Now you know

Hollands National Institute for Educational Measurement (Cito) har presenterat flera gånger under konferensen. Vi har varit på två, hittills. Cito, med sin fräsiga slogan – now you know.

Henk Moelands från Cito presenterade ”Computerized Adaptive Testing in the Monitoring av Evaluation System for Primary Schools in the Netherlands”.

Cito har använt CAT (computer monitoring testing) för att ta fram ett sätt för skolor att testa och visa progression över elevers kunskaper, samt på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå analysera resultat.

IRT (Item Response Theory) har använts för att bygga upp en provbank av frågor. Varje elev konstruerar själva sitt prov beroende på de svar de ger. Svarar eleven rätt på första frågan, så får den en ny med högre svårighetsgrad. Svarar eleven fel får den på samma sätt en ny fråga, med lägre svårighetsgrad. Och så fortsätter provet att skapas och svaras på tills elevens kunskaper och utvecklingsområden ringats in.

I Holland kan proven användas i alla skolor. Tester görs två gånger per läsår och meningen är att testerna ska göras under hela primary school, för att tydligt kunna följa elevernas progression och på så sätt bedöma elevernas kunskap. Vad kan du nu och vad behöver vi jobba vidare med?

På samma sätt kan skolan på organisationsnivå analysera vilken kunskapsnivå skolans elever har och lärarna kan utifrån testresultaten planera sin fortsatta undervisning.

Men vad är skillnaden mellan CAT och ett vanligt diagnostiskt prov?  Enligt Henk så effektiviserar inte bara CAT provresultaten och utan gör dem dessutom säkrare, då provet verkligen blir anpassat efter individen. Dessutom behöver eleven svara på färre frågor med CAT än vid en vanlig diagnos, utan att för den delen minska tillförlitligheten på bedömningen av resultatet.

Citat vi gillade: ”Adapting education to the needs of the individual learner”. (Henk Moelands, IAEA 2010)

Reflektion vi gjorde: Vid demon av programmet som Henk visade så fick vi se ett test som gjorts för Finland. Kommer Finland också att använda CAT som test- och utvärderingsverktyg?

7 kommentarer

 1. Lars, 27 augusti 2010

  Onekligen blir man lite nyfiken på vilken syn på kunskap och lärande som CAT grundas på samt främjar. Alla frågor är alltså av karaktären att det finns ett rätt alternativt fel svar.

  Berätta gärna mer.

  • plundgren, 15 september 2010

   Jag tänker mig att detta kan vara ett snabbt sätt få syn på elevers eller tom hela klassers utvecklingszon-var befinner sig elevens kunskaper? Hur kan jag utmana eleven? Vilka verktyg kan vara värdefulla? Resultatet ser jag främst som värdefullt för läraren att planera sin undervisning utifrån. Jag ser det inte som behavioristiskt, som man kanske skulle kunna göra, men hur man använder det som lärare beror kanske på vilken kunskapssyn man själv har? Verktyg i sig har ju inte alltid en inbyggd kunskapssyn, utan det beror ju på hur man använder dem? Vilka kunskaper har jag om verktygen?

 2. Anita, 30 augusti 2010

  Vilka likheter och skillnader finns mellan detta och avhandlingsarbetet som stöds av utbf?

 3. Eva-Li, 7 september 2010

  Välkomna hem :) Det ska bli spännade att höra era reflektiooner efter resan och konferensen!

 4. Margareta, 14 september 2010

  CAT låter intressant och jag undrar precis som Lars vilken kunskapssyn man grundar sina tester på. Jag vill verkligen höra mer om era upplevelser och intryck från konferensen. När blir det? Kan inte vänta.

  • eisaksson, 14 september 2010

   å! så snart BLoPP är igång på riktigt så ska vi, och vill vi berätta ännu mer om allt intressant och roligt vi var med om i Bangkok!

 5. Pingback IKT och bedömning « Lärande bedömning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.