Lite om läroplaner

Edmund Song och Kim Koh från Singapore presenterade resultat från en studie där de tittat på hur lärares uppfattningar om hur lärande går till påverkar deras bedömningspraktik. De såg att lärare som såg eleverna som aktiva deltagare i lärandet och som även tyckte att det var viktigt att utveckla elevers metakognitiva förmåga var mer benägna att använda formativ bedömning som en integrerad del i undervisningen.

De pratade även om det pågående arbetet med att planera för Singapores nya läroplan som ska implementeras först 2015. Det är bra med framförhållning. I läroplansarbetet har man utgått mycket från pedagogisk forskning och en viktig inspirationskälla i arbetet med att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande är ”Aligning assessment with long-term learning” (Boud & Falchikov, 2006).

Nästa talare var Gavin Brown som presenterade en studie från Nya Zealand. Deras läroplan som infördes 2007 liknar i vissa delar grundskolans kommande ”Skola 2011″ där man i kursplanerna har med både ”content knowledge”, centralt innehåll och ”cognitive demand”, långsiktiga mål. I undersökningen tittade man på hur lärares bedömningar överensstämde med innehållet och målen i läroplanen och man såg bl.a. att få bedömningsuppgifter  hamnade i de högre kognitiva nivåerna.

Även i Nya Zealand diskuterar man vad syftet med bedömning är. Skolministeriets policy där är :

”The primary purpose of assessment is to improve teaching and learning as both student and teacher
respond to the information that it provides”.

Andra syften är ju för utvärdering, administration, planering och rapportering. När man där frågade lärarna vad syftet med bedömning är var det vanligaste svaret att det var för att utvärdera skolor, vilket förvånade Brown.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.