Visar alla blogginlägg från: januari 2011

Learning in science in Science

Läser Karin Bojs artikel om lärande i DN om resultat från en amerikansk studie som publicerats i senaste Science. Intressanta resultat. Missvisande rubriksättning i DN dock. Funderar över om man skulle sett några skillnader om elever arbetat i grupp? Mest intressanta var elevernas tankar om sitt lärande, som inte stämde… Hur kan man jobba vidare med det? Abstractet till originalartikeln finns här.

PS. En annan intressant artikel från Science finns här. Notera namnet på författarna DS.
PS2. …och Alfie Kohn håller med mig om rubriksättningen. Läs vad han skriver i Washington Post.

Det är viktigt att ha tydliga mål

Kontaktpersonsmöte 20 jan 2011

Tack för trevligt möte!

Här hittar du presentationen och kursplanens syftesdelar som vi pratade om på mötet. 

Skolverkets rapport om PISA-resultat

Presentation av PISA resultat 7 feb

Skolverkets diskussionsmaterial (om hur man gör planeringar utifrån Lgr11)

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

BLoPP vt11

Här är vi på måndag! Då börjar vårens BLoPP. Vi har varit och rekat – och det kommer att bli toppen!

bob till växjö

Idag har vi (bob) varit i Växjö på skolverkets kursplanekonferens. Till Stockholm kommer konferenståget i februari, så vi passar på att åka utomsocknes eftersom vårens BLoPP sätter igång på måndag och vi vill vara riktigt uppdaterade! Reflektioner kring konferensen kommer senare. Vi har gett oss själva bloggförbud tills dess att första BLoPPen är genomförd.

På gågatan i Växjö.

De lutande resultaten i PISA

Institutionen för språkdidaktik inbjuder till seminarium om PISA 2009
För att ge en möjlighet till mer fördjupad information och diskussion om PISA 2009 och resultaten ifrån undersökningen inbjuder Institutionen för språkdidaktik till ett seminarium den 7 februari, 2011, 13.00 – 16.00, i DeGeer-salen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

PISA seminarium
Dag: 7 februari, 2011
Tid: 13.00 – 16.00,
Plats: DeGeersalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Preliminärt program
13.00–13.30 – PISA undersökningarna: uppläggning och genomförande
13.30–14.15 – PISA 2009 resultat i läsning
14.15–14.30 – PISA 2009 resultat i matematik
14.30–14.45 – Paus
14.45–15.00 – PISA 2009 resultat i naturvetenskap
15.00–15.30 – Likvärdighet
15.30–16.00 – Frågor och diskussion

Medverkande
– Ulf Fredriksson, docent, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet
– Magnus Oskarsson, projektledare PISA, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Mittuniversitet
– Astrid Pettersson, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
– Karin Taube, professor, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Ring in Skolåret 2011

Anne-Marie Körling, skolutvecklare i Haninge kommun och känd pedagogbloggerska, skriver om implementeringen av Lgr11 i sin senaste krönika i Lärarnas tidning:

”Därför är det desto viktigare att vi gör läroplan och kursplaner till våra och inte läser dem slarvigt utan med verkliga omsättartankar. Dessvärre är det kanske så att vi inte läser dem alls, utan kastar oss över någon kursplan och sätter i gång med att bryta ned den till minsta möjliga beståndsdel. Om vi gör så har vi naglat fast oss själva med punktade lokala innehåll och tvingande självgjorda regelsystem. Men vi ska ju inte göra om dem, utan ta emot dem och börja bygga läroplan i verkligheten, med andra ord: Omsätta!

Jag vill se de kommande styrdokumenten i skolverkligheten, inte som den olästa Lpo-94 som gick att finna med obrutna pärmar på dammiga bokhyllor i lärarrum.

Denna gång behöver vi hjälp att ta oss från de gamla dolda läroplanerna som råder bakom lyckta klassrumsdörrar och in i den nya gemensamma.”

PS. Bilden är från Körlings blogg och är filtrerad på befunky.com DS.

Bedömning i språk

Mats Oscarson, tidigare professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, pratar om bedömning i språk, särskilt om vilka underlag lärare använder vid sina bedömningar. Enligt Oscarson finns önskemål om fortbildning i bedömning hos språklärare: ”det som rankas högst är just anvisningar och hjälp med frågan om hur man bedömer muntliga och skriftliga färdigheter”.

Diskutera kursplanerna

Skolverket har börjat lägga ut diskussionsmaterial till kursplanerna (Lgr11) för varje enskilt ämne. Hur ska de förstås? Hur ska man arbeta utifrån dem? De ger även förslag på hur man kan tänka när man lägger upp sin planering:

Förankring i kursplanens syfte
• Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
• Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Innehåll
• Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
• Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?

Konkretisering av mål
• Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
• Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Arbetssätt
• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Bedömning
• Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
• Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Dokumentation
• Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling?
• Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
• Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?
• Hur delger vi andra kollegor våra erfarenheter?

Överklaga betyg? Utredningen säger JA, Björklund NEJ

Regeringens utredare Leif Davidsson, som i dag har överlämnat betänkandet ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg” (SOU 2010:96), föreslår i att elever ska kunna överklaga slutbetyget i nian och kursbetygen på gymnasiet. I  den nya skollagen står: ”Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt.” För att ytterligare stärka elevens rättssäkerhet föreslås i utredningen att en elev som inte får sitt betyg ändrat av läraren ska kunna få betygen omprövade av rektorn, gärna tillsammans med lärargrupper från den egna eller andra skolor. Finner rektorn att betyget är oriktigt ska ett nytt betyg sättas av denne – i annat fall kvarstår lärarens betyg. En sådan förändring skulle  ställa högre krav på lärares dokumentation ev elevens kunskapsutveckling, vilket borde regleras i skolförfattningar, enligt utredningen.

Jan Björklund säger dock nej: ”Utredningsförslaget bör inte genomföras” och anger som främsta skäl den byråkratisering i form av dokumentation som krävs för att någon annan, långt senare, ska kunna göra en ny bedömning. ”Invändningarna överstiger fördelarna” säger han på presskonferensen.

Ett sådant införande och med de ökade krav på dokumentation som skulle följa finns en risk att man i större utsträckning gör det enkelt mätbara till det väsentliga och inte det väsentliga bedömbart.

Läs mer i DN