Teaching to the test

Jan Björklund har aviserat nya nationella prov, nu i SO i sexan och nian. Precis som NO-proven skriver varje skola bara i ett ämne, som man inte får reda på i förväg. England och USA har länge haft en tradition med många nationella prov och vissa befarar att fler nationella prov i Sverige kommer, liksom i USA och England, inte att leda till att att elever lär sig mer utan kanske tvärtom. Man pratar där om konsekvensen att lärares undervisning kommit att handla om ”teaching to the test” och därmed utesluter man  annat och att fokus då kanske inte är på lärandet utan på att eleverna ska skriva så bra som möjligt på proven. Nu har ju vi inte på långa vägar lika många nationella prov i Sverige. Dessutom är det ju viktigt hur proven ser ut och vilken roll de har. Vill man läsa mer om nationella prov kan man läsa Christian Lundahls bok ”Varför nationella prov?”.

Forskarstudenterna Bergström och Yassin har studerat de nationella proven i trean och säger om dessa:
– De har en minst sagt ambitiös syftesbeskrivning och ska fylla både summativa och formativa funktioner. Varje provkonstruktion har därmed att ta hänsyn till olika svårförenliga eller till och med motstridiga rationaliteter.
– Ur vårt perspektiv är det tveksamt om vinsterna överväger de potentiella negativa konsekvenser som kommer med nationella prov som bedömningsform. Skolans behov att kontrollera skrivundervisningens resultat får inte utmynna i en formalistiskt präglad skrivundervisning.

Om dess positiva fördelar säger de:
– Skolverkets rapporter visar att proven har hög legitimitet, och lärare uttrycker bland annat att proven kan fungera som en bekräftelse på att deras egna bedömningar ligger på rätt nivå. Det är förstås positivt. I proven uppmuntras också sambedömning, och att lärare får tillfälle att diskutera skrivförmåga och textkvalité är förstås också positivt.

Skolverket pratar ju om att de nationella proven ska ha båda summativa och formativa syften. För att proven ska kunna ha en formativ funktion, och resultaten därmed ska kunna påverka inriktningen på den fortsatta undervisningen, är det ju viktigt att dessa inte ligger i slutet på vårterminen. Teaching to the test behöver ju heller inte vara fel om testet är bra och lärande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.