Visar alla blogginlägg från: november 2016

Språk och kommunikation – bildstöd

Talpedagog Karina Mattsson Nordlinder och specialpedagog Jeanette Tesch på förskolestödet inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning vill lyfta fram fördelarna med att förstärka det talade språket med visuellt stöd. Visuellt stöd kan exempelvis vara tecken, konkret material eller bildstöd.

Om det finns brister i språk och kommunikation så påverkar det ofta lek, samspel, inlärning, förståelse och beteende. Det är bra att både se och höra samtidigt då Ett dagsschema med bilder som föreställer frukost, klä på, leka ute och samlingdet förstärker och förtydligar. Bildstöd är bra för:

  • Att förstå
  • Att minnas
  • Att få struktur och förstå hur dagen ser ut
  • Att öka självständigheten

Bildstöd kan vara bra att använda både ute och inne vid t ex:

  • Övergångar
  • Välja aktivitet eller material
  • Av- och påklädning
  • Matsituationen
  • Samling

Tänk på att det inte alltid syns eller hörs att man kan ha behov av denna typ av tydlighet, så att arbeta generellt med bildstöd kan vara ett bra förebyggande arbete.

Bilderna är hämtade från http://www.bildstod.se/, du behöver registrera dig men det kostar ingenting.

Frukostseminarium

En film på skogsglänta projiceras på en kubIdag har vi haft vårt första frukostseminarium. Roligt att så många tog sig tid att delta! Vi utgick från filmerna som vi skrev om i förra inlägget. I filmerna såg vi bland annat hur pedagoger använde kuber att projicera på och pyramidhologram. Det var flera som frågade efter hur man kan tillverka dessa, så här får ni beskrivningar till dem. Filmen lägger vi ut efter nästa seminarium på samma tema. Dela gärna vidare!

Kubmaterial
Pyramidhologram mall

Mikael, Anna och Lisa