Visar alla blogginlägg från: maj 2012

Hur kommer NP i SO se ut?

Häromdagen var jag i Karlstad och pratade lite om bedömning. Innan mig berättade Johan Samuelsson om nationella proven i SO (främst Historia) i åk 6/9. De har tydligen ändrat lite på upplägget under tidens gång, och det senaste är att de kommer att bestå av två deluppgifter. Ett casebaserat prov med tillhörande material med exempelvis bilder, texter, diagram eller tabeller. Förmågorna i centrum. Den andra delen är mer ”traditionell” (vad nu det är?). Svårt tänker jag med NP i just SO, där man kan utveckla elevers förmågor på så många olika sätt genom hur man behandlar och kombinerar det centrala innehållet. I sin utprovning hade de dock blivit förvånade över hur mycket eleverna mindes av innehåll de behandlat redan i åk 4 och 5. Vad vi hört från utprovningar i andra SO-ämnen så ser de en utvecklingspotential i hur vi i undervisningen utvecklar elevernas mer analytiska förmågor i åk 6.

Dags för betyg i åk 6

Skolverket har tagit fram en broschyr riktad till föräldrar om betyg i åk 6. Den hittar du här.  

Blir betyg i sexan även ”betyg” i fyran?

Läste ett blogginlägg som berör något som jag och flera har funderat över: leder betygen i sexan till ”betyg” även i fyran och femman? Kunskapskraven i sexan beskriver med vilken kvalitet elever ska behärska de förmågor som återfinns i syftesdelen för olika betyg. Omdömen ska skrivas ”i förhållande till kunskapskraven” och i planeringen ska vi ”identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från”.

Hur jobbar man då utifrån kunskapskraven i åk 4-5? Jag har sett flera exempel på planeringar och annat material, bland annat denna som jobbar med betyg i åk 5 (om så endast E…). Nedan en tweet med ett uttalande från en elev som pratat om sitt omdöme (från @tiniskarinhatt).

Så var det ju inte tänkt att bli. Jag tänker att i en vilja att göra rätt utifrån att det står ”i förhållande till kunskapskraven” så blir det kanske inte det… Vi måste fundera över vad ”i förhållande till” kan betyda? Kunskapskraven är ju kopplade till förmågorna, och kanske kan man tänka att man skriver omdömen och gör bedömningar i relation till dessa? Bedömningarna fram till att slutbetyg sätts är ju till för att stödja elevens kunskapsutveckling, och blir fokus på bokstäver/siffror så tappar man ju syftet med omdömen. Sedan kan ju bedömningarna trots det få en formativ funktion, syftet handlar ju inte enbart om elevens omedelbara lärande. Åsa Hirsch konstaterar i en undersökning att främsta fokus med omdömen kanske är att läraren, när man tar sig tid för en mer djupgående analys, får syn på saker som man kan förändra i den fortsatta undervisningen.

Givet vad vi vet om risker med för tidiga betyg, betyg/feedback och etikettering så vore det ju olyckligt att i en ambition att göra rätt, säkerligen, så kan det bli ganska fel.

Sharing is caring. And fantastic. And inspiring. And so forth.

I måndags hade vi konferens med lärare från projektet BfLU (Bedömning av kunskap för lärande och undervisning) som vi startade hösten 2011 med cirka 200 lärare. Under konferensen presenterade lärare sina respektive utvecklingsprojekt med efterföljande reflektion och frågestund. Vi hade en fantastisk dag med mod, inspiration, proffsighet och nytänk med genomtänkta inblickar ifrån lärarnas klassrum. 

Lärarna har varit indelade i 19 olika samtalsgrupper så detta gav en möjlighet att lära av arbetet i övriga grupper. Varje grupp har träffats sex gånger läsåret, och varje träff varade i 3 timmar. Gemensamt för många träffar har varit en struktur som inspirerats av TLC (teacher learning community)-modellen som Dylan Wiliam utarbetat (2008), där lärare först själva berättar hur de arbetat med bedömning och vad de sett och där alla sedan reflekterar tillsammans. Kollegialt lärande genom TLC-modellen innehåller aspekter som är viktiga för en hållbar utveckling: långvarighet (1-2 år), genomföra förändringar i klassrummet, möjlighet till reflektion och återkoppling och stöd av samtalsledare. En sammanfattning över syfte och genomförande hittas här.

Nedan ser vi Gunilla Lindby mitt i en presentation av ett av alla spännande arbeten som visades under dagen. Detta visar på lärarens viktiga roll i lärande- och bedömningsprocessen. Ett längre inlägg kommer senare om innehållet under dagen. Då bland annat om utvecklingsuppgifter, elevers upplevelser och bedömning som lärande.

Betygsättningstider

Du har väl inte missat Skolverkets stöd för betygsättning

Självvärdering

Vad behöver du/skolan fokusera på nästa termin? Kanske kan Skolverkets självvärderingsverktyg vara till hjälp?

Återkoppling från SI om återkoppling

Norrköpings tidningar redovisar resultatet från en skolgranskning av SI, som tryckt på planeringar och återkoppling.

”…skolledningen behöver ta ett ökat ansvar för kunskapsbedömning. Granskningen visar bland annat att skolan saknar en gemensam bedömningspraktik.

Det är inte heller tydligt för eleverna vilka kunskaper som de ska utveckla och på vilka grunder de bedöms.

Lärarna behöver också, än mer, se till att bedömningen blir en integrerad del av undervisningen. Lärarnas planeringar ska tydligare beskriva hur elevernas kunskaper ska bedömas, vad som kommer att bedömas och när bedömningen ska ske.

Det finns lärare som har påbörjat arbetet men ledningen behöver garantera att samtliga lärare, i alla ämnen, använder sig av det sättet när de bedömer elevernas kunskaper.

Myndigheten vill också se en återkoppling till elevernas lärande som utgår ifrån elevens kunskapsinhämtande och uppmärksammar lärandet. Detta för att eleven ska nå ännu längre i sin utveckling. I dagsläget handlar det mest om beröm och uppmuntran.”

 

Forskningskonvent

Jag och Astrid har varit med tre lärare och pratat om vår forskningscirkel och BfLU-cirkeln på Lärarförbundets forskningskonvent.
Nu lyssnar vi på en paneldebatt om hur vi får mer utbildning på vetenskaplig grund. Alla är eniga om att det är viktigt. Men hur ska det gå till?

20120514-154803.jpg

Skolporten gjorde en intervju med två av våra lärare som var med (Carolin och Ingeborg) som du kan läsa här.

Min Prezi-presentation hittas här.

Kontaktpersonsmöte

Vårens sista kontaktpersonsmöte inom ”Bedömning & Betyg”. Lika trevligt och lika goda bullar som alltid.

Nedan är presentationen från mötet som hade fokus på IUP: det nya verktyget, de nya Allmänna råden och en utvärdering av IUP i stockholms skolor. 

Jag nämnde möjligheten att söka ekonomiskt stöd för ett eget FoU-arbete på skolan runt (bl.a.) bedömning (OBS! Sista anmälan 15 maj och infoträff redan imorgon). Info hittar du här. 

Malins och Erikas presentation om det nya planerings- och dokumentationsverktyget hittar du här.

Erika har kurser i verktyget under våren (och även hösten). Till workshopen inbjuds lärare eller utvecklingsledare från varje skola. Deltagaren kan sedan demonstrera och utbilda personalen på den egna skolan. Till workshopen tar deltagaren med en dator och en eller flera planeringar för att kunna testa verktyget. Välkomna vid ett av tillfällena som ges under våren. Fler tillfällen kommer att ges i höst.
25 maj kl 13.00-16.00
31 maj kl 09.00-12.00
Anmäl dig här.

Höstens kontaktpersonsträffer är 4/9, 22/10 och 5/12 kl 15-17 i Bolindersalen. 

PS. Mejla till bedomning@stockholm.se (eller be rektor) om ni vill anmäla eller byta kontaktperson på skolan.  

Nytt planerings- och dokumentationsverktyg

Skolwebbens nya planerings- och dokumentationsverktyg kan alla lärare i Stockholm använda till nästa läsårs start.

Verktyget presenterades många gånger på SETT-mässan och på gårdagens stora skolledarträff. Det kommer att visas på Skolwebbens användarträff och på morgondagens kontaktpersonsmöte.

Missade eller missar du någon av dessa träffar? Kolla då in verktyget i bildspelet nedan, eller ladda ner en pdf-fil.