Skolslöjd & Lgr 11

I samband med utställningen Skolslöjd arrangerar Nordiska museet med stöd av utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad två nätverks- och fortbildningstillfällen för slöjdlärare i hela landet.

14 mars, kl 18-20
Under det första tillfället ligger fokus på lärares didaktiska planeringsarbete utifrån den nya läroplanen, Lgr11. En viktig del av kvällens innehåll är ett idé- och utvecklingstorg där lärare ges möjlighet att granska, diskutera, låta sig inspireras av och utveckla redan existerande didaktiska planeringar och lektionsplaneringar/LPP:er. Kvällen inleds av Jenny Frohagen, licentiand i forskarskolan för ämnesdidaktik vid Stockholms Universitet samt läraren bakom bloggen Fröken slöjddidaktik.

28 mars, kl 18-19:30
Under det andra tillfället ligger fokus på bedömning av slöjdens förmågor. Två genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten i slöjdundervisning kommer att presenteras. Det första arbetet är en s.k. learning study i slöjd som gjorts i årskurs 5 på Gustav Vasa skola om hur man undervisar om och bedömer symboliska uttryck i slöjdföremål. Det andra arbetet handlar om dokumentation och bedömning i årskurs 7-9 som gjorts på Mörbyskolan.

Anmälan
Anmälan senast den 5 mars på www.nordiskamuseet.se/fortbildning

Efterlysning!
Om du har gjort en LPP eller någon annan form av undervisningsplan utifrån Lgr11 som du vill få granskad/utvecklad och kan tänka dig att dela med dig av är du välkommen att skicka in denna. Vi kommer att välja ut ett tiotal att ingå i idé- och utvecklingstorget. Maila din undervisningsplan/LPP senast måndagen den 5 mars till: jenny.frohagen@utep.su.se

De lärare vars planeringar ställs ut belönas med ett exempel av boken Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (Borg & Lindström(red.), 2008)!

Inbjudan slöjdlärarkvällar i mars på Nordiska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.