IT och bedömning

Vi skrev i ett tidigare inlägg om hur CITO arbetar med adaptiva test och nu har Skolverket gjort en utredning om möjligheterna i Sverige att arbeta storskaligt med datorbaserade vanliga och adaptiva test.  Rapporten avslutas med ett strategiskt diskussionsunderlag för framtida beslut om adaptiva prov i Sverige. Även skolinspektionen har ju föreslagit datorbaserade test i sin rapport om kontrollrättningen av nationella prov.  Det finns klara fördelar: snabbheten, reliabiliteten, adaptivitetsmöjligheter som kan göra att man får ett bättre underlag och det kan vara ett effektivt stöd för att ta reda på elevernas kunskaper för att planera undervisningen utifrån det. En stor nackdel är att datorbaserade  prov innebär begränsningar i hur frågor kan ställas och besvaras. Detta påverkar validiteten och  begränsar möjligheterna att pröva alla mål och kunskapskvaliteter.

Det finns ju även tekniska problem att lösa: det är inte uteslutet att de krav som måste ställas för att kunna genomföra datorbaserade prov för vissa huvudmän kommer att innebära kostnader som inte är oväsentliga.  Man har redan bedrivit pilotstudier, och det finns ju redan i Sverige i mindre skala, så frågan är ju inte om det kommer utan när det kommer storskaligt i Sverige.

Now you know.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.