Visar alla blogginlägg från: augusti 2010

Forskning och föräldrar

I första paragrafen i nya skollagen kan man läsa att ”Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Därmed bör kanske även de beslut som fattas för skolan vila på en sådan grund?

Ett av de senaste förslagen för svensk skola är att föräldrar till ”stökiga” elever ska tvingas vara med på lektionerna. Hur är det till exempel med detta förslags vilande på vetenskaplig grund?

I John Hatties bok Visible learning ges en sammanställning över de faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling.  Här kan man läsa att vad gäller föräldramedverkan i skolan har man i flera studier inte sett någon positiv effekt. I några studier har man sett en liten positiv effekt, som dessutom blev ännu mindre och till och med negativ i högre årskurser.

Däremot visar forskning på att föräldrars positiva förväntningar har en stor positiv effekt, kommunikation om skolan (visa intresse, viss hjälp och diskussion) har en medelstor positiv effekt. Att enbart kontrollera/reglera barnens skolarbete har en liten effekt.

Vi vet ju också att det finns mycket annat som vi kan göra i skolan som ger en stor positiv effekt, läs gärna mer om detta i Hatties bok!

Ronja och borgfreden

Lärarförbundets appell om borgfred häromdagen fick oss osökt att tänka på Ronja Rövardotter (som ju fixade fred i Mattisborgen ni vet). Undrar vad hon hade skrivit i appellen?

”Ryk och ränn och far åt pipsvängen med er, om ni inte kan hålla sams!”

”Voffor gör di på detta viset?”

”Voffodådå?”

Politiker får IG?

Lars Ohly och Jan Björklund har förstått att skolan är den politiskt mest viktiga frågan inför valet enligt svenska folket. De delar därför strategin att göra utspel om skolan och bara den senaste veckan har vi kunnat läsa förslag som att: skolk ska föras in i terminsbetygen (Fp), heltäckande slöja ska bli enklare att förbjuda (Fp), friskolor ska inte få göra vinster (V)och föräldrar till stökiga elever ska tvingas närvara på lektioner (Fp).

Mindre eniga har de varit om och när betyg ska ges. Alliansen har ju föreslagit betyg från åk 6 medan oppositionen enats om betyg från åk 7. I en appell i DN skriver Lärarförbundets Eva-Lis Sirén att de vill att politikerna sluter borgfred i frågan:   

-Skolan behöver arbetsro och klara spelregler, inte klåfingriga politiker som reducerar betygsfrågan till att handla om ett år hit eller dit. Tro mig, vi lärare klarar av att sätta betyg från såväl sexan som sjuan. Däremot lutar betyget åt våra politiker mot icke godkänt.

Ett av lärarförbundets förslag är att ha betyg från åk 7 och att samtidigt ha en begränsad försöksverksamhet med betyg i åk 6. Som läget är just nu finns det ju bara kravnivåer för godkänt och högre betyg i åk 6 (och ej 7) vilket gör att det skulle bli svårt att utvärdera ett sådant försök.