Visar alla blogginlägg från: februari 2012

Synligt lärande 2.0

Nedan ser du Jans presentation från igår och lite andra relaterade referenser.

Rapporten Synligt lärande

Jans presentation som PDF: Stockholm 7 februari Jan H

John Hatties nya bok Visible learning for teachers

Google scholar

Synligt lärande

4 % av Stockholms lärare var idag och lyssnade till Jan Håkansson som pratade om Effektiv undervisning utifrån John Hatties Visible learning. Klokt och nyanserat tyckte vi. Imorgon lägger vi ut hans presentation här.

20120207-172631.jpg

John Hattie om bedömning

Se John Hattie prata om bedömning ”The future of measurement”. Han pratar fem minuter in i filmen. Vi beklagar att ljudet hackar vid några tillfällen, men tyckte den var sevärd ändå. Fram med popcornen!

Intressant var bland annat hur man kan bedöma individuella prestationer i grupparbeten och att PISA 2015 kommer att ha med gruppuppgifter.

Har du förresten sett en lektion någon gång genom en elevs ögon?

Vilar stadens lönekriterier på vetenskaplig grund?

Intranätet finns stadens gemensamma lönekriterier för lärare. Om dessa kan man läsa att:

”Alla medarbetare ska veta varför de har den lön de har och hur de kan påverka sin lön och löneutveckling över tid. /…/ Lönekriterierna ska underlätta löneprocessen och vara ett hjälpmedel så att kopplingen mellan lön och resultat blir tydlig för varje individ. /…/ Genom en tydligare differentiering av lönerna har de skickligaste lärarna de högsta lönerna. /…/ Konkreta och väl kommunicerade lönekriterier ökar chefernas möjligheter att använda lönen som ett ledningsredskap för att öka medarbetarnas motivation att förbättra sitt arbetsresultat.”

Flera av kriterierna är riktigt bra, och handlar bland annat om hur man jobbar med återkoppling, som i Hatties metaanalys visade sig kunna ge ett ökat lärande. Och det är ju viktigt att allt i skolan vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, såsom det uttrycks i en ny skrivelse i skollagen.

Ett delkriterie handlar om att läraren ”Samarbetar med kollegor om vilka lärstilar man ska använda för olika elever”. Vilar lärstilar på en vetenskaplig grund? Nja, det finns en hel del forskning som som motsäger detta. Hattie drar slutsatsen: 

 ”Learning strategies, yes; enjoying learning, yes; learning styles, no (Hattie, s. 197). 

Nedan en videosekvens med professor Daniel T. Willingham som pratar om lärstilar, eller snarare frånvaron av konstanta, definierade lärstilar.  Även lönekriterier bör väl vila på en vetenskaplig grund?

 

Läs mer:
Pashler, H.; McDaniel, M.; Rohrer, D.; Bjork, R. (2009). ”Learning styles: Concepts and evidence”. Psychological Science in the Public Interest 9: 105–119.
Hargreaves, D., et al. (2005). About learning: Report of the Learning Working Group
Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning. A systematic and critical review