Visar alla blogginlägg från: november 2011

Lgr 11 – spiralling

Kul att se att vår version av Lgr 11 används. Spiralinbinda den kan man också göra, som jag såg ett exempel på idag.

20111129-214405.jpg

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning 2.0

Skolverket har nu kommit med en ny version av Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning , som även kan beställas i tryckt form. En ändring som vi uppmärksammat är (i den nya versionen på s. 34 och i den gamla s.26) att meningen:

”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla samt hur undervisningen kommer att utformas.”

ändrats till

”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla och vad bedömningen kommer att inriktas mot samt hur undervisningen kommer att utformas.”

 

Betygen i Essunga i DN idag. 1,5 år senare.

Betygen i Essunga på förstasidan i DN idag. Deras resultatuppryckning skrev vi om och problematiserade för 1,5 år sedan. Vi avslutade med ”Vad händer på en skola när man har höga förväntningar på lärare att nå goda kunskapsresultat?” och den frågan är aktuell igen när det även talas om att lärares lön ska baseras på elevernas betyg. Någon som tror att det kan leda till betygsinflation?

Ramverk för en formativ undervisning: strategi 3

#betygak6

Igår var jag och Elisabeth och 1298 personer till på Skolverkets konferens om Betyg i åk 6. Det var en skojfrisk tillställning… Vi tyckte det var lite märkligt att man inte refererade alls (bara framsidan visades i slutet) till Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisningen som även beskriver mer i detalj, utöver skollagen, hur man bör arbeta med bedömning och betygsättning. 

En fundering som jag fick var att visserligen kan man sätta blockbetyg i SO i sexan (om man tillsammans med rektor bestämt det innan) men att det blir svårt, givet hur mycket kursplanernas förmågor och kunskapskrav skiljer sig åt. I NO-ämnena är det ju lättare då man ju har samma grundförmågor och kunskapskrav, med lite olika referenser till centralt innehåll bara.

En person berättade om ”kamratbedömning” och sa att även en kamrat kan ju bedöma ”om det finns en faktaruta och källor” – problemet är väl bara att vi inte ska bedöma ATT en elev gjort något utan HUR. Och detta kan man ju träna eleverna i, det visar ju t.ex. Åsa och Madeleines utvecklingsartikel som utvecklat elevers förmåga att ge kvalitativa gensvar på kamraters argumenterande texter. I åk 2 och 4.

Det bästa under dagen var en glasögonsliknelse – i relation till hur man kan jobba med anpassningar på nationella proven. Ibland måste man ju även se hur väl en elev klarar något och kanske har utvecklats, även utan glasögon (läs stöd), för att se vilket stöd (glasögon) som passar bäst. Självklart bör man tydliggöra detta för eleven så att eleven inte känner sig misslyckad. Om jag ska prova ut nya glasögon så måste jag ju kolla förmågan även utan glasögon för att få så bra stöd (styrka) som möjligt.

Det twittrades mycket under hashtaggen #betygak6

Supermarios feedbackmodell

En feedbackmodell som presenterades på PedagogStockholms föreläsning om återkoppling.  När man ger positiv feedback är det viktigt att du både beskriver vad personen gjort – och vilken effekt det gett eller kan ge. Vi brukar prata om two stars and a wish, här förordades en ratio på tre gånger så mycket positiv som konstruktiv feedback, alltså three stars and a wish. Vem har du gett feedback till idag?

 

 

 

Ramverk för en formativ undervisning: strategi 2

Ramverk för en formativ undervisning: strategi 1

user story mapping

Referensgruppen för skolwebbens nya dokumentationsverktyg är idag hos tieto och pratar bedömning och planering.

Vi beskriver user activity och user tasks med hjälp av post-it-lappar. Hur gör lärarna när de planerar sin undervisning?

Härliga diskussioner!

20111118-114221.jpg

20111118-114236.jpg

Två amaryllis och en videkvist

Tack Fredrik och Vällingbyskolan för den fina blomman. Tillbringade en del av eftermiddagen pratandes bedömning. Formativ och summativ. Och så lite råd (inte i största allmänhet).

20111117-215543.jpg