Fyra framgångsrika faktorer

Trevor Dolan, forskare på SU, pratar om vad som i hans ögon är de fyra viktigaste delarna som kännetecknar framgångsrik skolutveckling:

1. Rektors ledarskap
2. Höga förväntningar
3. Lärarsamverkan (som i TLC)
4. …åsså formativ bedömning

I del 2 pratar han om klassrumsklimat, metakognition och annat…

1 kommentar

  1. Christina Almfeldt, 21 juli 2013

    Har just lyssnat på del 2 om elevers syn på sin egen intelligens och hur läraren kan hjälpa barnet/eleven att förstå sitt eget lärande (metakognition). Att gå vidare i tanken och diskutera betyg som belöning är något som Dolan också gör. Min erfarenhet (som lärare i 40 år) är att om du som lärare kan visa elever hur de tänker för att komma fram till ett resultat (=lära) gör dem stoltare och säkrare och ger dem mod att gå vidare med svårare uppgifter. Sant och riktigt som Dolan påpekar: det är processen som ska berömmas inte barnets inneboende intelligens. Låt i stället en grupp barn förstå att vi har olika sätt att lära och olika lätt att komma ihåg saker och ting.
    Vad gäller betyg. Elever vill gärna ha en siffra eller en bokstavskombination på hur de har klarat ett moment i undervisningen. Men för elever under de första 6 åren i grundskolan är det svårt att ta till sig och förstå de kvalitativa delarna i kunskap. Kan de räkna upp Hallands 4 åar är de glada. Det är så tydligt. Men att kunna få ihop tankekedjan att väder, klimat och jord påverkar Hallands bönder och deras utkomst har de svårt att se som en kvalitativ förbättring.
    Därför är det så viktigt att lärarens tid används till att fundera på hur man ska kunna ge varje barn rätt feed-back. Det kan t.o.m. vara så enkelt som att efter varje mattelektion (eller annat lektion där eleverna skrivit ner något eller på annat sätt visat) rätta elevernas uppgifter. Inte främst för att eleverna ”ska rätta gamla fel”, utan för att läraren ska ha kunskap om vad eleverna förstått och därifrån kunna gå vidare i sin undervisning. Men att arbeta på detta sätt tar tid – och den tiden bör var ograverad och ostörd från andra åtaganden i skolans värld. M.a.o. att få ställtid och ostyckad tid för tänkande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.