Utmana! En utmaning? Jag uppmanar till utmaning!

Jag har hört från flera håll att ”i fyran och femman tittar vi väl bara på kunskapskravet för E i sexan?”. Jag har även sett planeringar på lektion.se som är uppbyggda på det viset (se dokumentet från en planering i geografi i femman nedan). Och det går ju inte…inte om alla elever ska utmanas att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (som det står i skollagen).

Dessutom har man då kanske inte förstått kunskapskravens konstruktion… I kunskapskraven i Geografi står det till exempel för åk 6 att eleven kan ”föra enkla(E)/utvecklade(C)/välutvecklade(A) resonemang om källors användbarhet”. Kvaliteten på ett ”enkelt” resonemang är ju lite enklare i fyran än i sexan och elever i fyran (och lägre ner i årskurserna) kan ju föra ”välutvecklade” resonemang, som då är lite enklare än i sexan sedan.

Skolverket kommer ju att ge ut exempel, särskilt i sexan och nian, som kan användas som riktmärken även för bedömningar i andra årskurser.

Jag vill ställa några frågor:

Varför används betyg (E) i femman? Särskilt när formuleringarna dessutom inte är kunskapskraven för E?

Varför står det ”vid bedömning av eleverna”? Vi bedömer inga elever, enbart deras uppvisade kunskaper.

Vad är det man kan om kan de fyra väderstrecken? Vad de heter? Vilken funktion de har? Att kunna använda dem?

Vilka begrepp ska man kunna använda (förutom bergskedja, vattendrag och vik?). På vilket sätt? I vilka sammanhang?

Vad ska man kunna göra/visa/förstå/kunna i relation ”några andra platser”?

Hur ska man söka Information? Vilken Information? Hur ska man granska/tolka Informationen? Vad ska man göra med Informationen?

Man ska söka information om MINST ett land. Kan det uppfattas av elever att kvantitet (det är bättre med tre länder…) verkar viktigare än kvalitet på informationssökning och tolkning?

Vad ska man presentera? Varför? På vilket sätt? Vad ska man lära sig genom att presentera Information på en plansch?

Hur ska jag veta att du hört och lärt dig några ord? Vad ska du göra med orden? Hur blir din kunskap observerbar för mig?

Utmanas alla elever? Finns det en risk att det blir avprickningsbar kunskap? Har man tappat lite av syftestexten (som dock står med i planeringen på lektion.se….)?

Här tänker jag att det ligger något i uttrycket:

”att göra det väsentligaste bedömbart och inte det lätt mätbara till det mest väsentliga”.

Vad tänker du?

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.