Not so smart att säga ”Vad bra – du måste vara riktigt smart!”

Motivationsforskaren Carol Dweck har gjort en studie där man studerat 400 11-åringar som löst pussel. Några barn fick feedbacken ”du löste det – bra! – du måste vara riktigt smart!” och några ”du löste det – bra! – du måsta ha jobbat riktigt hårt!”. Efter det fick eleverna välja om de ville lösa ett liknande, lättare pussel eller ett svårare. 90 % av eleverna som fick feedback kopplat till arbetsinsatsen valde då ett mer utmanande problem ”problems that I’ll learn a lot from, even if I won’t look so smart”. Endast 1/3 av eleverna som fick feedback om att de var smarta ville lösa svårare problem…

Det visar att det är viktigt HUR vi jobbar med feedback, för att komma åt elevers inre motivation men även för att förmedla att förmågor inte är konstanta utan kan utvecklas, om man jobbar på dem.

Vad tror du? Kan elevers förmågor utvecklas eller är de konstanta? Är det viktigt hur vi jobbar med feedback?

”Praise is intricately connected to how students view their intelligence. Some students believe that their intellectual ability is a fixed trait. They have a certain amount of intelligence, and that’s that. Students with this fixed mind-set become excessively concerned with how smart they are, seeking tasks that will prove their intelligence and avoiding ones that might not (Dweck, 1999, 2006). The desire to learn takes a backseat.

Other students believe that their intellectual ability is something they can develop through effort and education. They don’t necessarily believe that anyone can become an Einstein or a Mozart, but they do understand that even Einstein and Mozart had to put in years of effort to become who they were. When students believe that they can develop their intelligence, they focus on doing just that. Not worrying about how smart they will appear, they take on challenges and stick to them (Dweck, 1999, 2006).”

I en annan studie såg Dweck att när eleverna fick lösa pusslet och rapportera in om man löst det eller ej så ljög 40 % av eleverna som fått feedback kopplat till intelligens men endast 10 % av de som fått feedback kopplat till insats.

3 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.