm.se

/Elisabeth Söder