Blir betyg i sexan även ”betyg” i fyran?

Läste ett blogginlägg som berör något som jag och flera har funderat över: leder betygen i sexan till ”betyg” även i fyran och femman? Kunskapskraven i sexan beskriver med vilken kvalitet elever ska behärska de förmågor som återfinns i syftesdelen för olika betyg. Omdömen ska skrivas ”i förhållande till kunskapskraven” och i planeringen ska vi ”identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från”.

Hur jobbar man då utifrån kunskapskraven i åk 4-5? Jag har sett flera exempel på planeringar och annat material, bland annat denna som jobbar med betyg i åk 5 (om så endast E…). Nedan en tweet med ett uttalande från en elev som pratat om sitt omdöme (från @tiniskarinhatt).

Så var det ju inte tänkt att bli. Jag tänker att i en vilja att göra rätt utifrån att det står ”i förhållande till kunskapskraven” så blir det kanske inte det… Vi måste fundera över vad ”i förhållande till” kan betyda? Kunskapskraven är ju kopplade till förmågorna, och kanske kan man tänka att man skriver omdömen och gör bedömningar i relation till dessa? Bedömningarna fram till att slutbetyg sätts är ju till för att stödja elevens kunskapsutveckling, och blir fokus på bokstäver/siffror så tappar man ju syftet med omdömen. Sedan kan ju bedömningarna trots det få en formativ funktion, syftet handlar ju inte enbart om elevens omedelbara lärande. Åsa Hirsch konstaterar i en undersökning att främsta fokus med omdömen kanske är att läraren, när man tar sig tid för en mer djupgående analys, får syn på saker som man kan förändra i den fortsatta undervisningen.

Givet vad vi vet om risker med för tidiga betyg, betyg/feedback och etikettering så vore det ju olyckligt att i en ambition att göra rätt, säkerligen, så kan det bli ganska fel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.