Visar alla blogginlägg från: oktober 2010

Konferera mera

Alla lärare i Stockholm Stad får gå gratis på två keynoteföreläsningar på konferensen i Pedagogisk Bedömning (deltagande på hela konferensen kostar 1975 SKr). Föreläsningarna äger rum i Aulan på Konradsberg (fd Lärarhögskolan).

20 oktober kl.10.00-11.00  
Denna dag presenterar Professor Patricia Murphy under rubriken ”Rethinking formative assessment and its relationship with summative assessment – examples from classrooms”. Föreläsningen är på engelska.

Patricia Murphy är professor in Education (Pedagogy and Assessment) at the Department of Education, Open University (Milton Keynes, England) och gästprofessor vid Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Hennes forskning fokuserar frågor om genus, betygsresultat och bedömning och hon har arbetat i relation till såväl storskaliga mätningar som klassrumsfrågor i relation till framför allt NO-ämnen, teknik och matematik.

 21 oktober kl. 09.00-10.00  
Denna dag presenterar Richard Kimbell: ”Assessment in England since 1970: a review of approaches and consequences”. Föreläsningen är på engelska. 

Richard Kimbell är professor of Technology Education vid Goldsmith’s College, University of London och gästprofessor vid Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. I sin forskning har han fokuserat aspekter av läro- och kursplaner och bedömning i skolan. Det senaste projektet (e-scape) bygger på en utveckling av e-portfolios med hjälp av digitala redskap och omfattar flera skolämnen, bl.a. naturvetenskap, geografi, design & teknik.