Synligt lärande

Nu har den kommit! Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, har tagit fram en svensk variant på John Hatties metaanalysVisible learning tillsammans med SKL. I Synligt lärande presenteras översiktligt resultaten och analyserna från Hatties berömda studie, belysta och tolkade från ett svenskt utbildningsperspektiv.

– Lärare gör skillnad, men all undervisning är inte effektiv. Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och kontinuerliga avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden, säger Jan Håkansson.

Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem från andra insatser och metoder? Omvänt, vilka insatser bör skolan helst undvika i sitt förbättringsarbete? De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

- Elevernas kännedom om uppsatta mål
– Resultatåterkoppling till eleven
– Lärarens pedagogiska förmåga
– Studiero i klassrummet
– Stöd och uppmuntran från hemmet
– Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Se direktsändning av presskonferensen kl.11.00

Ladda ned Synligt lärande (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ladda ned diskussionsmaterial (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner diskussionsmaterial (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Jan Håkanssons powerpointbilder från presskonferensen (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Jan Håkansson har tidigare varit med och skrivit rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, som vi anordnade en föreläsning runt i samband med att den släpptes. Kanske kan det vara dags att bjuda in Jan igen?

För er som varit med  i vårt projekt BLoPP (Bedömning och Lokal Pedagogisk Planering) eller nu BfLU (Bedömning av kunskap för Lärande och Undervisning) så hoppas jag att ni känner igen er och ser kopplingen till ovanstående. Och att det känns bra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.