Visar alla blogginlägg från: april 2011

Assidere necesse est

The word ”assessment” comes from the Latin verb ”assidere” meaning ”to sit with”. This word implies that in assessment the teacher sits with the learner and assessment is something teachers to with and for the students rather than to students. (Margaret Heritage, 2010)

(PS. Feedbacka gärna latinet, inte lite osäker på grammatiken DS.)

Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning

Christian Lundahl skriver i sin nya bok ”Bedömning för lärande” om Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Läs mer om dem i boken eller här (länk till Pedagogiskt centrum, redaktionens korrigering).

Lgr 11: Nya ämnesfilmer

Nu finns det fler ämnesfilmer att titta på från Skolverket!

Jobbar du i förskolan?

Nu har Skolverket sammanfattat höstens förskolekonferenser på film. Se filmerna och lär dig mer om skollagen och den förtydligade läroplanen för förskolan. Klicka här. Skolverket har även tagit fram Diskussionsfrågor till UR’s inspirationsfilmer.

Utvärdera bedömningens kvalitet

Forskaren Anders Jönsson, som även skrivit boken Lärande bedömning,  har satt ihop en enkät som man kan ha som diskussionsunderlag för att utvärdera bedömningens kvalitet, kanske i arbetslaget eller ämneslaget. Den hittar du här. Den är även Lgr 11 kompatibel!

Förr gick man till skolan för att få Informationen

…nu finns Informationen överallt och eleverna behöver inte gå till skolan för att få Informationen. Det eleverna behöver, och som är viktiga förmågor som beskrivs i Lgr11 (och i Lpo94), är verktyg för att lära sig att kunna ta till sig, sortera, värdera, analysera och använda Informationen. Diana Laufenberg berättar om sin historia och om hur hon även ser att ett viktigt sätt att lära sig är att lära från misslyckanden. Genom elevers ”misslyckanden” kan vi lära  om vår egen undervisning.

Föreläsning om bedömning i matematik 18 maj

I höstas disputerade Lisa Björklund Boistrup med en avhandling om klassrumsbedömning i matematik och i denna föreläsning presenteras avhandlingens huvudresultat. Huvudresultaten är fyra bedömningskulturer (diskurser) i matematik som har gått att uttolka i de besökta klassrummen. Bedömning beskrivs här som ett brett begrepp där feedback i den dagliga kommunikationen mellan lärare och elev ingår. Under föreläsningen tas också upp vilka aspekter i matematikklassrummet som bedömning kan fokusera och de roller som olika uttrycksformer spelar för bedömning i matematik.

Föreläsare: Lisa Björklund Boistrup
Tid: onsdag 18 maj 13.00–14.30
Plats: Arrheniuslaboratorierna, G-salen, Hus F, Frescati
Ingen föranmälan krävs

Kursplaner i Wordformat

Nu finns Lgr 11 Kursplaner i Wordformat så man kan redigera och ändra i dem såsom vi gjort.

Kunskapskraven har blivit tunnare (och ändrade?)…

Vi har upptäckt ett (ev.?) fel i Kunskapskraven i Religionskunskap, där det skiljer sig mellan PDF:en och Word:filen som Skolverket publicerat (och vi har kontaktat dem). Se bilden.

Dessutom, i vårt material använde vi oss av löptexterna i kunskapskraven från PDF:en när vi (Erika!) förde över dem. I Skolverkets nya Word-material och i tabellerna i PDF:en så har de några färre ord tjockade.

T.ex. står det i vårt material…
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

…där det ska stå…
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Lgr 11 – Kursplanerna i stockholmsformat

Vi har sammanställt kursplanerna och kunskapskraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra progressionen och vara ett redskap för planering av undervisning, tillsammans med läroplanens första och andra kapitel. Vi har inte ändrat i några formuleringar utan det är ordagrant vad som står i kursplaner och kunskapskrav.

Ladda hem hela materialet, eller endast en kursplan i taget här>>

De kan med fördel skrivas ut i A3 format och kanske hängas upp i klassrummet, men är även läsbara i A4 format.