Visar alla blogginlägg från: augusti 2017

Ekologisk känslighet

Det har på senare tid pratats mycket om att barn är bärare av en ekologisk känslighet. Men vad betyder det? I vårt undersökande av frågan har pedagogerna riktat blicken mot barns undersökande av sin närmiljö. Vi har på flera håll sett att det finns en fascination för de små djuren i vår närhet och hur barnen visar ett empatiskt och relationellt förhållande till dem. Utöver detta förstår vi att barn har en inneboende förmåga att upptäcka detaljer och att de drivs av kreativitet och lust att lära. Dessa fantastiska kompetenser vill vi förstås bevara hos barnen så länge som möjligt. På flera av våra förskolor har man tagit tillvara på barnens intressen, börjat lyssna efter exempel på barnens ekologiska känslighet och projekterat kring naturens olika varelser. Här kommer ett exempel från förskolan Galaxen på Stora Essingen samt förskolan Luxviken på Lilla Essingen.

Myror

Under en promenad får vi syn på en myrstack som fascinerar. Vi vill veta mer om dessa små djur! Tillbaka på förskolan tar vi reda på lite fakta om olika sorters myror och det resulterar i fortsatt undersökande av myror i olika material. Bild2 Bild3 Bild4Myrorna av lera får flytta in i vårt landskap.

1Daggmaskar

Under de första veckorna på terminen samlades barnen kring en fjäril i plast. Vi erbjöd barnen olika sätt att närma sig den som att projicera upp den på väggen och måla och studera den nära. Men en dag bytte intresset fokus i barngruppen… På en av alla våra utflykter i närmiljön och till skogen hittade barnen något på vägen som 2totalt fångade deras intresse! Nämligen en ”dum” snigel som åt en daggmask. Efter den  här händelsen ändrades fokus från fjärilen till daggmaskar som sedan kom att bli det intressanta för barnen att undersöka och utforska – ett intresse som höll sig levande i barngruppen under resten av terminen.

Inte i poolen, inte i havet, i jorden.  3 Så här håller man! Titta! (kupar händerna) 4

Inledande text: Line Dovebris, pedagogisk utvecklingsledare Övrig text och bild: Pedagoger på förskolan Galaxen och Luxviken Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde  

Glädjefylld och inspirerande start på terminen

Alla är tillbaka från sina semestrar, några har jobbat en del under sommaren medan andra kan känna som att de varit borta jättelänge och glömt vad det var de höll på med innan sommaren. Många av pedagogerna har fått nya kollegor och ska möta nya barngrupper och nya föräldrar. En del ska möta barn och familjer som inte har någon erfarenhet av förskola alls. Runt omkring i området har det precis varit storstädning, målning och golvvård vilket betyder att alla möbler och saker bokstavligen är upp och ner samt i högar. Så var börjar man? Vilken förskola vill vi att barnen ska möta? Vem får man bli här? Hur kommer man överens om var allt ska stå, vad man ska börja med, vem som ska ansvara för vad och vilket förhållningssätt vi ska ha?

Studiedag

Vi väljer att börja i vår värdegrund. Vi måste prata ihop oss. Lära känna varandra. Vi ska jobba ihop nu. Vi vill alla det bästa för barnen, men vad innebär det? Vi går tillbaka till barnkonventionen och läroplanens värdegrund.

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.” Lpfö98

Vi ställer oss frågor som:

IMG_0184Vad är barndom?

Vad har barn rätt till?

Vad innebär frihet i vår verksamhet?

Hur ser vi barns inflytande och möjlighet att uttrycka sin mening på vår avdelning?

Hur syns tillit i vår verksamhet?

Hur skapas känslan av samhörighet och gemenskap?

På vilka sätt kan man tolka begreppet trygghet?

Vad menar vi när vi pratar om omsorg?

 

Estetisk workshop

Med fokus på våra värden lossnar samtalet och reflektionskulturen börjar infinna sig. Trygghetskulptur i lera gjord av pedagogerna, symboliserar trygghet TillsammansTillsammans GlädjeGlädje GemenskapGemenskap Närvaro IMG_0145 Detta blev en glädjefylld och inspirerande start på terminen!

Text och bild: Line Dovebris, Pedagogisk utvecklingsledare
Marieberg & Essingeöarnas förskoleområde