Visar alla blogginlägg från: december 2010

LPP

Klicka på bilden för en översikt av LPP – Lokal Pedagogisk Planering.

Vi har en ny plan på gång…

…nämligen en ny läroplan. Hur impar (implementerar) vi den på bästa sätt? Hur gör ni? Vad Skolverket säger ser ni nedan.

God Jul

De två första stockholmspedagogerna som anmäler sig här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=42916 får en julklapp skickad till sig från oss!

God Jul önskar Pernilla, Erika & Elisabeth

(Stängd: Present på väg till vinnarna!)

Betyg från åk 6

Betyg från åk 6 klubbades i riksdagen idag. Sverigedemokraterna röstade på alliansens förslag som därmed gick igenom. Hösten 2012 får de första sexorna betyg. Samtidigt röstades några motioner ned som handlade om: att skriftliga omdömen inte ska få vara betygslika, att man inte ska få sätta samlingsbetyg i sexan i SO och NO och om överklagan av betyg.

Några röster från betygsdebatten i riksdagen igår kväll:

Rossana Dinamarca (V)
”Forskning visar också att det är just lärares bedömningskompetens som är av största vikt. Om syftet med de reformer regeringen planerar verkligen är att höja den svenska skolans standard, så vore det mer förnuftigt att satsa på fortbildning av lärares bedömningskompetens. Om denna kompetens blir högre är det rimligt att anta att några av de kända negativa effekterna med betyg kan motverkas. Regeringens föreliggande betygsförslag innebär sannolikt att lärares fortbildning kring bedömning mest kommer att handla om att lära sig att tolka det nya betygssystemet. Frågan om bedömning reduceras till en fråga om betyg från år 6 och uppåt. Att forcera fram ett nytt betygssystem och samtidigt införa tidigare betygsättning kan bli kostsamt för både lärare, elever och samhälle.”

William Petzäll (SD)
”Vi får dock inte förledas att tro att vi med tidigare betyg löser alla problem som svensk skola trots allt brottas med. Om tidigare betyg används på rätt sätt kan de vara en av väldigt många viktiga byggstenar. Det är viktigt att vi när vi diskuterar betyg inte stirrar oss blinda på betyget i sig. Vi måste också se bedömningen i ett mycket vidare perspektiv. Betyget får nämligen inte bara bli en bokstav helt utan innehåll.  När vi nu inför tidigare betyg är det av största vikt att betyget fylls med ett innehåll. Betyget måste tydligt kunna motiveras, även skriftligt, med en tydlig återkoppling till den enskilda eleven.  Det är därför av största vikt inte bara att den enskilda eleven får kunskap om sina svaga sidor utan också att huvudlinjen någonstans i bedömningen ändå är att eleven får en tydlig respons på sina starka sidor – en uppmuntrande respons för att sporra eleven till vidare studier. Syftet måste vara att stödja eleven och att visa var eleven ligger i själva läroprocessen och hur eleven tar sig vidare – en handledande respons av vilken framgår hur man på rätt sätt planerar sina studier och tar sig vidare på kunskapstrappan. Det må vara viktigt att beskriva kunskapsnivån, men ännu viktigare är det att betona elevens framsteg och läroprocess. Det är av största vikt att ha en tydlig utvecklingsplan som visar den fortsatta läroprocessen.”

Margareta Pålsson (M)
”Nu måste vi vända kunskapsutvecklingen. Det gör vi genom en mängd reformer. Vi ökar den statliga styrningen. Vi ökar kontrollerna. Vi ökar kontrollerna av skolor genom Skolinspektionen; vi har fördubblat anslaget. Vi ökar kontrollerna av elevernas kunskaper i skolan. Vi inför en ny skollag, vilket ni aldrig lyckades få fram. Vi har en ny skollag på plats som säger att kommunerna är skyldiga att hjälpa eleverna. När det gäller det rättvisa betygssystemet anser vi inom Alliansen självklart att det betygssystem som vi ska rösta om i morgon är rättvist och likvärdigt. Rossana Dinamarca var, precis som vi andra, närvarande när Skolverket berättade varför det inte var lämpligt att ha nationella kunskapskrav till alla fem stegen. Vi ville också ha det från början, men vi blev övertygade av experterna från Skolverket om att det blev ett bättre system med kunskapskrav i tre steg. Därför valde vi att göra så. Vi hoppas och tror att det ska gå bra. ”

till alla BLoPPare

Här hittar ni presentationen från den senaste BLoPP-träffen.

Ett stort TACK till er alla för arbetet under hösten, och glöm inte att ge oss feedback genom enkäten vi skickat på mejlen;)

Julklapp på vetenskaplig grund från Skolverket

Skolverket delar ut julklappar! Passa på och ring och beställ en gratis bok på 08-690 95 76. Ange kampanjkoden FORSKNING. Välj en av de tre kunskapsöversikterna: ”Barndomens förändrade villkor”, ”Stödja och styra” eller Skapa och våga”.  En bok per person. Erbjudandet gäller till den sista december 2010.

I  ”Stödja och Styra” diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling.

Mathematics in the Black Box

Margareta Oscarsson på Grundskoleavdelningen har varit med och översatt Dylan Wiliams och Jeremy Hodgens skrift ”Mathematics in the Black Box” som handlar om hur man kan arbeta formativt i klassrummet, den svarta boxen. Under hösten har Margareta även hållit i en utvecklingssatsning runt skriften tillsammans med lärare från Stockholm. Är du intresserad av få veta mer om skriften om formativ bedömning i matematik kan du kontakta Margareta på: margareta.oscarsson@stockholm.se.

Ibland gäller det att ha tur i spel

I Sverige diskuteras frågan om utbildningen verkligen är likvärdig, särskilt i ljuset av senaste PISA-rapporten. Den diskussionen återfinns i USA som har ännu större problem med likvärdighet. För att lyckas där kan det krävas att du har föräldrar som har råd med privatskola eller att du har tur och vinner i lotteriet… Se mer om det i den dokumentär som nu går på biografer i USA ”Waiting for superman” . Läs mer i Sydsvenskan. Supermannen Bill Gates har tagit sig an problemet och gör en STORsatsning i USA tillsammans med forskare med målet att förbättra amerikansk skola.

Forskning om formativ bedömning från Skolverket

Skolverket har just launchat sidan om matematik och forskning i serien ”Forskning för skolan”. Läs intervjuerna med forskarstuderande Catarina Andersson och Torulf Palm som båda jobbar med formativ bedömning. Sedan tidigare finns en liknande sajt om Bedömning & Betyg som fylls på successivt. Vi gillar ju att Skolverket gör forskning tillgänglig för lärare, och önskar oss mer av detta inför 2011 och gärna på en mer lättnavigerad hemsida… Är man intresserad av att läsa om bedömning finns våra lästips här.

Senaste nytt från Skolverket

Läs det senaste Nyhetsbladet från Skolverket om Skola 2011 här.