Visar alla blogginlägg från: september 2010

Leta i soporna

En utveckling av gårdagens tips.

Leta fram elevernas lappar i soporna och bilda utifrån dessa lämpliga grupper av elever. På morgondagens lektion hjälps de åt att diskutera svaret på frågan, utan att veta vem eller vilka i gruppen som redan vet svaret.

En intervju

Vi fick en intervju med Dylan Wiliam där han pratar till Stockholm stads lärare om formativ bedömning. Filmen kommer så snart vi certifierat videokameran till datorn…

Tips från coachen

Dagens tips från professor Wiliam:

Avsluta dagens lektion genom att ställa en fråga om lektionens innehåll. Eleverna svarar på små papperslappar som samlas in vid dörren, ”exit-passes”. Läs igenom alla elevernas svar och släng sedan lapparna i papperskorgen. Nu vet du hur du ska påbörja morgondagens lektion – du vet var eleverna befinner sig i sitt lärande! Och du arbetar med formativ bedömning.

Dylan Wiliam

Stockholm Stad representeras av 43 lärare och skolledare på Borås stads konferens om bedömning för lärande. Professor Dylan Wiliam inleder.

”The only skill of the 21st century is the skill of learning how to learn”.

Nyhet!

NYHET!
Kunskapskraven för grundskolan kommer att presenteras i form av matriser med de aspekter som ska bedömas och progressionen i kunskapskvalitet för betygen A, C och E. Detta berättade Skolverket på en konferens i måndags. Det tycker vi var bra, och Stockholm föreslog även detta i sitt remissvar då kunskapskrav i löpande text (så som det såg ut) blev väldigt otydligt.

Matrisen i slöjd nedan gjordes utifrån förslagen till kunskapskrav. Den var med i remissvaret, där vi försökte visa hur det kunde se ut men även att det för vissa aspekter var svårt att se en tydlig progression, och att det i vissa fall saknades en kvalitetsnivå för vissa aspekter. Kursplanerna är fortfarande under bearbetning, men ska vara färdiga lite senare i höst.

 

Det är kul att bloppa!

Nu har vi haft våra första fyra BLOPP 2 träffar. Det är alltid lika intressant och spännande att lyssna på och diskutera med lärargrupper om lärande och undervisning! Hur tydliggör man målen för eleverna? Hur ser vi deras lärande? Hur gensvarar vi eleven? Vad kan en lämplig bedömningsmetod vara? Hur arbetar vi i undervisningen? Men hur blir det med pedagogiska planeringar i Skola2011?Allt detta diskuteras under en halvdag i trevliga lokaler i Hartwickska huset på Söder. Klicka på bilden för presentationen från BLOPP 2.

Blir grisen tjockare om man mäter den fler gånger?

Rubriken på Skolinspektionens (SI) sida, där de presenterar sin nya rapport till regeringen om tillståndet i svensk skola är ”Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem”. SI skriver bland annat  att:

”I vissa skolor likriktas undervisningen kring en medelnivå, utan hänsyn till varje elevs rätt att utvecklas så långt som möjligt. Det gäller både för elever med svårigheter i skolarbetet och för elever som lätt tar till sig undervisningen.”

”Det är också vanligt att skolorna lägger ansvaret hos eleverna istället för att analysera förhållandena i skolsituationen.”

”Undervisningen tar alltför sällan sin utgångspunkt i de nationella målen i läroplan och kursplan. Istället för att täcka in samtliga delar av de nationella målen tenderar undervisningen att fokusera på innehållet i läroboken.”

”Många lärare i grundskolan saknar kunskap om de nationella målen, som riksdag och regering slagit fast, och låter andra saker styra undervisningen. Alltför många lärare saknar dessutom utbildning i det ämne som de undervisar i.”

”På tre av fyra grundskolor och på en av fyra gymnasieskolor brister dock den individuella utvecklingsplanen (IUP) och den individuella studieplanen som skolan tillsammans med förälder och elev (endast studerande och eleven om denne är myndig) ska upprätta vid utvecklingssamtalet.”

”På de flesta skolor bedrivs någon form av kvalitetsarbete, men arbetet sker ofta utan systematik. Det är visserligen vanligt att man gör uppföljningar men de resulterar sällan i slutsatser och konkreta åtgärder som förbättrar skolan.”

”På många skolor är rektorn inte tillräckligt insatt i sitt arbete i skolan och axlar inte rollen som pedagogisk ledare i det praktiska arbetet.”

Jag kommer att tänka på formativ bedömning som bygger på tre viktiga processer: att man tar reda på var eleven (läs svensk skola) befinner sig, att målet är tydligt och att man får hjälp och redskap för att utvecklas och nå målet. Nu har vi i flera rapporter och analyser från olika håll kunnat läsa analyser om svensk skola och vilka problem som finns, och det är ju bra att identifiera var man befinner sig. Problemet är ju bara att grisen inte blir tjockare för att vi mäter den fler gånger…  För att skolan ska utvecklas måste kanske målen göras tydligare-vart ska vi?- samtidigt som skolor, lärare och slutligen eleverna får bra stöd, feedback och andra verktyg för att komma dit…

Tidigare nämnda Anne-Marie Körling tänker insiktsfullt till om rapporten här.

Körlings barn

Jag är lite nyfiken på avsnittet ”Körlings barn” med Anne-Marie Körling, som har en spännande blogg om undervisning och lärande. Avsnittet ingår i serien ”Barn av sitt språk” och sänds Torsdag 16 september kl. 20.00 på Kunskapskanalen.

Missar man det, men vill se det så finns det på UR-play.

Kontaktpersonsmöte BoB

Dagordning

Presentationen

Höstens kontaktpersonsmöten: 15/9, 20/10 och 24/11
Skola 2011- genomförandeprocess
Stödmaterial för elevdokumentation
Satsningen gällande BLoPP
pedagogstockholm.se
Konferensen ”Pedagogisk bedömning”
Erfarenhetsutbyte

BLoPP träff 1

Nu är höstens BLoPP på gång på allvar för nu har vi träffat alla deltagare!

Här hittar du presentationen vi visat och stödmaterialet för elevdokumentation som Stockholms Utbf. tagit fram hittar du här: Stödmaterial för elevdokumentation – IUP-processen.

Och schemat för våra fortsatta träffar som sker på Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39.