Forskning och föräldrar

I första paragrafen i nya skollagen kan man läsa att ”Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Därmed bör kanske även de beslut som fattas för skolan vila på en sådan grund?

Ett av de senaste förslagen för svensk skola är att föräldrar till ”stökiga” elever ska tvingas vara med på lektionerna. Hur är det till exempel med detta förslags vilande på vetenskaplig grund?

I John Hatties bok Visible learning ges en sammanställning över de faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling.  Här kan man läsa att vad gäller föräldramedverkan i skolan har man i flera studier inte sett någon positiv effekt. I några studier har man sett en liten positiv effekt, som dessutom blev ännu mindre och till och med negativ i högre årskurser.

Däremot visar forskning på att föräldrars positiva förväntningar har en stor positiv effekt, kommunikation om skolan (visa intresse, viss hjälp och diskussion) har en medelstor positiv effekt. Att enbart kontrollera/reglera barnens skolarbete har en liten effekt.

Vi vet ju också att det finns mycket annat som vi kan göra i skolan som ger en stor positiv effekt, läs gärna mer om detta i Hatties bok!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.