Förmågor på Fruängens skola

”På Fruängens skola finns många förmågor i kollegiet.”
”Han har verkligen en förmåga att levandegöra innehållet.”
”Hon saknar helt förmågan att analysera.” 

Igår var jag (Pernilla) på Fruängens skola och föreläste lite om bedömning och var sedan  med i diskussioner lärarna hade i grupper runt frågor från boken Kunskapsbedömning i skolan. I en grupp pratade vi om begreppet förmågor och undrade om det kan finnas ett problem med att vi i vissa sammanhang när vi pratar om just förmågor uttrycker oss som att det är någonting man har eller inte har. Kan eller kan inte. Tanken med förmågor (eller långsiktiga mål som de även kallas från Skolverkets sida) är ju att det är ett kunnande man har och som kan utvecklas genom undervisningen. Vi pratade även om att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig rent språkligt för att förmedla ett growth mind set.

För att synliggöra och utveckla elevers förmågor är det ju väsentligt hur vi arbetar med frågor och uppgifter i undervisningen. Jag satt med några grundsär-lärare och vi slog på måfå upp en förmåga och funderade vilka typer av uppgifter eller frågor som fokuserar denna. Det blev förmågan i historia: ”jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder”. Vad kan elever i relation till denna i åk 4? Jag ställde frågan (utan att ha anspråk på SO-kompetens i särskolan…) ”kan elever i åk 4 jämföra och reflektera över skillnader mellan hur det är nu i skolan jämfört med när deras mamma eller pappa gick i fyran?”. Vilken musik lyssnade de till? Vad lyssnar du på? Vilka ämnen hade de i skolan? Vilka har vi nu? Hur umgicks man på fritiden? Hur umgås elever idag med kamrater? Finns det skillnader och vad de kan bero på? Självklart kan de det, kom vi fram till. Viktigt att fundera dock över vilka undervisningssituationer som fokuserar förmågor och vilka frågor, modeller och verktyg som behövs.

Viktigt är det även att ha den mentala inställningen och kommunicera att alla elever har förmågor, och att dessa kan utvecklas. Hos alla elever.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.