Visar alla blogginlägg med kategorin:
Elever i behov av särskilt stöd

Språk och kommunikation – bildstöd

Talpedagog Karina Mattsson Nordlinder och specialpedagog Jeanette Tesch på förskolestödet inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning vill lyfta fram fördelarna med att förstärka det talade språket med visuellt stöd. Visuellt stöd kan exempelvis vara tecken, konkret material eller bildstöd.

Om det finns brister i språk och kommunikation så påverkar det ofta lek, samspel, inlärning, förståelse och beteende. Det är bra att både se och höra samtidigt då Ett dagsschema med bilder som föreställer frukost, klä på, leka ute och samlingdet förstärker och förtydligar. Bildstöd är bra för:

  • Att förstå
  • Att minnas
  • Att få struktur och förstå hur dagen ser ut
  • Att öka självständigheten

Bildstöd kan vara bra att använda både ute och inne vid t ex:

  • Övergångar
  • Välja aktivitet eller material
  • Av- och påklädning
  • Matsituationen
  • Samling

Tänk på att det inte alltid syns eller hörs att man kan ha behov av denna typ av tydlighet, så att arbeta generellt med bildstöd kan vara ett bra förebyggande arbete.

Bilderna är hämtade från http://www.bildstod.se/, du behöver registrera dig men det kostar ingenting.