Är likvärdigheten minst inom skolan eller mellan skolor?

Skillnader mellan klasser förklarar en betydligt större del av variationen än skillnaden mellan skolor. I Skolverkets rapport ”Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan?”  undersökte man likvärdigheten genom att jämföra resultat på nationella prov med slutbetyg.

För Matematik A 2008 visar analysen att cirka 26 procent av den totala variationen mellan prov och betyg finns mellan skolor och resterande cirka 74 procent utgörs av skillnader mellan klasser inom skolor.  I Svenska A kan cirka 10 procent av variationen förklaras av skolskillnader och 90 procent av skillnader mellan klasser medan i Engelska kan cirka 12 procent förklaras av skolskillnader och cirka 88 procent av skillnader mellan klasser.

Hur ser likvärdigheten ut på din skola? Hur kan man göra för att öka likvärdigheten på skolan? Sen är det ju viktigt att tänka på alla aspekter av likvärdighet.

2 kommentarer

 1. pekka karvonen, 3 mars 2011

  Jag kan tyvärr inte förutse någon ökad likvärdighet i matematikämnet utifrån de nya kunskapskraven (det som kallas betygskriterier i innevarande system)
  på gymnasiet. Många av förmågorna som ska bedömas är objektivt svårmätta, och de som ska räknas in har ökat i antal. Skulle gissa att t.ex. betyget A inledningsvis blir sällsynt för att, likt MVG, sedan bli inflationsangripet. Och omfattningen av denna inflation kan få stora skillnader.

  • plundgren, 4 mars 2011

   På grundskolan satsar man mycket på att ta fram bedömda elevexempel för att kunna bättre orientera sig i begreppsfloran i kunskapsktraven, t.ex. skillnad mellan enkel-utvecklad-väl utvecklad. Att arbeta med elevexempel tror jag är det bästa sättet att tydliggöra detta, för både lärare och elever. Vi hoppas att även Skolverket satsar mycket på det på gymnasiet. Inflation har det ju blivit i alla system, det är ju nästan inbyggt i systemen, när det finns ett selektionstryck från flera håll för högre betyg. Därför är det ju bra att byta system lite nu och då. Likvärdigheten mellan de bedömningar som sker i början av ett system och i slutet blir ju dock inte optimal…
   /Pernilla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.