Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Ylva Lorentzon

Vad tänker barn och unga om Stockholms kulturutbud?

 

Alla barn och unga som växer upp i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionell kultur. Barn och unga ska också kunna vara delaktiga och påverka det kulturutbud de får ta del av. Detta uttrycks i strategin Kultur i ögonhöjd som har antagits av Stockholms stad. Utgångspunkterna för strategin är hämtade från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen, läroplanerna samt Stockholms förskole- och skolplaner.

Under hösten 2013 vill Kulturförvaltningen inom ramen för Kulan, stadens mötesplats för skola och kulturliv, genomföra en studie för att få en bild av barns och ungas upplevelser och tankar om kulturutbudet i Stockholm. Projektet görs i samarbete med Centrum för barnkulturforskning (CBK), Stockholms universitet, och det är vi, Manilla Ernst, Moa Wester och Ylva Lorentzon, barnkulturvetare på CBK, som fått äran att genomföra studien. Fantastiskt roligt tycker vi! 

Studien genomförs i stadsdelen Rinkeby – Kista. Vi kommer möta barn och unga i förskolan, mellanstadiet och gymnasiet i samband med att de tagit del av olika scenkonstföreställningar. Urvalet har gjorts i samråd med kulturförvaltningen och kommer inte på något sätt avspegla hela Stockholms unga befolkning på ett representativt sätt. Istället får studien ses som ett första led i att få ökad kunskap om barns och ungas upplevelser av professionell kultur och är därigenom ett sätt att undersöka hur den unga publiken i förlängningen skulle kunna engageras i arbetet med Kulans kulturutbud.

 I skrivande stund har vi just genomfört våra första intervjuer med förskolebarn! Vi samtalar med 5 åringarna i anslutning till att de ser dansföreställningen Spåra av Livekonstkollektivet Melo. Spåra är en interaktiv föreställning där barnen bitvis betraktar föreställningen genom att samtidigt befinna sig mitt i verket. De bidrar på så vis till föreställningens helhet och performance. Och det märks i intervjuerna! Spåra har gjort intryck! Flera av barnen dansar oss igenom scen efter scen, energin smittar mellan barnen och intervjuerna blir ofta ett återupplevande av föreställningen i sig.

Initialt handlar denna slags intervjuer ofta om den specifika föreställning barnen sett. Vartefter samtalen utvecklas försöker vi bredda diskussionerna till att omfatta även andra kulturupplevelser som barnen tagit del av. Den aktuella föreställningen blir en gemensam referenspunkt att utgå ifrån, vilket är särskilt relevant i mötet med de mindre barnen.

Om ett par veckor möter vi mellanstadiebarn och gymnasieungdomar! Formerna för dessa möten planeras i skrivande stund. Vilka upplevelser och funderingar väntar då?! Vi väntar med spänning – det är alltid lika spännande att tala med barn och unga om kultur. För en sak är säker, när man talar med barn om hur de ser på världen blir man alltid förvånad. Det kommer alltid nya funderingar och nya sätt att se på saker.

Vid månadsskiftet november – december kommer resultaten av studien presenteras i en rapport. Dessförinnan kommer vi uppdatera hur arbetet fortlider här i bloggen. På återhörande! 

 

/Manilla Ernst, Moa Wester, Ylva Lorentzon från Centrum för barnkulturforskning